Resto du Coeur

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Isabelle Schmit bij Luna
Tel. : +32 2 658 02 93
GSM : +32 495 59 38 06
isabelle@luna.be
Persberichten Resto du Cœur

Resto du Cœur in actie tegen de groeiende armoedesituatie in Brussel

Vanmorgen vond een persconferentie van Resto du Cœur plaats in Brussel

Fernelmont, 19 september 2022 – De Federatie van de Resto du Cœur van België, één van de pijlers van de voedselhulp in het hele land, luidt de alarmbel. De vereniging stelt vast dat de armoede sterk toeneemt in de Brusselse gemeenten sinds het begin van het schooljaar. De Resto du Cœur hebben hun hulpaanbod versterkt met een Mobiele Resto du Cœur die bepaalde kansarme wijken van de hoofdstad bedient.

Na van de coronacrisis heeft de Federatie van de Resto du Cœur van België, één van de pijlers van voedselhulp in het hele land, zich zeer reactief opgesteld. In 2021 bezorgden de Resto du Cœur meer dan 1.350.000 afhaalmaaltijden en voldeden ze aan de groeiende vraag dankzij de vrijgevigheid van donateurs. Maar sinds de start van het schooljaar is de situatie nog ingewikkelder geworden. Hun vrijwilligers worden overrompeld door nieuwe vragen naar hulp die binnenstromen. De armoede breidt zich sterk uit in de Brusselse gemeenten.

Een nieuwe Mobiele Resto du Cœur doorkruist Brussel

De huidige economische en sociale crisissen die we doormaken hebben dramatische gevolgen en tasten de koopkracht van een stijgend aantal mensen aan. De Resto du Cœur roepen op tot reflectie om een versnelde armoedegolf bij de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te voorkomen in de komende maanden. Vooral onze hoofdstad is getroffen door deze situatie.

De Resto du Cœur bundelen daarom hun krachten om de meest kwetsbare mensen te helpen. In Wallonië zijn er al twee Mobiele Resto du Cœur. In navolging hiervan heeft de Federatie van de Resto du Cœur van België, in samenwerking met het OCMW van Anderlecht, een nieuwe Mobiele Resto du Cœur opgestart. Deze Mobiele Resto du Cœur zal nu ook in Brussel actief zijn en meer bepaald in de kansarme wijken van de gemeente Anderlecht. Om zo doeltreffend mogelijk te werk te gaan, koos de Federatie van de Resto du Cœur van België voor deze grotere Brusselse gemeente met een hoge bevolkingsdichtheid. De opslagplaats bevindt zich in het Circularium, een plaats waar circulaire economie en netwerken elkaar ontmoeten, met als doel solidariteit te benadrukken en manieren te identificeren om mensen in armoedesituaties te helpen.

Jean-Gérard Closset, Voorzitter van de Federatie van de Resto du Cœur van België, legt uit: ‘Om het hoofd te bieden aan de groeiende vraag naar hulp in Brussel, hebben we gekozen voor een distributiemethode die zich al heeft bewezen in Wallonië, goedkoper is dan het openen van een nieuw sociaal restaurant en sneller kan worden opgezet. Dit systeem kan ook eenvoudiger worden uitgebreid.

De Mobiele Resto du Cœur laten toe om voedselpakketten naar begunstigden te brengen die zich door gebrek aan middelen niet kunnen verplaatsen. Ze maken het ook mogelijk om menselijk contact te onderhouden met geïsoleerde begunstigden en uitsluiting te verminderen.

Het verschijnen van onze koelwagen (die voldoet aan de FAVV-normen voor de bewaring van producten) in de regio Brussel maakt het niet alleen mogelijk om voedselpakketten aan te bieden, maar ook om een eerste contact te leggen tussen de begunstigden en de maatschappelijk werkers. Een OCMW-contactpersoon op het verdeelpunt van een Mobiele Resto du Cœur kan de begunstigden te woord staan en informeren. Dat maakt dat zij sneller de stap durven zetten naar een OCMW-kantoor. Dit gebeurt in hun eigen buurt, waar ze zich op hun gemak voelen. Vriendelijkheid en respect zijn daarbij essentieel’, voegt Closset nog toe.

De eerste cijfers van de Brusselse Mobiele Resto du Cœur

De eerste maanden van de werking tonen aan dat het initiatief beantwoordt aan de noden: 230 gezinnen hebben zich ingeschreven. Hetzij via het OCMW, hetzij rechtstreeks bij een Mobiele Resto du Coeur. Concreet gaat het om 125 alleenstaanden. In de 105 andere gezinnen (afgezien van de 125 alleenstaanden) zijn er 29 kinderen onder de 3 jaar, 81 kinderen van 3 tot 10 jaar en 73 kinderen van 10 tot 18 jaar.

Het aantal maaltijdbedelingen in Brussel bevestigt de stijgende trend tussen de tweede helft van augustus en de eerste helft van september: in augustus werden er 326 maaltijdpakketten uitgedeeld, in september waren dat er 349. In Peterbos ging het gemiddelde per levering van 69 pakketten in augustus naar 77 pakketten in september. In Kuregem gaan we van gemiddeld aantal van 32 pakketten in augustus naar 65 pakketten in september.

Waar vind je de Mobiele Resto du Cœur precies?

De Mobiele Resto du Cœur is in Brussel is te vinden op centrale plaatsen die ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn, zoals:

  • Grondelsstraat, in de wijk van Kuregem (dinsdag), voor het sociale restaurant;
  • Peterbospark (woensdag), voor het sociale restaurant;
  • Scheutlaan (donderdag), op de binnenplaats van ‘Het Reizigershuis’.

Er lopen onderhandelingen om binnenkort een verdeelpunt te openen in de gemeente Koekelberg.

Wat biedt de Mobiele Resto du Cœur aan begunstigden ?

Een pakket van de Mobiele Resto du Cœur bevat onder andere:

  • Basisproducten: melk, brood, eiwitten (andere dan vlees), zetmeel (aardappelen, rijst, pasta), (alcoholvrije) dranken;
  • Dagverse producten zoals verschillende groenten en fruit, afhankelijk van de beschikbaarheid;
  • Koffie, thee, chocolade, enzovoort.

Begunstigden kunnen zelf hun verse producten kiezen uit het beschikbare assortiment. De Mobiele Resto du Cœur vult de uitgedeelde maaltijden vaak aan met speciaal voedsel voor kinderen (met name fruitcompotes of vruchtensappen). Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van producten die bedoeld zijn voor kinderen.

Bovendien wordt het aanbod van Resto du Cœur aangevuld door de aanwezigheid van een gratis ‘weggeefwinkel’ en een ‘Kilomet’, een circulaire supermarkt, in het Circularium.

Op die manier wil de mobiele Resto du Cœur mensen rechtstreeks bereiken en optreden waar hulp echt nodig is.

Resto du Coeur

Ter attentie van de redactie: Graag steeds het correcte logo gebruiken, namelijk dat van de Federatie van de Resto du Cœur van België (en niet het Franse logo, waarvan het gebruik in ons land niet is toegestaan).

Wens je meer informatie of een interview met de Federatie van Resto du Cœur? Neem dan contact op met Isabelle Schmit bij Luna: isabelle@luna.be, +32 2 658 02 93 of +32 495 59 38 06

Over de Federatie van de Resto du Cœur van België

De Federatie van de Belgische Resto du Cœur werd opgericht in 1991. Het is een vereniging zonder winstoogmerk die een reeks diensten aanbiedt om tegen uitsluiting te strijden: voedselhulponderwijshuisvestinggezondheidszorg en ruimtes voor ouders met baby’s.

De Federatie van de Resto du Cœur van België telt momenteel 19 sociale restaurants: 13 in Wallonië (Aarlen, Bergen, Charleroi, Gembloux, La Louvière, Luik, Marche, Moeskroen, Namen, Quiévrain-Honnelles, Val de Sambre, Verviers, Waver), 4 in Vlaanderen (Aarschot, Assenede, Oostende, Tienen) en 2 in Brussel (Laken en Sint-Gillis) naast 5 satellietvestigingen verspreid over heel België. De Mobiele Resto du Coeur bezorgen daarnaast voedselpakketten op locatie.

De Federatie bestaat uit een team van ongeveer 100 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers.

Voor meer informatie: http://www.restosducoeur.be/nl