Big Pharma, Big Lies

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Elsie Van Linthout bij Luna
Gsm: 0475 26 01 03
elsie@luna.be

Big Pharma, Big Lies: “Statines (cholesterolverlagers) zouden van de markt moeten gehaald worden”

  • “Big Pharma, Big Lies”: slechts 11% van alle medicatie is veilig en heeft bewezen voordelen.
  • Statines zijn surrogaat medicijnen die de cholesterol verlagen maar het leven niet verlengen. Erger nog: ze hebben veel bijwerkingen waar je zelfs kunt aan overlijden.
  • Oproep aan de regulatoren om medicijnen enkel goed te keuren na onafhankelijke testen, op voorwaarde dat ze een voordeel bieden en veilig zijn, en wanneer ze beter zijn dan de medicatie die reeds op de markt is.

Oostende, België – In zijn nieuw boek “Big Pharma, Big Lies”, doet Prof. Dr. Luc Hondeghem een dringende oproep aan de regulatoren om enkel efficiënte en veilige geneesmiddelen op de markt toe te laten. De goedgekeurde medicijnen zouden ook continu moeten gemonitord worden, want ze kunnen alsnog schadelijk worden in een latere fase. Met de huidige procedure komen er te veel medicijnen op de markt met onzekere of geen voordelen, soms zelfs met een negatief effect op onze gezondheid. Slechts van 11% van alle geneesmiddelen is het bewezen dat ze voordelen bieden en veilig zijn. Statines (cholesterolverlagers) bijvoorbeeld, werden ontwikkeld om het leven te verlengen, maar onderzoek toont aan dat deze het leven eerder verkorten. Ze verlagen wel degelijk de cholesterol in het bloed, maar dit is niet noodzakelijk beter voor de patiënt. Tegelijk hebben ze veel neveneffecten waaronder kankers en diabetes, waar je zelfs kunt aan overlijden.

Dr. Luc Hondeghem, gepensioneerd professor in de geneeskunde en farmacologie, kijkt terug op een indrukwekkende carrière in de VS en in België. Hij roept op om het goedkeuringsproces van nieuwe medicijnen rigoureuzer te maken. Vandaag kan een geneesmiddel immers goedgekeurd worden op basis van de evaluatie van het farmaceutisch bedrijf dat het geneesmiddel op de markt wil brengen. Een dergelijke procedure komt neer op een belangenconflict, en is dus niet goed genoeg. Sommige geneesmiddelen komen zelfs op de markt zonder enige goedkeuring. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, moet de FDA (Food and Drug Administration) binnen de 180 dagen na ontvangst van een dossier om een nieuw geneesmiddel op de markt toe te laten, bezwaar indienen tegen het geneesmiddel, of het komt automatisch op de markt.

Men heeft de indruk dat de geneesmiddelen die op de markt komen goedgekeurd zijn door de regulator, zelfs wanneer ze minder goed zijn dan geneesmiddelen die reeds op de markt zijn. Dit is misleidend voor artsen en patiënten, die betere medicatie verdienen. Dr. Hondeghem probeerde inzicht te krijgen in de data van alle geneesmiddelen die vandaag op de markt zijn, om na te gaan welke 11% van de geneesmiddelen doeltreffend en veilig zijn. De organisatie die hierover beschikt wilde de data echter niet vrijgeven. Hondeghem wil nu met zijn oproep met name het publiek informeren.

Hondeghem: “We hebben dringend nood aan volledig onafhankelijke en autonome medische regulatoren, die geneesmiddelen enkel goedkeuren wanneer ze voldoen aan de eed van Hippocrates: wanneer de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Statines (cholesterolverlagers) zouden van de markt moeten gehaald worden

Men vertelt patiënten dat er zogenaamde “goede” en “slechte” cholesterol is. Dokters schrijven statines voor om de “slechte” cholesterol te verlagen. Dat er zoiets als slechte cholesterol bestaat is echter een leugen, net zoals de theorie dat verzadigde vetten moeten vermeden worden om slechte cholesterol in het bloed te beperken. Onderzoek toonde aan dat gesatureerde vetten geen impact hebben op hart- en vaatziekten, noch op sterfte in het algemeen. Het is slechts wanneer cholesterol oxideert dat er een probleem ontstaat. Enkel een gezonde levensstijl en een mediterraan dieet met veel antioxidanten, hebben een bewezen positieve impact op de oxidatie van cholesterol.

Zowel te weinig als te veel cholesterol leidt tot ziektes. Daar tussenin is er een voldoende groot interval waarbij men over het perfecte cholesterolniveau beschikt. Statines worden steeds sneller voorgeschreven; de cholesterol moet alsmaar lager. In zijn boek verwijst Hondeghem naar onderzoek in Denemarken over een periode van 9 jaar, met twee vergelijkbare groepen patiënten (zie illustratie). In de groep die statines nam om hun cholesterol te verlagen, waren er dubbel zoveel doden (19,2%) als in de groep die geen statines nam (9,3%). Studies tonen aan dat statines de cholesterol in het bloed verminderen, maar de globale sterfte (door verschillende oorzaken) verhogen door de vele bijwerkingen nl. kankers, diabetes, hartziekten, etc.

Big Pharma, Big Lies

 Hondeghem: “Op basis van dit onderzoek zou het duidelijk moeten zijn dat artsen beter geen statines voorschrijven om de cholesterol te verlagen. Deze medicatie verlengt het leven van de patiënten immers niet, maar verkort het eerder. Statines zijn echter een miljardenbusiness geworden ondertussen, en de grote farmabedrijven hebben een sterke lobbymacht naar de overheden toe. Het gaat hier uiteindelijk over de gezondheid van onze medeburgers. Daarover zouden we toch geen compromissen moeten sluiten, en zeker al niet met als doel de winsten van de grote farmabedrijven veilig te stellen.

Aan de redacteuren

Wil je meer informatie of een interview? Neem dan contact op met Elsie Van Linthout bij Luna: elsie@luna.be, +32 475 26 01 03.

Over het boek

Het boek “Big Pharma, Big Lies” werd door Prof. Dr. Hondeghem uitgegeven in eigen beheer. Het is verkrijgbaar via Amazon. Een papieren versie kost €16. Het e-book kost €9,99.
De link naar het online boek is:
https: //amzn.to/3ngcvbP (haal de spatie uit de link na “https:”)

Over de auteur

Prof. Dr. Luc Hondeghem (°1944 in Jabbeke, België) is een gepensioneerde professor in de geneeskunde en de farmacologie. Hij studeerde aan de universiteit van Leuven (in België) en behaalde daarna een Ph.D. in farmacologie aan de universiteit van Californië San Francisco. Daar werkte hij ook gedurende 15 jaar in het domein van de cardiologische elektrofysiologie. Daarna werd hij aangesteld als Professor in de geneeskunde en de farmacologie aan de Vanderbilt universiteit in Nashville en werd hij directeur van het Stahlman cardiovasculair onderzoekscentrum. Vanaf 1990 doceerde hij cardiovasculaire elektrofysiologie aan de universiteit van Leuven en richtte hij een elektrofysiologisch laboratorium op genaamd Hondeghem Pharmaceutical Consulting in Oostende, België.

Dat laboratorium voerde meer dan 25 000 experimenten uit. Veel geneesmiddelen veroorzaakten hartritmestoornissen waaraan men kan sterven. Domperidone bijvoorbeeld, de substantie aanwezig in Motilium en Touristil, kan de dood veroorzaken. Luc Hondeghem weigerde meermaals een misleidend rapport van het farmaceutisch bedrijf over domperidone te ondertekenen. Touristil werd uiteindelijk van de markt gehaald en Motilium is nu enkel nog beschikbaar op voorschrift, en enkel voor patiënten vanaf 12 jaar. Hondeghem is nog altijd overtuigd dat het beter zou zijn voor de volksgezondheid indien Motilium volledig van de markt zou gehaald worden, aangezien het geen tot weinig voordelen biedt, maar wel heel wat nadelige bijwerkingen heeft.

Luc Hondeghem werkte mee aan 33 boeken en schreef 82 publicaties. Hij publiceert nu zijn laatste boek “Big Pharma, Big Lies”. Hij ziet het als zijn burgerplicht om het publiek te informeren over de slechte kwaliteit van de meeste geneesmiddelen, waarbij hij de statines gebruikt als schokkend voorbeeld. Hij verkoos om uit te geven in eigen beheer, nadat 5 gerenommeerde medische tijdschriften weigerden zijn papers met deze oncomfortabele waarheden te publiceren.

Voor meer informatie.