Group S Logo

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Jeroen Nedergedaelt bij Luna
GSM: +32 485 64 82 36
jeroen@luna.be
Group S-persberichten

Andere vakantiegeldberekening voor bediende die dit jaar van job veranderde

Brussel, 27 juni 2024 – De verrekening van het enkel vertrekvakantiegeld gebeurt vanaf 2024 niet meer in één maar in twee stappen. De eenmalige verrekening werd namelijk als onwettig beschouwd. Dit probleem wordt nu verholpen door de bediende eerst 10% van zijn brutodagloon uit te betalen per opgenomen vakantiedag waarop hij recht heeft op basis van zijn prestaties bij de vorige werkgever. Daarna wordt een eindverrekening gemaakt in december (of de maand van uitdiensttreding).

Nieuwe berekening enkel vakantiegeld

Vanaf 2024 verandert verrekening van het enkel vertrekvakantiegeld. De verrekening van het dubbel vertrekvakantiegeld wijzigt niet. Dit gebeurt nog steeds in één keer wanneer de bediende zijn hoofdvakantie bij de nieuwe werkgever neemt.

Het enkel vertrekvakantiegeld wordt vanaf 2024 niet meer in één keer in mindering gebracht van het loon in de vakantiemaand. In plaats daarvan wordt 90% van het loon voor een vakantiedag onmiddellijk in mindering gebracht. De bediende ontvangt per opgenomen vakantiedag een vast brutodagloon van 10%.

In december (of in de maand van uitdiensttreding indien de bediende eerder vertrekt) wordt de definitieve eindverrekening gemaakt.  Het enkel vertrekvakantiegeld wordt in mindering gebracht van het loon (zoals vroeger in de vakantiemaand). Het totaal van het loon dat tijdens het jaar al in mindering gebracht werd (die 90%), wordt daar dan weer bijgeteld. Op die manier kan je dus nog een bijkomend bedrag in mindering brengen óf moet je nog een bijkomend bedrag uitbetalen.

Waarom deze verandering?

Tot 2023 werd het volledige vertrekvakantiegeld (zowel enkel als dubbel) op één moment verrekend, voornamelijk in  de maand waarin het dubbel vakantiegeld wordt betaald door de nieuwe werkgever. Soms wordt het vertrekvakantiegeld ook verrekend bij indiensttreding (bv. wanneer de werknemer start nadat het dubbel vakantiegeld in de onderneming al werd betaald). Hierdoor ontvangt de bediende weinig of geen loon in de maand waarin deze verrekening wordt uitgevoerd. Al sinds 2021 werd daarom geopperd om dit onverwacht gevolg te laten verdwijnen aangezien velen vergeten dat ze dit geld al hebben ontvangen bij hun ontslag. Dergelijke eenmalige verrekening is ook in strijd met de loonbeschermingswet.

Een bediende bouwt tijdens het lopende jaar (het vakantiedienstjaar) vakantiedagen op voor het volgend jaar (het vakantiejaar). Wanneer een bediende bij een werkgever uit dienst gaat, kan hij deze opgebouwde vakantiedagen later opnemen bij een nieuwe werkgever. Daarom betaalt de werkgever bij de uitdiensttreding van de bediende vertrekvakantiegeld aan de bediende voor de vakantiedagen die hij bij die werkgever heeft opgebouwd. De nieuwe werkgever is namelijk geen betaling verschuldigd voor vakantiedagen die werden opgebouwd bij de oude werkgever. De nieuwe werkgever van de bediende zal dit vertrekvakantiegeld (vermeld op het vakantieattest) aftrekken van het vakantiegeld dat hij op zijn beurt verschuldigd is. Dit is wat men noemt de “verrekening van het vertrekvakantiegeld”.

De nieuwe regels worden vanaf 2024 uitdrukkelijk op het vakantieattest vermeld. De sociale partners hebben een tekst goedgekeurd die kan worden toegevoegd op het vakantieattest.

Wens je meer informatie of een interview, neem dan contact op met Jeroen Nedergedaelt bij Luna: jeroen@luna.be, +32 2 658 02 96 of +32 485 64 82 36.
Je vindt alle persberichten van Group S op onze website via deze link

Over Group S

Group S is een allround HR partner die ondernemers met een uitgebreid aanbod HR-producten en diensten ontzorgt bij elke stap in hun professionele reis. Group S heeft een uitgebreide ervaring en expertise in payroll. Naast het sociaal secretariaat heeft Group S ook een ondernemingsloket voor starters, een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en een interessant aanbod HR-diensten en tools.

Group S werd meer dan 80 jaar geleden opgericht. In 20 kantoren over heel België zijn ongeveer 700 medewerkers aan de slag. Elke maand worden zo’n 500 000 loonberekeningen uitgevoerd.