Betere leesvaardigheid van Vlaamse leerlingen door combinatie van Microsoft Teams, AI en Bingel

door Luna
Van In

  Persbericht

Betere leesvaardigheid van Vlaamse leerlingen
door combinatie van Microsoft Teams, AI en Bingel

VAN IN and Microsoft krikken leesvaardigheid van Vlaamse leerlingen op
door combinatie van Teams, AI en de leermethodes van Bingel

Zaventem, Wommelgem, Gent – 23 februari 2022 – Vlaanderens grootste digitale leermiddelenmaker VAN IN en Microsoft slaan de handen in elkaar om de leesvaardigheid van de kinderen in de Vlaamse lagere scholen op te krikken. Dit in reactie op de daling van Vlaanderen in de internationale rangschikking op vlak van leesvaardigheid bij 10-jarigen. VAN IN en Microsoft combineren daartoe hun respectievelijke expertise – de VAN IN-leermethodes en het leerplatform Bingel enerzijds en de Reading Progress-tool in Teams anderzijds. Ze ontwikkelden zo een uniek leerplatform waarop leerlingen zelfstandig kunnen oefenen en leerkrachten de ontwikkeling in hun leesvaardigheid op de voet kunnen volgen.

VAN IN en Microsoft staan beide op de beurs SETT in Gent, de beurs voor modern en innovatief leren. Men kan er vandaag 23 en morgen 24 februari een demo zien van het nieuwe leerplatform.

Vlaanderen viel terug van de 8ste tot de 32ste positie in de Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), dat de leesvaardigheid van 10-jarige leerlingen in kaart brengt. Dat was de grootste daling voor een onderwijsregio in de afgelopen 10 jaar. Een situatie die alleen maar verergerd werd door de coronacrisis: afstandsonderwijs en de mondmaskerplicht maakten het extra moeilijk voor leerkrachten en leerlingen om het probleem aan te pakken.

Daarom hebben VAN IN en Microsoft hun technologie en expertise samengelegd vanuit hun gezamenlijke ambitie en missie om het onderwijs ook hierbij maximaal te ondersteunen. Door de leermethodes van Bingel te combineren met Reading Progress kunnen leerlingen zelfstandig oefenen met lezen via Microsoft Teams. Het unieke leerplatform waarop Reading Progress en de Content van VAN IN samenkomen is Bingel. Deze nieuwe tool binnen Bingel zal de “Bingel Leestutor” heten, naar analogie met het tutorlezen. Daarbij leest een ouder kind 1 op 1 met een jonger kind met als doel de leesvaardigheid, zowel technisch als begrijpend, te verhogen.

VAN IN kijkt altijd uit naar bijkomende tools om leerkrachten te ondersteunen’, aldus Winfried Mortelmans, CEO van VAN IN. ‘Deze nieuwe technologie, in combinatie met de content van VAN IN, kan leerlingen beter leren lezen, en leerkrachten helpen nog meer op maat van elk kind te werken. We bekijken hoe we deze tool binnen Bingel kunnen aanbieden, zodat alles gecentraliseerd blijft binnen één gebruiksvriendelijk platform.

Het project kreeg de steun van Pedro De Bruyckere. Als pedagoog en onderzoeker verbonden aan zowel de Arteveldehogeschool als de Universiteit van Utrecht, geldt hij als een autoriteit inzake begrijpend lezen via de Taalraad. Hij gaf de scholen de nodige wetenschappelijke fundering bij de aanvang van het project.

AI-technologie

Met de hulp van AI-technologie wordt het leesniveau en het soort fouten van de leerling geëvalueerd. Zowel de leerling als de leerkracht krijgen daarna feedback van het systeem. Door middel van een Education Insights-dashboard kunnen trends in de ontwikkeling van de leerling gemeten worden, en kan de leerkracht doeltreffender bijsturen. Een beeldwoordenboek helpt kinderen met woorden die ze nog niet kennen, en dankzij de uitgebreide vertaalmodule kan het systeem ook kinderen met een andere taalachtergrond vooruithelpen door de tekst voor hen te vertalen voor een beter begrip. Reading progress is nu al bruikbaar in 37 talen.

Bij Microsoft is het onze ambitie om technologie op een toegankelijke manier ter beschikking te stellen van alle leerlingen”, zegt Lien Deleenheer, verantwoordelijke Onderwijs bij Microsoft. “We ontwikkelingen tools om leerlingen te laten groeien op een manier dat voor hen het beste werkt. We willen leerkrachten maximaal ondersteunen om de leerling hierin te begeleiden. Deze tool – Reading progress met insluitende lezer – in combinatie met de taalmethode Talent van Bingel, heeft alles om een game changer te worden voor leesbevordering in het Vlaams onderwijs.

VAN IN en Microsoft lanceerden een proefproject, waarbij 6 deelnemende scholen dit systeem uittestten gedurende een periode van 5 weken. Het gaat om De Wereldreiziger en Omnimundo in Antwerpen, Kasteeltuin in Hooglede, Klein Kasteeltje in Rijkhoven, op-weg.net in Aalter en Kinderland in Kortrijk. Hun ervaringen kunnen onderaan dit persbericht geraadpleegd worden.

Gemotiveerde leerlingen

De eerste bevindingen zijn uitermate positief. Alle scholen stelden vast dat leerlingen gemotiveerd waren, en vaak zelfs de tekst nog enkele keren wilden lezen om zichzelf te verbeteren alvorens hun eindresultaat in te dienen. Leerkrachten merkten ook op dat ouders meer betrokken zijn. Diezelfde leerkrachten waren ook opgetogen over de precisie van de AI en de gedetailleerde feedback die het systeem hen gaf. Zowel leraren als leerlingen ervaren de tool als heel eenvoudig in gebruik.


Getuigenissen van scholen

Met de insluitende lezer, die we ook gebruiken bij het aanleren van Frans, merken we dat de drempel om te durven spreken verlaagt. Maar doordat de insluitende lezer overal ingebouwd zit en de leerlingen geen andere software moeten installeren verhogen we hun zelfredzaamheid. Het is voor hen een automatisme om de tool te gebruiken als ze die nodig hebben.
Elien Danneels, zorgbegeleider en logopediste, Freinetschool De kasteeltuin

Een duidelijk positief effect van de insluitende lezer is een merkbaar betere uitspraak van de leerlingen, vooral voor vreemde talen. De leerlingen kunnen namelijk zelf kiezen om een tekst of een moeilijk woord meerdere keren te beluisteren. Je ziet de leerlingen groeien.
Elien Danneels, zorgbegeleider en logopediste, Freinetschool De kasteeltuin

Doordat we de kinderen laten lezen in Teams is het begeleiden niet meer gebaseerd op een momentopname. We hebben veel meer data om te differentiëren.
We zien ook dat leerlingen de automatisch gegenereerde feedback gebruiken om zichzelf bij te sturen. Hun motivatie om het beter te doen neemt echt toe en dat is misschien wel het beste resultaat waarop we hoopten.
Peter Vande Moortel, coördinator, Freinetschool De kasteeltuin

Getuigenissen van leerlingen

  • Eloïse (L3): Ik vind het leuk.
  • Noor (L3): Het is leuk en handig. Je leert beter lezen. Het is goed om een hoger niveau te halen.
  • Nina (L3): Het is leuk. Zo kan ik ook beter begrijpend lezen oefenen. Ik weet ook op welk tempo ik moet lezen. Ik kan naar mezelf luisteren om te horen of ik niet te snel lees.
  • Ellie (L3): Het is gemakkelijk om op te starten.
  • Louis (L4): Ik leerde de betekenis van enkele woorden. Mijn mama en papa kijken ook mee en zeggen dat ik al beter lees.
  • Margaud (L4): Ik vind het leuk omdat je je punten ziet. De volgende keer wil ik het dan beter doen.
  • Fran (L4): Ik vind het leuk. Ik kan de zinnen verder uit elkaar zetten en dan kan ik beter lezen.


Wens je meer informatie of een interview, neem dan contact op met
• voor VAN IN: Elsie Van Linthout bij Luna: elsie@luna.be, +32 475 26 01 03;
• voor Microsoft: Aurian de Rosée, aurian.de.rosee@akkanto.com, +32 478 08 77 90.

Over Microsoft

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) maakt digitale transformatie mogelijk voor een tijdperk van intelligent cloud en intelligent edge. Microsoft wil elk individu en elke organisatie op onze planeet in staat stellen om meer te bereiken.

Over VAN IN

Dankzij de enthousiaste inzet van zo’n 180 medewerkers en nog veel meer auteurs, biedt VAN IN het onderwijs innovatieve en kwaliteitsvolle leermiddelen aan, op papier en digitaal, in Vlaanderen en in de Franse Gemeenschap. Het gaat onder meer over de digitale leerplatformen Bingel (N) en Wazzou (F) voor het lager onderwijs, en Diddit (N) en Udiddit (F) voor het secundair onderwijs. Die systemen maken gepersonaliseerd leren en lesgeven mogelijk.

86% van alle leerlingen lager onderwijs in Vlaanderen bingelt. Gemiddeld maken leerlingen in Vlaanderen meer dan 1,3 miljoen oefeningen per dag in Bingel (weekends meegerekend). Tijdens corona noteerden we zelfs een piek van 7M oefeningen op één dag. Het platform voor het secundair onderwijs Diddit, wordt gebruikt in 75% van de Vlaamse scholen.

VAN IN is ’s lands grootste educatieve uitgever en maakt deel uit van Sanoma Learning, een onderdeel van de Finse groep Sanoma. VAN IN werd opgericht in 1833 en heeft vandaag vestigingen in Wommelgem, Gent en Mont-Saint-Guibert.

Meer informatie op https://www.vanin.be/nl.