+20,9% meer omzet in 2019 voor Federale Verzekering

door Luna
Federale Assurance-Verzekering

Persbericht

Elaine Coussement bij Luna
Tel: +32 2 658 02 92
Gsm: +32 473 70 30 03
elaine@luna.be

+20,9% meer omzet in 2019
voor Federale Verzekering

Brussel, 12 mei 2020 – De Belgische verzekeraar Federale Verzekering realiseerde in 2019 een groei van 20,9% van haar premie-inkomsten (omzet). Het operationeel resultaat bedraagt €48,3 miljoen. Dat is minder dan in 2018, maar nog altijd een goed resultaat. Het stelt Federale Verzekering in staat haar eigen vermogen te versterken. Het laat het bedrijf naar goede gewoonte ook toe een deel van haar winst met haar klanten te delen. Dit jaar gaat dat over €12,9 miljoen aan ristorno’s leven en niet-leven. 2019 werd gekenmerkt door hevige concurrentie en historisch lage rentetarieven. Enkele positieve feiten waren: de sterke stijging in Leven (+23,1%) en de lancering van het levensverzekeringsproduct Vita Flex 44. De ambitie van Federale Verzekering blijft ongewijzigd: winstgevende groei realiseren. Net als in de voorgaande jaren overtrof de solvabiliteit in 2019 de wettelijke vereisten op dit gebied (173% – Solvency II).

Een winstdaling, maar de ristorno’s bleven op hetzelfde niveau

Het incasso van Federale Verzekering steeg van €431,1 miljoen in 2018 naar €521,1 miljoen in 2019. Dit is een stijging van 20,9%. Het incasso van 2020 omvat ook het incasso van dochteronderneming Optimco. De geconsolideerde nettowinst vóór ristorno’s daalde van €81,0 miljoen in 2018 naar €48,3 miljoen in 2019. Deze daling van de winst is te wijten aan een stijging van de schadelast (onlosmakelijk verbonden met groei), een daling van de financiële resultaten, een stijging van de exploitatiekost en de aanleg van technische voorzieningen vanuit een voorzichtigheidsstandpunt.

Het resultaat van boekjaar 2019 stelt Federale Verzekering in staat om ristorno’s leven en niet-leven te delen met haar klanten, en dit voor een totaalbedrag van €12,9 miljoen. Ondanks de daling van de winst, blijft het bedrag dat aan klanten wordt uitgekeerd min of meer gehandhaafd (€13,2 miljoen aan ristorno’s in 2018). In de context van de huidige gezondheids- en economische crisis is dit een sterk signaal van ondersteuning naar de klanten toe.

Het resultaat stelt Federale Verzekering in staat om haar eigen vermogen en daarmee haar solvabiliteit verder te versterken. Ter herinnering: Federale Verzekering, een volledig onafhankelijke Belgische verzekeraar, is een onderlinge en coöperatieve onderneming en heeft dus geen externe aandeelhouders die moeten vergoed worden. De verzekeraar investeert vooral in een sterke financiële basis en dus stabiliteit op de lange termijn, in het belang van haar belangrijkste partner: de klant.

De exploitatiekosten stijgen. Dit wordt verklaard door de nodige investeringen op vier vlakken:

  • Investeringen om conform de nieuwe wettelijke bepalingen te zijn waarmee verzekeraars worden geconfronteerd;
  • investeringen om de aangehouden groei van de afgelopen jaren mogelijk te maken;
  • investeringen voor efficiëntere processen en de optimalisatie van de productiviteit;
  • investeringen om de strategische doelstellingen te verwezenlijken.

Tom Meeus, CEO van Federale Verzekering: “We zetten onze groeistrategie voort en houden tegelijkertijd rekening met de noodzakelijke digitale transformatie van onze organisatie en de aanhoudende druk op het vlak van de regelgeving. Onze groei is een echte uitdaging in het snel veranderende en concurrentiële Belgische verzekeringslandschap.

De levensverzekering zit in de lift

In 2019 bereikte Federale Verzekering een historisch hoogtepunt met een groei van haar tak Leven die veel hoger lag dan gemiddeld in de Belgische markt. Concreet bereikte het incasso leven het recordbedrag van €252,4 miljoen, wat een stijging van 23,1% is in vergelijking met 2018, en een sterke groei betekent voor het tweede jaar op rij.

Federale Verzekering biedt een reeks producten in Leven aan, waarvan sommige opnieuw werden bekroond in 2019. Federale Verzekering won twee DECAVI levensverzekeringstrofeeën: voor Vita Pension (vierde jaar op rij) en F-Manager VIP (zevende jaar op rij). Jaar na jaar getuigt de DECAVI-erkenning van de toegevoegde waarde van deze producten.

Onze groei in Leven vormt een eervolle prestatie, vooral omdat deze markt sterk onder druk staat door de lage rentetarieven. Het laatste kwartaal van 2019 werd ook gekenmerkt door de lancering van een nieuw sterproduct: Vita Flex 44, een combinatie van takken 21 en 23. Deze tweeledige formule combineert veiligheid en potentieel rendement, en biedt de klant een flexibele en eenvoudige oplossing op lange termijn. Dit strookt helemaal met de filosofie van Federale Verzekering op het vlak van spaar- en beleggingsoplossingen’, licht Meeus toe.

Voor wat betreft de verzekeringen voor ongevallen, brand, burgerlijke aansprakelijkheid en andere risico’s, ligt de groei van de premie-inkomsten met +4,7% in lijn met die van de markt. Met een groei van +4,8% geldt hetzelfde voor de arbeidsongevallenverzekering.

Groeidoelstelling met 1 jaar voorsprong behaald

De ambitie van Federale Verzekering voor de toekomst blijft ongewijzigd: winstgevende groei realiseren. De verzekeraar had tot doel om tegen eind 2020 een omzet van meer dan €500 miljoen te behalen. Dat was met name een groei van 50% ten opzichte van 2013. Deze doelstelling werd een jaar eerder gehaald, al in 2019.

Onze omzetgroei is zeker een reden tot tevredenheid, maar de duurzaamheid van deze groei is vooral fundamenteel. In het kader van ons vijfjarenplan Str@teGO! – waarvan we de laatste rechte lijn ingaan in 2020 – streefden we er naast groei ook naar om ons eigen vermogen te versterken. De stijging van de kosten blijft een aandachtspunt’, aldus Meeus. ‘We hebben vertrouwen in de toekomst, zelfs als de crisis die we nu meemaken noopt tot verhoogde waakzaamheid. Verder boeken onze verdere digitalisering en projecten voor online verkoop concrete vooruitgang: we bevinden ons in de laatste testfase. Ook dat is positief, vooral in de huidige context.

 

Voor meer informatie of een interview over dit onderwerp,
gelieve contact op te nemen met Elaine Coussement bij Luna:
02 658 02 92 ou 0473 70 30 03 ou via elaine@luna.be

 

Over Federale Verzekering

Federale Verzekering biedt voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren een volledige waaier aan verzekeringen en financiële producten aan. Dankzij haar bijzondere structuur als onderlinge en coöperatieve onderneming, zonder externe aandeelhouders, kan het bedrijf zijn klanten centraal stellen en zijn winst met hen delen*.

Federale Verzekering werd in 1911 opgericht door een groep aannemers. Nog altijd behoort de bouwsector in België tot één van haar belangrijkste doelgroepen. Met een totaal marktaandeel voor leven en niet-leven van 1,5 procent en een totaal op de geconsolideerde balans van 4,4 miljard euro (2019), staat Federale Verzekering in de top-15 van Verzekeraars in België**. Federale Verzekering stelt in totaal 675,1 mensen te werk. Haar commerciële netwerk – van meer dan 60 adviseurs, 35 kantoren, 5 gewestelijke zetels en 2 Business Centers (Bergen en Antwerpen) – bestrijkt het hele land.

Meer info op www.federale.be

* De ristorno’s en de ristorno’s leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de ondernemingen die deel uitmaken van de Groep Federale Verzekering, zoals omschreven op www.federale.be. De toekenning van de ristorno’s en de ristorno’s leven is niet gewaarborgd in de toekomst. De ristorno’s en de ristorno’s leven variëren per categorie en per type product. De regels inzake hun toekenning zijn opgenomen in de statuten van de ondernemingen die deel uitmaken van de Groep Federale Verzekering. De statuten kunnen geraadpleegd worden op www.federale.be.
** Bron: Assurali