Logo Group S

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Jeroen Nedergedaelt bij Luna
GSM: +32 485 64 82 36
jeroen@luna.be
Group S-persberichten

Group S: 14,5% meer vertrekken, 7% minder aanwervingen in 2022

Brussel, 19 december 2022 – Tijdens de eerste 11 maanden van 2022 is het aantal aanwervingen met 7% gezakt in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Dat blijkt uit de cijfers waarover HR-dienstverlener Group S beschikt voor de loonberekening. Daartegenover staat een sterke stijging qua arbeidsmarktmobiliteit: in 2022 werden maar liefst 14,5% meer arbeidscontracten beëindigd dan vorig jaar, voor alle redenen samen.

Group S ging in zijn eigen klantenbestand na in hoeverre er in 2022 inkomende en uitgaande werknemersbewegingen waren. Rekruteringen en vertrekken, om welke reden dan ook (ontslag, eigen vertrek, pensionering, en andere).

Het aantal vertrekken lag globaal gezien in 2022 zo’n 14,5% hoger dan in 2021. Voor wat betreft de medewerkers die zelf ontslag namen, ligt dat aantal voor 2022 18% hoger dan vorig jaar. Het aantal gedwongen vertrekken (ontslag gegeven door de werkgever) ligt in 2022 over alle sectoren heen ook 15% hoger dan vorig jaar.

Grote verschillen op sectorniveau

Op sectorniveau is vooral de horeca een exponent van deze evolutie: daar waren er dit jaar 48% meer uitgaande bewegingen dan vorig jaar. Van de beëindigde contracten in 2022 zochten er 14% zelf andere oorden op. Dat is 34% meer dan in 2021.

De daling in het aantal aanwervingen was het grootst in de grootwarenhuizen en de interimsector. Vooral het aantal nieuwe interimcontracten daalde aanzienlijk vergeleken met 2021 (-43%)

Op zoek naar verklaringen

In de bouw en de horeca vertrokken er heel wat werkenden. Dat zijn sectoren met eerder lage loonniveaus. Het aantal vertrekkers daar kan deels verklaard worden door eventuele betere voorwaarden die werknemers elders krijgen.

Anderzijds zijn het ook sectoren, zeker binnen de bouw, waar veel zogenaamde grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit binnen de EU is. Dat zorgt voor een hoger verloop van seizoens- of andere werkkrachten.

Wens je meer informatie of een interview, neem dan contact op
met Jeroen Nedergedaelt bij Luna: jeroen@luna.be,
+32 2 658 02 96 of +32 485 64 82 36.
Je vindt alle persberichten van Group S op onze website via deze link

Over Group S
Group S is een HR-dienstverlener met centraal het sociaal secretariaat dat ongeveer 20 000 werkgevers ondersteunt in hun dagelijkse personeels- en loonadministratie. Naast het sociaal secretariaat heeft Group S ook een ondernemingsloket ‘Formalis’ voor starters en een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Group S Management Services & Solutions ontwikkelt via dochterondernemingen toepassingen en software voor eenvoudige (loon)administratie en hr management binnen specifieke sectoren, zoals AAPI voor horeca en Pootsy voor de dienstenchequesector. Sinds 2019 maakt het kinderbijslagfonds van Group S ook deel uit van het overkoepelende fonds Kidslife.

Group S werd meer dan 80 jaar geleden opgericht. In 20 kantoren over heel België zijn ongeveer 700 medewerkers aan de slag. Elke maand worden zo’n 500 000 loonberekeningen uitgevoerd.