Federale Verzekering en de 10-jarige aansprakelijkheid: €3 miljard aan bouwwerven verzekerd op twee jaar tijd

door Luna
Federale Assurance-Verzekering

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Elaine Coussement bij Luna
Tel: +32 2 658 02 92
Gsm: +32 473 70 30 03
elaine@luna.be

Federale Verzekering en de 10-jarige aansprakelijkheid:
€3 miljard aan bouwwerven verzekerd op twee jaar tijd

Brussel, 1 juli 2020 – Ter gelegenheid van de tweede verjaardag van de verplichte verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid in de bouwsector, maakt de Belgische verzekeraar Federale Verzekering de balans op. De verzekeringsplicht heeft betrekking op bouwwerven van woningen. Sinds 1 juli 2018 heeft Federale Verzekering meer dan 2.000 polissen – voornamelijk abonnementsformules – ondertekend voor deze verplichte verzekering voor professionals uit de bouwsector. Dit vertegenwoordigt 7.000 (onafgewerkte) bouwwerven en 1.700 opgeleverde werven die verzekerd zijn (of zijn geweest), alles samen voor een totale geschatte waarde van €3 miljard. In België heeft Federale Verzekering tussen 1 juli 2018 en 31 mei 2020 in totaal 18,3% van de certificaten afgeleverd voor deze verplichte verzekering, wat haar sleutelpositie als verzekeraar in de bouwsector bevestigt.

Een explosie van het aantal verzekerde bouwwerven

Sinds de lancering van de wettelijk verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering in 2018, verzekerde Federale Verzekering al 8.700 Belgische bouwwerven. 80% daarvan is onafgewerkt, 20% is opgeleverd. Deze werven vertegenwoordigen een geschatte waarde van €3 miljard. Bij 17% van de afgewerkte werven komt de geschatte waarde overeen met de uiteindelijke waarde van de werken. Wat het aantal verzekeringspolissen betreft: er zijn 2.100 ondertekende contracten.

Tom Meeus, CEO van Federale Verzekering: “Via onze verzekering Construct-10 leverden we tussen 1 juli 2018 en eind mei 2020 maar liefst 18,3% van alle certificaten af. Dit weerspiegelt het vertrouwen dat deze sector in ons stelt, al sinds de oprichting van ons bedrijf door een groep bouwondernemers meer dan 100 jaar geleden. Dankzij dit marktaandeel staan we helemaal op het voorplan in dit segment en zijn we noodzakelijk voor deze sector.

De verplichte verzekering 10-jarige aansprakelijkheid

Vanaf 1 juli 2018 moeten architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector een verzekering afsluiten om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren.

De verplichte 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade door ernstige gebreken aan het gebouw, waarvoor de aannemer tien jaar verantwoordelijk is. Ernstige gebreken zijn bijvoorbeeld: soliditeits- en/of stabiliteitsproblemen van de gesloten ruwbouw, alsook problemen met de waterdichtheid die een gevaar vormen voor de stabiliteit of de soliditeit van het gebouw. Op die manier is de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer gewaarborgd en wordt de bouwheer beschermd.

Er bestaan twee formules: een “abonnementspolis” die de volledige werfportefeuille verzekert gedurende één jaar, of een individuele verzekering per werf.

Meeus licht dit toe: “96,5% van de verzekerde bouwwerven viel onder de abonnementspolis. Deze uitgebreide formule voldoet aan de behoefte aan flexibiliteit en eenvoud van onze Belgische bouwfirma’s.

Een gestroomlijnde online procedure die de toegankelijkheid vergemakkelijkt

Bij Federale Verzekering wordt de hele procedure online doorlopen: alle nodige gegevens aanvullen, een offerte aanvragen, de verzekeringspolis ondertekenen en een verzekeringscertificaat opvragen.

We hebben de waarborg tienjarige aansprakelijkheid toegankelijk willen maken door de formaliteiten die erbij horen zoveel mogelijk te verlichten. Hiermee bevestigen we ons engagement voor de bouwsector, de sector die oorspronkelijk het DNA van ons bedrijf vormde en die erg belangrijk voor ons blijft”, besluit Meeus.

Voor meer informatie of een interview over dit onderwerp,
gelieve contact op te nemen met Elaine Coussement bij Luna:
02 658 02 92 ou 0473 70 30 03 ou via elaine@luna.be

Over Federale Verzekering

Federale Verzekering biedt voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren een volledige waaier aan verzekeringen en financiële producten aan. Dankzij haar bijzondere structuur als onderlinge en coöperatieve onderneming, zonder externe aandeelhouders, kan het bedrijf zijn klanten centraal stellen en zijn winst met hen delen*.

Federale Verzekering werd in 1911 opgericht door een groep aannemers. Nog altijd behoort de bouwsector in België tot één van haar belangrijkste doelgroepen. Met een totaal marktaandeel voor leven en niet-leven van 1,5 procent en een totaal op de geconsolideerde balans van 4,4 miljard euro (2019), staat Federale Verzekering in de top-15 van Verzekeraars in België**. Federale Verzekering stelt in totaal 675,1 mensen te werk. Haar commerciële netwerk – van meer dan 60 adviseurs, 35 kantoren, 5 gewestelijke zetels en 2 Business Centers (Bergen en Antwerpen) – bestrijkt het hele land.

Meer info op www.federale.be

* De ristorno’s en de ristorno’s leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de ondernemingen die deel uitmaken van de Groep Federale Verzekering, zoals omschreven op www.federale.be. De toekenning van de ristorno’s en de ristorno’s leven is niet gewaarborgd in de toekomst. De ristorno’s en de ristorno’s leven variëren per categorie en per type product. De regels inzake hun toekenning zijn opgenomen in de statuten van de ondernemingen die deel uitmaken van de Groep Federale Verzekering. De statuten kunnen geraadpleegd worden op www.federale.be.
** Bron: Assuralia