Resto du Cœur roept op tot donaties voor terug-naar-schoolkits

door Luna
Resto du Cœur

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Jeroen Nedergedaelt bij Luna
GSM: +32 485 64 82 36
jeroen@luna.be
Persberichten Resto du Coeur

Resto du Cœur roept op tot donaties
voor terug-naar-schoolkits

De Federatie van de Resto du Cœur van België stelt vast dat:

  • er een duidelijke stijging is van het aantal hulpvragen, meer bepaald voor jonge kinderen;
  • de prijs van schoolbenodigdheden aanzienlijk is gestegen.

Fernelmont – 16 augustus 2022 – De Federatie van de Resto du Cœur van België, één van de pijlers van de voedselhulp in het hele land, doet een nationale oproep tot donaties voor de aankoop van schoolbenodigdheden, voor kinderen van de kansarme gezinnen die de sociale restaurants van de Federatie van de Resto du Cœur van België. Resto du Cœur wil de Belgische bevolking sensibiliseren om die kinderen een betere toekomst te bieden. Resto du Cœur hoopt op die manier minstens 3.280 pakketten van schoolmateriaal uit te delen. Die moeten ongelijkheden tussen kinderen wegwerken, zodat ze dezelfde kansen krijgen en zich voelen als de andere kinderen.

Na de gezondheidscrisis heeft ook de oorlog in Oekraïne ernstige gevolgen voor onze economie. Het leven is met name duurder geworden. De inflatie steeg in juli tot 9,65%, het hoogste niveau sinds augustus 1982. Toen bedroeg de inflatie volgens Statbel (het Belgische statistiekbureau) 9,02%. Bijna alle prijzen zijn gestegen en de verwachting is dat deze trend zich de komende maanden zal verderzetten.

In deze context ziet Resto du Cœur in België opnieuw een toename van het aantal hulpvragen. Wat vooral zorgwekkend is, is dat veel hulpvragen van gezinnen met jonge kinderen komen. Gezinnen die al moeite hadden om de eindjes aan elkaar te knopen, slagen daar nu niet meer in. Ze vragen hulp om voor hun kinderen voeding, verzorging en schoolmateriaal te kopen.

Duizelingwekkende prijsstijging van schoolmateriaal

De prijzen van kleding, brandstof, huur, fruit, kleding, brood en andere basisproducten, zijn de afgelopen maanden gestegen. In de aanloop naar het nieuwe schooljaar is het duidelijk dat ook schoolmateriaal 20% duurder geworden is. Dit is vooral voor kansarme gezinnen slecht nieuws en een belangrijke stressfactor.

Jean-Gérard Closset, voorzitter van de Federatie van de Resto du Cœur van België, legt uit: ‘Deze situatie is zorgwekkend. Als onderwijs een basisrecht is, is het naast voeding, huisvesting en een betere gezondheidszorg één van de vier pijlers waaraan we gezamenlijk moeten werken om armoede te bestrijden. Resto du Cœur doet wat het kan om de groeiende onderwijskloof in ons land te verkleinen. We willen de last verlichten van de gezinnen waarmee wij in contact komen. Dankzij de giften die we in 2021 ontvingen, kregen toen 2.543 kinderen een pakket schoolbenodigdheden.

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Nu al wachten 3.280 kinderen op hun terug-naar-schoolkit. Dat is zo’n 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Om deze stijging op te vangen, herhaalt Resto du Cœur dit jaar de campagne om geld in te zamelen voor de aankoop van schoolmateriaal voor minder begoede gezinnen’, voegt Closset toe.

Om kinderen een betere toekomst te bieden, moet die ongelijkheid weggewerkt worden. Door alle kinderen hetzelfde schoolmateriaal te bieden, hoeven jongeren uit precaire gezinnen zich niet anders te voelen. Elk kind een ‘normale’ schooltijd bieden – zonder isolement en met een goede band met de andere leerlingen en leerkrachten – is van primordiaal belang.

Hulp voor een geslaagde eerste schooldag

Toegang tot onderwijs biedt een kans om voorgoed uit precaire leefomstandigheden te komen. Door in te gaan op de oproep van Resto du Cœur, helpen donateurs de betrokken kinderen hun sociale banden te behouden en zo verdere uitsluiting te beperken. Hoe meer deze oproep wordt beantwoord, hoe meer Resto du Cœur kan helpen.

Concreet kunnen donateurs Resto du Cœur op twee manieren ondersteunen:

  • Donateurs kunnen vanaf 16 augustus rechtstreeks terecht op de website van Resto du Cœur. Daar kunnen ze een terug-naar-schoolkit kiezen. Het is ook mogelijk om schoolitems individueel te bestellen.
  • Financiële donaties kunnen ook worden gestort op het rekeningnummer BE44 2400 3333 3345 met de mededeling: ‘Terug naar school 2022’ of rechtstreeks via het donatieplatform donate.restosducoeur.be.
    Voor elke schenking gelijk aan of groter dan €40, wordt een fiscaal attest afgeleverd. In 2022 is deze gift fiscaal aftrekbaar tot 45%.

De Federatie van de Resto du Coeur van België plaatst de bestellingen en verdeelt het materiaal onder de families die het nodig hebben, in alle Resto du Coeur-vestigingen in België.


Ter attentie van de redactie:

Graag desgevallend het correcte logo gebruiken, namelijk dat van de Federatie van de Resto du Coeur van België (en niet het Franse logo, waarvan het gebruik in ons land niet is toegestaan).

Wens je meer informatie of een interview met de Federatie van Resto du Cœur?
Neem dan contact op met Jeroen Nedergedaelt bij Luna: jeroen@luna.be, +32 485 64 82 36.


Over de Federatie van de Resto du Cœur van België

De Federatie van de Resto du Cœur van België werd opgericht in 1991. Het is een vereniging zonder winstoogmerk die een reeks diensten aanbiedt om tegen uitsluiting te strijden: voedselhulp, onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en ruimtes voor ouders met baby’s.

De Federatie van de Resto du Cœur van België telt momenteel 19 sociale restaurants: 13 in Wallonië (Aarlen, Bergen, Charleroi, Gembloux, La Louvière, Luik, Marche, Moeskroen, Namen, Quiévrain-Honnelles, Val de Sambre, Verviers, Waver), 4 in Vlaanderen (Aarschot, Assenede, Oostende, Tienen) en 2 in Brussel (Laken en Sint-Gillis) naast 5 satellietvestigingen verspreid over heel België. Mobiele Restos du Coeur bezorgen daarnaast voedselhulp op afgelegen plaatsen in België waar bijna geen voedselhulp bestaat.

De Federatie bestaat uit een team van ongeveer 100 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers.

Voor meer informatie.