La Sambrienne

Klantenfiche

Sector: Overheid, Bouw


Doelgroep van de klant: B2C


Positie Luna: PR-partner, Employer brandingpartner


Activiteiten: Persrelaties, crisiscommunicatie, interne communicatie


Periode: 2018 – 2021


Regio: Wallonië

Omschrijving:

La Sambrienne, de Société de Logements de Service Public (SLSP) van Charleroi en van Gerpinnes, heeft een beroep gedaan op de diensten van communicatiepartner Luna om een audit van haar communicatie uit te voeren en een plan voor voorlichtingsacties uit te werken.
In een eerste fase heeft Luna de interne en externe communicatie van La Sambrienne in haar geheel doorgelicht in het licht van de gestelde doelstellingen. Er werd een brainstorming georganiseerd om de beschikbare informatie te verfijnen en onze eerste voorstellen te bespreken. Daarna formuleerde Luna advies en aanbevelingen rond de korte- en langetermijnstrategie, de te gebruiken communicatiekanalen, de doelgroepen, de inhoud en de stijl. Luna stelde een eerste versie van het auditverslag op en legde dat aan La Sambrienne voor. Nadien belegde Luna een vergadering met La Sambrienne om deze eerste versie te bespreken en er de opmerkingen, correcties en/of suggesties van La Sambrienne in te verwerken. Luna stelde eveneens een prioriteitenlijst op.