OCI: Belgische kantoorkost daalt met 4%, Europese kantoorkost daalt met 2%

door Luna
NEWS RELEASE
Communicatiepartner:
Aurélie Decoster bij Luna
Mobile: +32 495 59 38 00
aurelie@luna.be

OCI: Belgische kantoorkost daalt met 4%,
Europese kantoorkost daalt met 2%

De mediane Belgische kantoorkost daalt 2% meer dan de
Europese, is dan nog steeds 22% duurder dan de Europese

BRUSSEL, 20 december 2021 – Colliers, één van de wereldleiders op het gebied van diensten voor bedrijfsvastgoed, berekende dat de mediane Occupier Cost Index (OCI), of kantoorkost per medewerker per jaar, met zo’n 4% gedaald is in België ten opzichte van vorig jaar. Dat is een sterkere daling dan de mediaan van alle bevraagde landen, die met 2% daalde. De Belgische OCI bedroeg in 2021, €11.520 per medewerker. Dat is bijna 22% duurder dan de mediane Europese OCI van €9.468. De index wordt beschouwd als de ‘barometer van de vastgoedkost’ op het gebied van kantoorvastgoed.

De Occupier Cost Index (OCI) voor België is met 4% gedaald tegenover 2020. Globaal over Europa toont de mediaan van de OCI een daling van 2% tegenover vorig jaar, en dat ondanks de lage bezettingsgraad van de kantoren door de aanhoudende coronacrisis.

Belgische kantoorkost is 22% duurder in vergelijking met andere Europese landen

De OCI voor België bedraagt nu €11.520 (de mediaan). Dat betekent dat een werkplek op kantoor, €11.250 kost per medewerker. De Belgische kantoorkost is daarmee bijna 22% duurder dan de Europese mediaan van €9.468. België heeft de 8ste duurste kantoorkost van de 29 bevraagde, voornamelijk Europese, landen. Zwitserland heeft met €18.713 nog steeds de duurste kantoorkost, vóór Noorwegen en Zweden. Bulgarije heeft met €2.689 de laagste kantoorkost per medewerker. Kroatië en Hongarije vervolledigen het trio van Europese landen met de laagste OCI.

De OCI steeg het sterkst in Griekenland, namelijk met 5%. De grootste daling zag Colliers in Noorwegen (-7%). Van de 29 landen die deel uitmaakten van de studie, steeg de OCI in 7 landen, en werd er een daling genoteerd in 22 landen.
In onze buurlanden doet Duitsland het iets beter dan België met een OCI van €11.446. De kantoorkost steeg daar het voorbije jaar nog met 2%. Frankrijk en Luxemburg zijn met OCI’s van respectievelijk €14.990 en €14.828 per jaar, respectievelijk 30% en 29% duurder dan wij. In Nederland daarentegen bedraagt de kantoorkost per werknemer slechts €9.318. Dit is €2.202 of 24% minder dan de Belgische, en ook net onder de Europese mediaan. De OCI daalde daar met 2% ten opzichte van vorig jaar.

Annick Vandenbulcke, Managing Director van Colliers Belgium: ‘België zit boven de Europese mediaan omdat het aantal m² kantoorruimte per medewerker hoger ligt dan in de ons omringende landen. Hoewel veel bedrijven in het verleden al naar flexibele concepten overstapten, bleef ratio van het aantal werkplekken t.o.v het aantal werknemers nog altijd relatief hoog. Daarnaast zijn de personeelskosten gelinkt aan facilitaire dienstverlening ook hoger. Wat betreft het aantal m² per medewerker verwachten we wel dat dat geleidelijk aan zal dalen, naar aanleiding van de post-covid-werkplekstrategie van bedrijven.’

De impact van corona op de kantoorkost

In 2020 werkten bijna alle kantoormedewerkers in Europa die doorgaans op kantoor werken, lange periodes van thuis uit. Ondanks alle lege werkplekken, veranderde er weinig aan de kost om een medewerker (VTE) een jaar te laten werken op kantoor. De werkomgeving werd met kleine ingrepen aangepast aan de nieuwe situatie. De grotere investeringen in het gebouw en de werkomgeving werden uitgesteld. De dienstverlening op kantoor werd aangepast aan de lage bezettingsgraad, maar bestaande contracten zoals van bedrijfsrestaurants werden niet of nauwelijks aangepast. Alleen variabele kosten vielen weg, maar deze werden deels vervangen door hogere kosten voor de thuiswerkplek. Dit toont aan dat de huidige contracten voor facility management en huisvesting (te) weinig flexibel zijn.

België scoort nog flink boven de Europese mediaan en er valt nog steeds winst te behalen, onder andere door het opnieuw onderhandelen van bestaande huurcontracten, meer doorgedreven delen van werkplekken en de services beter af te stemmen op de noden. Heronderhandelen kan niet op elk moment in de loop van het huurcontract, vandaar dat dit een langzame beweging is’, verklaart Vandenbulcke.

Onze zware loonlasten spelen ons parten

De zware loonlasten (bedrijfsbeheer en facilities) blijven volgens Vandenbulcke weliswaar de grootste oorzaak van onze hoge kantoorkost per VTE. De loonlasten stegen met gemiddeld 3% over heel Europa. Noorwegen en Denemarken laten de hoogste personeelskosten optekenen. België en Luxemburg komen daar vlak na. Noorwegen kende wel de sterkste stijging van deze personeelskosten. De kost van arbeid speelt vooral mee binnen de categorie Mens & Organisatie. Hieronder vallen diensten voor een veilige en aangename werkomgeving zoals catering, documentbeheer, kantoorbenodigdheden, receptie en beveiliging, allemaal zaken die sinds de COVID-19 crisis sterk zijn toegenomen. Binnen deze categorie is België het vierde duurste land.

De Europese Occupier Cost Index voor 2021


Over de OCI

De Occupier Cost Index (OCI) berekent de mediane jaarlijkse kost van vastgoed, werkomgeving en algemene diensten per medewerker (voltijds equivalent). Deze ‘vastgoedkostenbarometer’ wordt gepubliceerd door Colliers. Hij is dit jaar gebaseerd op gegevens van ruim 3.990 gebouwen uit 29 landen in Europa, met een totale kantooroppervlakte van 26,1 miljoen m² kantoorruimte en meer dan 1,96 miljoen medewerkers. De index kent vier categorieën: Mens & Organisatie, Management, ICT, en Gebouw & Infrastructuur.

Wens je meer informatie of een interview, neem dan contact op
met Aurélie Decoster bij Luna: aurelie@luna.be, +32 495 59 38 00.

Over Colliers

Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) is een leidinggevend bedrijf gespecialiseerd in gediversifieerde professionele diensten en investeringsmanagement. Met activiteiten in 65 landen werken onze meer dan 15.000 ondernemende professionals samen om advies van het hoogste niveau te verstrekken aan vastgoedhuurders, eigenaars en investeerders. Al meer dan 26 jaar levert ons ervaren leiderschap, dankzij een belangrijke insider-voorkennis, een samengestelde jaarlijkse investeringsteruggave van bijna 20% aan onze aandeelhouders. Met een jaarlijkse omzet van 3,6 miljard $ (4,0 miljard $, inclusief onze filialen) en met 46 miljard $ aan activa onder ons beheer, maximaliseren wij het potentieel van vastgoed en versnellen wij het succes van onze klanten. Kom meer te weten op https://corporate.colliers.com/en, Twitter @Colliers of LinkedIn.