Grant Thornton’s Women in Business: 31% vrouwen in topfuncties wereldwijd

door Luna

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Elsie Van Linthout bij Luna
Gsm: +32 475 26 01 03
elsie@luna.be

Grant Thornton’s Women in Business:
31% vrouwen in topfuncties wereldwijd

  • 34% vrouwen in topposities in de Europese Unie;
  • Nu de kaap van 30% genomen is, zal de genderdiversiteit naar verwachting sneller stijgen;
  • Nog 10% van de middelgrote organisaties wereldwijd heeft geen enkele vrouw in zijn senior management.

Berchem, Brussel, Gent, Doornik, Turnhout en Jumet – 8 maart 2021 – Een wereldwijde studie van audit-, accountancy- en bedrijfsadviesbureau Grant Thornton over gendergelijkheid in topfuncties, toont aan dat vandaag wereldwijd 31% van de topfuncties ingenomen wordt door een vrouw. 90% van de bedrijven heeft ook minstens 1 vrouw in een senior managementfunctie. Het aantal vrouwen in operationele managementfuncties stijgt met name. Een kleine meerderheid van de bevraagden geeft aan dat Covid-19 wellicht een eerder positieve impact heeft op het aantal vrouwen in topposities, alhoewel de meningen daar verdeeld zijn. Het is alvast belangrijk om actief en doelbewust te blijven inzetten op een grotere gendergelijkheid aan de top van bedrijven, zo zegt Grant Thornton. De cijfers tonen dat meer inclusieve bedrijven ook betere resultaten boeken.

31% van alle senior management posities wereldwijd, wordt ingenomen door een vrouw, tegenover 29% vorig jaar en 25% in 2017. 90% van alle middelgrote bedrijven wereldwijd heeft minstens één vrouw in senior management, tegenover 87% vorig jaar en 66% in 2017. Dit wil ook zeggen dat nog 10% van de middelgrote bedrijven wereldwijd geen enkele vrouw heeft in een toppositie. In de Europese Unie heeft 85% van alle middelgrote bedrijven minstens één vrouw in senior management. Dat alles blijkt uit het wereldwijd Women in Business-rapport van Grant Thornton. Dat is – met 5000 bevraagden uit middelgrote bedrijven uit 29 landen – één van de grootste onderzoeken wereldwijd over gendergelijkheid in senior management.


Zoals de grafiek toont, zaten we in 2017 op een kwart vrouwen in senior management, maar stagneerde dat percentage vorig jaar. Dit jaar doorbraken we dan eindelijk de barrière van 30%. De verwachting is dat we nu snel naar een derde vrouwen (en meer) in senior management posities wereldwijd zullen gaan. Er zijn uiteraard regionale verschillen. De Filippijnen scoren verrassend best, met 49% vrouwen in senior management. In Afrika zitten er 39% vrouwen in senior management, 36% in Latijns-Amerika en 33% in Noord-Amerika. De Europese Unie heeft 34% vrouwen in senior management. De enige regio die de 30% niet haalt is APAC (Asia Pacific), met 28%.

Vooral het aantal vrouwen in operationele management functies is gestegen, zo toont het onderzoek van Grant Thornton. Het aantal vrouwelijke CEO’s steeg naar 26% (komende van 20% een jaar eerder); 36% van de CFO’s is vandaag een vrouw (tegen 30% in vorig jaar); en 22% van de COO’s is een vrouwen (tegenover 18% vorig jaar). Het aantal vrouwelijke HR Managers zit eerder in een neerwaartse trend, en daalde naar 38% (komende van 40%).

Het keerpunt van 30% is bereikt

We beschouwen de mijlpaal van 30% als een significant keerpunt”, licht Ria Verheyen, Managing Partner van Grant Thornton in België, toe. “Met 30% bereiken we immers het punt waarop het beslissingsproces verandert. De prognose is daarom dat het bereiken van 31% een katalysator zal zijn voor een snellere evolutie in genderdiversiteit in senior management en voor duurzame transformatieve verandering. Er is ook voldoende aangetoond ondertussen dat een minimum van 30% vrouwen in leidende posities, een significant verschil maakt in de winstgevendheid en het marktaandeel van een organisatie. Hoe diverser het management van een organisatie is, hoe meer verschillende visies en perspectieven er zijn aan de top. Het gevolg daarvan is dat een organisatie beter kan omgaan met onzekerheden, en dus wendbaarder is”, aldus nog Verheyen.

De impact van Covid-19 op het aantal vrouwelijke leiders

Een kleine meerderheid van de bevraagden verwacht dat de verandering in werkgewoonten ten gevolge van de huidige pandemie, een positief effect zal hebben op de carrièrekansen van vrouwelijke leiders. Een kleine meerderheid, want 45% denkt net dat Covid-19 een negatieve impact zal hebben. Gegevens van de VN tonen immers dat vrouwen pre-Covid drie keer zoveel (onbetaald) huiswerk deden als mannen, en het wordt steeds duidelijker dat Covid-19 deze ongelijkheid nog zal versterken en er bovendien nog extra taken aan toevoegt zoals het oppassen van kinderen en thuisonderwijs wanneer de scholen gesloten zijn.

92% van de bedrijven wereldwijd bevestigt in de studie van Grant Thornton actie te nemen om de betrokkenheid en de inclusie van hun medewerkers te verzekeren in Covid-tijden. Nu thuiswerken deel uitmaakt van de vaste werkroutines, worden werkgevers ook flexibeler op het vlak van hoe, waar en wanneer hun medewerkers werken.

Het is belangrijk om te blijven focussen op diversiteit en inclusie policies”, zegt Verheyen. “Er is nog werk aan de winkel. Organisaties moeten verder actie blijven nemen om vrouwen in de mogelijkheid te stellen hun ambities te realiseren. Het is belangrijk dat de top van onze bedrijven zich echt engageert voor verandering op lange termijn en dat men hiertoe bewuste en gerichte acties opzet.

Welke leiderschapskenmerken zijn de belangrijkste nu en over 10 jaar?

Er werd zowel bevraagd welke leiderschapskenmerken anno 2021 de belangrijkste zijn, als welke kenmerken de belangrijkste zullen zijn in 2030. Voor wat betreft de kenmerken die vandaag, in 2021, de belangrijkste zijn, spraken de 5000 bevraagden zich wereldwijd uit voor innovatie, aanpassingsvermogen, veerkracht en de capaciteit om samen te werken als de vier belangrijkste leiderschapskenmerken van deze tijd. Opvallend is dat er tegen 2030 een belangrijk leiderschapskenmerk wordt toegevoegd in de top 4, en dat is de moed om risico’s te nemen. Veerkracht verdwijnt dan uit de top 4.

Methodologie

Dit rapport is gebaseerd op input van zo’n 5000 CEO’s, Managing Directors, voorzitters en andere senior beslissingsnemers van middelgrote bedrijven in 29 landen, aangezien deze het kloppend hart vormen van de economie. Dat maakt het één van de grootste studies over dit onderwerp wereldwijd.

De survey werd afgenomen gedurende het laatste kwartaal van 2020. De definitie van een middelgroot bedrijf varieert naargelang de markt. In Europa gaat het meestal over bedrijven met tussen de 50 en de 500 medewerkers. In China bijvoorbeeld, komt middelgroot neer op een omzet tussen de 5 M$ en de 500M$. In de VS werden eerder middelgrote bedrijven geselecteerd met een omzet van tussen de 100 M$ en de 4 miljard $.


Aan de redacteuren

Wens je meer informatie of een interview? Wil je graag de studie ontvangen? Neem dan contact op met Elsie Van Linthout bij Luna: elsie@luna.be, +32 475 26 01 03.


Over Grant Thornton

Grant Thornton Belgium is een full-service partner met expertise in audit, accountancy, tax en legal, en bedrijfsadvies. Het bedrijf telt zo’n 190 medewerkers in ons land, in 6 vestigingen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië (in Antwerpen, Brussel, Gent, Doornik, Turnhout en Jumet).
Ruim 58.000 Grant Thornton medewerkers, in meer dan 140 landen, streven ernaar om het verschil te maken voor hun klanten, collega-specialisten en de gemeenschappen waarin we leven en werken.