Group S: extralegale voordelen blijven belangrijke troef bij rekrutering

Brussel, 20 februari 2024 – Het basisloon van werknemers wordt doorgaans aangevuld met een waaier aan extralegale voordelen. Deze vormen van alternatieve verloning zijn bijzonder aantrekkelijk voor de werkgever. Zij bieden graag een gevarieerd pakket extralegale voordelen aan de soms moeilijk te vinden kandidaten die zich aanbieden. Group S bundelt nieuwigheden en de meest courante extralegale voordelen in de nieuwste editie van het naslagwerk ‘Alternatieve verloning – hoe het loon van uw werknemers optimaliseren?’

Group S: fiscale gunstmaatregelenvoor 300 overuren per jaar voor alle sectoren

Werknemers in alle paritaire comités zullen vanaf 1 juli 300 fiscaal interessante overuren per jaar kunnen presteren. De zogenaamde relance-overuren worden (opnieuw) ingevoerd vanaf 1 juli 2023 tot 30 juni 2025. Het gaat om 120 overuren die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Daarnaast worden ook de 180 ‘fiscaal voordelige’ overuren verlengd tot en met juni 2025.

Group S: 14,5% meer vertrekken, 7% minder aanwervingen in 2022

Tijdens de eerste 11 maanden van 2022 is het aantal aanwervingen met 7% gezakt in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Dat blijkt uit de cijfers waarover HR-dienstverlener Group S beschikt voor de loonberekening. Daartegenover staat een sterke stijging qua arbeidsmarktmobiliteit: in 2022 werden maar liefst 14,5% meer arbeidscontracten beëindigd dan vorig jaar, voor alle redenen samen.