Meer dan 1 miljoen Resto du Cœur-maaltijden in 2020; in 2021 is de toestand nog nijpender

Aan de vooravond van de Werelddag van Verzet tegen Armoede, luidt Resto du Cœur België de alarmbel over de armoede in ons land. In 2020 werden meer dan 1 miljoen maaltijden verdeeld door Resto du Cœur – een duidelijke stijging ten opzichte van de 670.000 maaltijden die in 2019 werden voorzien. Nog in 2020 werd meer dan 833 ton voeding vanuit hun depots verdeeld, 200 ton extra vergeleken met 2019. Ook de voorlopige balans van 2021 volgt diezelfde stijgende trend.

Resto du Cœur stelt een actieplan voor om de vraag naar voedselhulp niet verder te laten stijgen

Resto du Cœur België, één van de pijlers van de voedselhulp in het hele land, stelt het hele voedselhulpsysteem in vraag. Resto du Cœur is van mening dat voedselhulp een collectieve verantwoordelijkheid is. Daarom heeft het een aantal eisen geformuleerd en gebundeld in een memorandum, bedoeld voor iedereen die de macht heeft om dingen te veranderen.