Resto du Coeur

Persbericht

Contact communicatiepartner
Isabelle Schmit bij Luna
Tel: +32 2 658 02 93
Gsm: +32 495 59 38 06
isabelle@luna.be
Resto du Coeur-persberichten

Resto du Cœur zet zich in naar aanleiding van Wereldgezondheidsdag

De Federatie van de Belgische Resto du Cœur: 
sensibiliseert de bevolking over de link tussen armoede en gezondheidsproblemen
bevordert actief de toegankelijkheid van gezondheidszorg

Tienen, 7 april 2022 – Naar aanleiding van Wereldgezondheidsdag zet Resto du Cœur, één van de pijlers van de voedselhulp in heel België, zich in voor het samengaan van volksgezondheid, voeding en gezondheid. De organisatie wil met name de Belgische bevolking sensibiliseren om een beter begrip te krijgen van de gezondheids- en voedselproblematiek, en roept wie dat kan op om actie te ondernemen. Ze zetten samenwerkingen op met externe gezondheidsdiensten zoals die tussen de Resto du Cœur van Moeskroen en het Maison Médicale Dispens’air.

Ook Resto du Cœur België noteert vandaag met stip dat het Wereldgezondheidsdag is, een internationale campagnedag voor de volksgezondheid. Die wordt jaarlijks op 7 april georganiseerd, de dag van de oprichting van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Terwijl iedereen intussen toegang zou moeten hebben tot gezondheidszorg, ziet Resto du Coeur op het terrein een steeds groter aantal mensen in armoede. Ze hebben niet langer de middelen om voor zichzelf te zorgen, wat ten koste gaat van hun gezondheid. En de situatie wordt steeds erger, gezien de stijgende voedsel- en energieprijzen.

Basisbehoeften als prioriteit?

Resto du Cœur benadrukt dat voeding een basisrecht is, maar er bestaan ook andere basisbehoeften voor een menswaardig bestaan: degelijke huisvesting, ondersteuning bij de opvoeding van kinderen en solide gezondheidszorg. Toch worden sommige mensen gedwongen om keuzes te maken.

Als iemand wil herintegreren in de samenleving, is het essentieel om gelijktijdig te handelen op deze 4 assen om definitief uit die armoede te raken.

Jean-Gérard Closset, voorzitter van de Federatie van de Belgische Resto du Cœur, verduidelijkt: ‘Bij gebrek aan financiële middelen, staan mensen voor een onmenselijke keuze: zich verwarmen, eten of voor zichzelf zorgen. Dit is onaanvaardbaar! Veel eenoudergezinnen, jonge werknemers, studenten en gepensioneerden redden het niet meer. Ze worden gedwongen hun gezondheidszorg te beperken.

In België hebben we een performante gezondheidsinfrastructuur, maar die is niet voor iedereen toegankelijk. In veel gezinnen blijft er, eens de vaste kosten betaald zijn, vaak onvoldoende over om medische kosten (tandarts, huisarts of specialist, etc.) te betalen. Zelfs de bijdrage voor het ziekenfonds heeft er onder te lijden. Hierdoor blijft het aantal mensen toenemen dat de weg naar onze restaurants vindt.

Hoewel Resto du Cœur in België vooral bekend staat om zijn voedselhulpacties, waren we ook één van de eersten die wereldwijd zorghulp verleenden. We zetten aangepaste interne structuren en diensten op. Dat doen we met de hulp van onze eigen vrijwilligers en maatschappelijk werkers. Maar ook in samenwerking met externe partners zoals Kind & Gezin, de huiswerkcentra, de boekenmobielen, sociale huisvestingsmaatschappijen, enzovoort‘, voegt Closset nog toe.

Medisch huis in Moeskroen: een globale aanpak van gezondheid

Volgens de WHO is gezondheid niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek. Gezondheid is een volledige staat van fysiek, mentaal en sociaal welzijn. Het is een fundamenteel recht van ieder mens, ongeacht ras, religie, politieke overtuiging, economische of sociale toestand.

Xavier Bouret, verantwoordelijke van Resto du Coeur in Moeskroen legt uit: ‘Het lijkt misschien vreemd dat Resto du Coeur, dat zich eerder richt op voedselhulp, geïnteresseerd is in gezondheidszorg. In feite is het niet meer dan het logisch gevolg van de diversificatie van onze activiteiten. Maar ook van de wijziging en intensivering van onze missie. Nu is de strijd tegen armoede de drijvende kracht achter de acties van Resto du Cœur. Voedselhulp blijft natuurlijk een centrale pijler, maar we willen een meer globale beschouwing van armoedeproblemen.

In de overtuiging dat gezondheid een essentiëel domein is in de strijd tegen armoede, komt er nu een eerste ‘medisch huis’ in Moeskroen, gerund door de vzw Dispens’air. Dat kwam er door de expertise van Resto du Coeur in Moeskroen, met financiële steun van de Federatie van de Belgische Resto du Cœur en een groep geëngageerde burgers.

Resto du Cœur laat niemand in de steek

Overkoepelend bieden sommige locaties van Resto du Coeur, in het kader van haar geïntegreerd gezondheidsmodel, ook medische hulp aan daklozen, in samenspraak met sociale diensten zoals OCMW’s. Deze ondersteuning maakt het mogelijk om deze patiënten – die niet altijd geregistreerd zijn bij een ziekenfonds – te herintegreren in een zorgcircuit.

Bovendien kunnen begunstigden van Resto du Cœur via dit systeem gratis medicatie krijgen op voorschrift van hun arts. Verschillende Resto du Cœur bieden hun begunstigden ook ‘hygiëneruimtes’, uitgerust met een douche en/of wasmachine. Een betere hygiëne draagt bij aan de gezondheid, de waardigheid en het moreel.

Sommige Resto du Cœur richten ook ruimtes in voor ouders met baby’s. Ouders kunnen er bijvoorbeeld levensmiddelen (melk, luiers, enzovoort), speelgoed en kleding komen halen. Ze worden ook geadviseerd door professionals.

Resto du Cœur doet beroep op de vrijgevigheid van al wie die in staat is om mensen in nood te helpen. Dankzij donateurs, dragen de acties van de organisatie zo bij om mensen op lange termijn uit de armoede te helpen.

Financiële donaties kunnen gestort worden op BE44 2400 3333 3345 met de mededeling ‘Wereldgezondheidsdag 2022’ of via de website van de Federatie gedoneerd worden. Voor elke schenking vanaf €40, wordt een fiscaal attest afgeleverd. In 2022 zijn giften aftrekbaar tot 45%.

Ter attentie van de redactie:

Voor elke publicatie zouden we het op prijs stellen als u het correcte logo van de Federatie van de Belgische Resto du Coeur zou gebruiken (en niet het Franse logo, waarvan het gebruik door de Federatie in België niet is toegestaan).
Wens je meer informatie of een interview met de Federatie van Resto du Cœur? Neem dan contact op met Isabelle Schmit bij Luna: isabelle@luna.be, +32 2 658 02 93 of +32 495 59 38 06.

Over de Federatie van de Belgische Resto du Cœur

De Federatie van de Belgische Resto du Cœur werd opgericht in 1991. Het is een vereniging zonder winstoogmerk die een reeks diensten aanbiedt om tegen uitsluiting te strijden: voedselhulp, onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en ruimtes voor ouders met baby’s.

De Belgische Federatie van Resto du Cœur telt momenteel 19 sociale restaurants: 13 in Wallonië (Aarlen, Bergen, Charleroi, Gembloux, La Louvière, Luik, Marche, Moeskroen, Namen, Quiévrain-Honnelles, Val de Sambre, Verviers, Waver), 4 in Vlaanderen (Aarschot, Assenede, Oostende, Tienen) en 2 in Brussel (Laken en Sint-Gillis) naast 5 satellietvestigingen verspreid over heel België. Meerdere foodtrucks bezorgen daarnaast voedselhulp op afgelegen plaatsen in België waar bijna geen voedselhulp bestaat.

De Federatie bestaat uit een team van ongeveer 100 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers.

Voor meer informatie: www.restosducoeur.be