SignItEurope .com wil 15 750 Belgische handtekeningen ter ondersteuning van onze regionale cultuur

door Luna

Persbericht

Communicatiepartner België:
Elsie Van Linthout bij Luna
GSM: +32 475 26 01 03
elsie@luna.be

SignItEurope .com wil 15 750 Belgische handtekeningen
ter ondersteuning van onze regionale cultuur

Meer toegang tot de EU-fondsen voor minderheden in Europa

Brussel, 21 april 2021 – Sign It Europe wil Belgische steun krijgen voor zijn initiatief. Het gaat over een actie om nationale regio’s te ondersteunen binnen Europa, gericht naar de Europese Commissie. Sign It Europe verzamelde al 1,15 miljoen handtekeningen in 10 EG-lidstaten.

Het “Europees burgerinitiatief”, opgericht in 2012, is een unieke manier voor burgers om de toekomst van de EU (mee) vorm te geven, door de Europese Commissie te verzoeken een wetsvoorstel in te dienen. “Het Europees burgerinitiatief voor Nationale Regio’s” – ook wel “Sign It Europe” genoemd – is een nieuw initiatief in dit kader, om de rechten van nationale minderheden in Europa te beschermen. In de Europese Unie zijn er ongeveer 50 miljoen mensen die tot een nationale minderheid behoren. Hun regio’s zijn de nationale regio’s waar de burgerlijke organisatoren van het initiatief voor staan. Het doel is om deze regio’s en gemeenschappen de mogelijkheid te geven om rechtstreeks toegang te krijgen tot EU-fondsen. Dit zou hen een zekere financiële vrijheid geven binnen het land waar ze deel van uitmaken. Het initiatief is op 7 mei 2019 gestart door de Seklers van Transsylvanië.

15.750 Belgische handtekeningen tegen 7 mei 2021

Concreet moet Sign It Europe 15.750 handtekeningen verzamelen in België, opdat ons land dit initiatief officieel zou steunen naar de EC toe. Meer dan 4.000 (4.236) Belgen hebben al getekend via de “teken”-knop op de website van SignItEurope .com. Vanwege de coronacrisis heeft de Europese Commissie de deadline voor het verzamelen van handtekeningen verlengd tot 7 mei 2021.

De EC schrijft een drempel van 1 miljoen handtekeningen uit 7 landen voor, om een voorstel ter stemming voor te dragen in het Europees Parlement. Sign It Europe is erin geslaagd om de nationale drempel qua handtekeningen te halen in 10 landen, 3 meer dus dan de 7 die voorgeschreven zijn. De 10 landen waar al voldoende handtekeningen zijn verzameld, zijn: Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje en Zweden. Als de 15.750 handtekeningen in België op tijd worden verzameld, zijn we het 11de land dat de drempel van het minimum aantal handtekeningen haalt. Dit zou het verzoek aan de EC versterken. Bovendien vinden de actievoerders dat België een symbolische plaats inneemt binnen de EU.

Na het mislukken van het Minority SafePack-initiatief, is Sign It Europe nu het enige burgerinitiatief dat de belangen van de nationale regio’s verdedigt naar de EC toe’, zegt László Pesty, hoofd van de campagne en initiatiefnemer van het project. ‘Voor de Vlaamse en Waalse cultuur kan dit echt een verschil maken. Onze vraag gaat niet alleen over nationale regio’s, maar ook over de culturele en taalkundige diversiteit van Europa. Dit is één van de belangrijkste principes van de EU: het wederzijds respect van en voor elk lid en elke minderheid van elk land. Daarom roep ik ook de Belgische burgers op om ons te steunen door online te tekenen via onze website.’

Wanneer een minderheidsregio afhankelijk is van subsidies van een overheid, staan ze onder de directe invloed van die overheid. Financiële onafhankelijkheid betekent meer autonomie voor interne beslissingen en over hoe men zijn geld besteedt. Sign It Europe verschilt van het vroegere Minority SafePack omdat het niet alleen steun vraagt voor nationale regio’s, maar ook de mogelijkheid wil geven aan autochtone etnische minderheden binnen de EU om rechtstreeks aanvragen te doen in Brussel met betrekking tot financiële steun en cohesiefinanciering.

Met een handtekening neemt men een standpunt in voor gelijke behandeling en helpt men nationale minderheden om te overleven en hun etnische, taalkundige en culturele kenmerken te beschermen. Daarnaast helpt men ook de Europese gemeenschap bij het veilig stellen van haar eigen diversiteit.

Groen: de landen die voldoende handtekeningen verzamelden om dit initiatief te steunen

Wens je meer informatie of een interview met Signiteurope .com?
Neem dan contact op met Elsie Van Linthout: +32 475 26 01 03, elsie@luna.be


Over SignItEurope .com

SignItEurope .com is een nieuw initiatief dat tot doel heeft de mogelijkheid te creëren voor autochtone etnische minderheden van de EU om rechtstreekse aanvragen te doen bij de EC met betrekking tot financiële steun en cohesiefinanciering. Het initiatief heeft voldoende handtekeningen verzameld om ter stemming te worden gebracht in het Europees Parlement. De actievoerders willen België toevoegen aan de lijst van landen die het initiatief steunen. Hiervoor willen ze 15.750 Belgische handtekeningen verzamelen.

Meer informatie: SignItEurope .com en
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000007_nl