Resto du Cœur: nieuwe foodtruck dankzij donaties

door Luna
Resto du Cœur

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Isabelle Schmit bij Luna
Tél:  +32 2 658 02 93
Gsm:  +32 495 59 38 06
isabelle@luna.be

Resto du Cœur: nieuwe foodtruck
dankzij donaties

  •  30% meer vraag naar voedselhulp
  • De Belgische Resto du Cœur helpen 300 mensen meer elke week met de bijkomende foodtruck;
  • Ze verdubbelen globaal hun pakketbezorgingscapaciteit in de gemeenten waar de noden het hoogst zijn.

Fernelmont, 14 mei 2020 – De Belgische sociale restaurants Resto du Cœur, één van de pijlers van de voedselhulp in het hele land, hebben een bijkomende foodtruck. Dit koelvoertuig maakt het mogelijk om 300 personen meer te beleveren elke week. Daarnaast verdubbelen de Resto hun pakketbezorgingscapaciteit in de gemeenten waar de nood het hoogst is. In het algemeen ondervinden de Resto du Cœur een toename van de behoefte aan voedselhulp met 30%, die onvoldoende wordt gecompenseerd door donaties.

In het kader van de huidige crisis zijn donaties essentieel geworden opdat de Belgische Resto du Cœur hun maatschappelijke rol kunnen blijven vervullen. De Resto staan onder druk om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar meer voedselhulp.

De Resto du Cœur hebben inderdaad een algemene toename van de behoefte aan voedselhulp opgemerkt in al hun vestigingen. De behoefte is overal met ongeveer 30% gestegen. Deze sterke stijging wordt onvoldoende gecompenseerd door bijkomende donaties van particulieren, de voedselindustrie en andere industrieën.

Verhoging van de beleveringscapaciteit in gemeenten met hoge noden

De Belgische Federatie van de Resto du Cœur verstrekt voedselhulp in overeenstemming met de sanitaire maatregelen en met de levering van goederen, en door haar distributiemethoden aan te passen aan de specifieke situaties ter plaatse. Met dit doel voor ogen, hebben de Resto een nieuwe foodtruck aangeschaft. Dit koelvoertuig maakt het mogelijk om voedselhulp te leveren aan meer afgelegen gebieden terwijl de koelketen gerespecteerd blijft.

Jean-Gérard Closset, Voorzitter van de Federatie van de Resto du Cœur, legt uit: ‘We hebben deze foodtruck gekocht dankzij de ontvangen donaties. Deze logistieke hulp maakt het mogelijk om te voldoen aan de specifieke behoeften per regio. Tijdens deze crisis en gedurende het hele jaar zal de foodtruck de verstrekking van voedselhulp in de vorm van pakketten vergemakkelijken, voor behoeftigen die in meer afgelegen plattelandsgebieden wonen.’

Daarnaast stelt de foodtruck ons in staat om ongeveer 300 extra mensen per week te beleveren, en onze pakketbezorgingscapaciteit te verdubbelen in de gemeenten waar de noden het hoogst zijn en waar er geen voedselhulp is. Dat gebeurt allemaal met respect voor de koelketen en de versterkte sanitaire maatregelen met betrekking tot COVID-19’, vervolgt hij.

Concreet bedient de nieuwe foodtruck van de Resto du Cœur de gemeenten Bouillon, Beaumont, Hastière, Assesse, Ohey en Hamois, en ook andere gemeenten die bijzonder getroffen zijn door deze crisis. Voor ieders veiligheid kunnen behoeftige individuen en families hun pakket op afspraak ophalen. De pakketten worden samengesteld rekening houdend met het aantal mensen in het gezin en met het voedsel dat de Resto du Cœur ontvangen hebben.

Op dit moment beschikken de Resto du Cœur over 27 distributiepunten in heel België. Behoeftigen kunnen er niet enkel warme maaltijden krijgen, maar ook kleren, sociale begeleiding, huisvesting, onderwijsbijstand en gezondheidszorg.

Donaties kunnen worden gestort op rekening BE44 2400 3333 3345.

 

  De nieuwe foodtruck van de Belgische Resto du Cœur

Wens je meer informatie of een interview?
Neem dan contact op met Isabelle Schmit bij Luna:
isabelle@luna.be, +32 2 658 02 93 of +32 495 59 38 06

Over de Federatie van de Belgische Resto du Cœur 

De Federatie van de Belgische Resto du Cœur werd opgericht in 1991. Het is een vereniging zonder winstoogmerk die een reeks diensten aanbiedt om tegen uitsluiting te strijden: voedselhulp, onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en ruimtes voor ouders met baby’s.

De Federatie heeft als doel om de naam en reputatie van de Belgische Resto du Cœur te promoten en te waken over het gemeenschappelijk handvest bij alle afdelingen. De Federatie helpt de verschillende afdelingen financieren dankzij de vrijgevigheid van het publiek en van partnerbedrijven.

De Federatie ontstond in 1985 op initiatief van de Franse komiek Coluche (Michel Colucci). Dit leidde in 1986 tot de opening van de eerste Resto du Coeur in België. De sociale restaurants bieden een gastvrije en aangename ruimte om mensen in precaire situaties en/of extreme armoede van voedsel te kunnen voorzien.

De Belgische Federatie van Resto du Cœur telt momenteel 17 sociale restaurants (12 in Wallonië, 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel) en 4 vestigingen. De vestigingen zijn verspreid over heel België. Een foodtruck bezorgt daarnaast voedselhulp op afgelegen plaatsen in België waar geen of weinig voedselhulp voorzien is.

De Federatie bestaat uit een team van 80 werknemers en 600 vrijwilligers.

Voor meer informatie: https://www.restosducoeur.be/nl/