Van In

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Jeroen Nedergedaelt bij Luna
Tel: +32 2 658 02 96
Gsm: +32 485 64 82 36
jeroen@luna.be

VAN IN: versnelde investeringen in Diddit
voor blended lesgeven vanuit het digitale

Wommelgem – Gent, 21 juni 2021 – VAN IN – ’s lands grootste leermiddelenmaker en pionier in digitale leerplatformen voor het onderwijs – investeert versneld 1,1M€ in Diddit, haar digitaal leerplatform voor het secundair onderwijs. Dit kadert in VAN IN’s blended leermiddelenstrategie, en is met name gericht op die leerkrachten die lesgeven vertrekkend vanuit het digitale. Het doel is onder meer extra didactische ondersteuning te bieden wanneer de leerkracht vertrekt vanuit diddit.be als digitaal leerplatform, al dan niet in combinatie met handboeken en leerwerkboeken. Anderzijds worden er meer mogelijkheden voorzien voor leerlingen om met smartphone te werken, waar dat mogelijk en nuttig is. De leermiddelen van VAN IN evolueren op die manier nog meer naar gepersonaliseerd lesgeven voor leerkrachten en leren voor de leerlingen.

Blended lesgeven (het combineren van digitaal en papier dat elk volgens zijn eigen kracht wordt ingezet), geeft leerkrachten meer flexibiliteit voor wat betreft welke leerstof ze wanneer aanbrengen, en ook hoe ze die leerstof aanbrengen. Dat kan ook met eigen materiaal van de leerkracht zijn, dat opgeladen wordt op Diddit. VAN IN biedt didactische ondersteuning aan leerkrachten, op vlak van de leerlijn en het groeipad bijvoorbeeld. Bij een papieren methode, zit die deels vervat in het handboek of leerwerkboek. Digitaal ligt dat anders. Die investering in Diddit die VAN IN nu doet, biedt vooral meer ondersteuning aan leerkrachten die met name blended of digital-only willen lesgeven. Dat laat ook het opzetten van gepersonaliseerde leerpaden toe, en dus gepersonaliseerd leren voor de leerlingen. De leerkracht blijft aan het stuur.

‘We zijn er om leerkrachten te ondersteunen met een toolbox om les te geven, en om leerlingen in staat te stellen efficiënt en effectief te leren’, aldus Winfried Mortelmans, CEO van VAN IN. ‘We hebben daarvoor onze pedagogische concepten en ons kwalitatief, didactisch aanbod, digitaal en op papier. De leerkracht beslist wat hij/zij inzet. De nieuwe mogelijkheden die we nu toevoegen, gaan verder op dezelfde strategie, en worden versneld doorgevoerd door de digitale versnelling die het afstandsonderwijs teweeg bracht. Met de bijkomende ontwikkelingen bieden we leerkrachten die kiezen voor blended lesgeven evenveel didactische ondersteuning wanneer ze vanuit het digitale vertrekken als wanneer ze van de hand- en leerwerkboeken vertrekken.

Het gebruik van Diddit is ook dit schooljaar (2020-2021) opnieuw toegenomen. Het digitaal leerplatform voor het secundair onderwijs wordt vandaag door 75% van de scholen gebruikt, tegenover door 70% vorig schooljaar. Het aantal gebruikers per dag stijgt, dus er wordt intenser gebruik gemaakt van het platform. Het digitale is duidelijk een blijver in het secundair onderwijs.

We waren met Bingel voor het basisonderwijs de eerste met een digitaal leerplatform voor het onderwijs, 10,5 jaar geleden, en eveneens de eerste met een digitaal leerplatform voor het secundair, namelijk Diddit, zes jaar geleden. Met deze digitale platformen zijn we vandaag marktleider in het basis- en secundair onderwijs. We hebben er enorm in geïnvesteerd en zien tot onze tevredenheid dat ze steeds meer en intenser gebruikt worden, in de klas en erna’, aldus nog Mortelmans.

Gebruiksgemak en functionaliteit omhoog

Het verouderde Knooppunt-platform, uitgebaat in samenwerking met de andere uitgeverijen, wordt opgeheven. Aanmelden kan nu op diddit.be, het eigen toegangsportaal van VAN IN. VAN IN investeert ook in een vlotte toegang van het digitaal platform.

Van In neemt de gebruikersinterface en -ervaring van Diddit ook onder handen. Er komt een algemene vernieuwing en opfrissing van de menustructuur. Dat moet gebruikers een beter overzicht van de inhoud bezorgen en brengt meer structuur aan in het lesmateriaal. De lesinhouden worden nog modulairder voorgesteld. Er worden meer bruggen gelegd tussen papier en digitaal, zodat ze naadloos combineerbaar zijn.

Van notities uitwisselen tot smartphone-compatibiliteit

Het bordboek is voor leerkrachten hét houvast voor lesgeven via Diddit. Het is een digitale versie, inclusief de oplossingen, van het e-boek dat de leerlingen krijgen, verrijkt met extra beeld- en geluidsmateriaal. De leerkracht kan er eigen materiaal aan toevoegen of notities maken. Vanaf volgend schooljaar is ook dat allemaal mogelijk aan de leerlingenzijde van het verhaal. Er wordt een volwaardig digitaal notitieschrift gekoppeld aan het e-boek, waar leerlingen volgens hun eigen voorkeur deze notities indelen. Leerlingen kunnen die notities ook onderling delen, of heen en weer sturen naar de leerkracht. Die kan zo tot op individueel niveau opvolgen en verfijnen, tot de essentie van de leerstof voldoende is gevat.

Ontdekplaten zijn interactieve afbeeldingen rond een bepaald thema binnen Diddit, waarin allerlei toepassingen zijn verwerkt zoals tekst, film, audio. Leerlingen kunnen er zelf mee aan de slag, op hun eigen tempo, binnen of buiten de klas. Vooral in het laatste geval komt de smartphone dan vaak in beeld als bijkomend leermiddel. Vanaf september zijn deze ontdekplaten dan ook op smartphone raad te plegen door leerlingen, wat toestaat om deze content nog makkelijker te ontsluiten via QR codes in de handboeken en leerwerkboeken.

Wens je meer informatie of een interview?
Neem dan contact op met Jeroen Nedergedaelt bij Luna:
jeroen@luna.be, +32 2 658 02 96 of +32 485 648 236.

Over VAN IN

Dankzij de enthousiaste inzet van zo’n 180 medewerkers en nog veel meer auteurs, biedt VAN IN het onderwijs innovatieve en kwaliteitsvolle leermiddelen aan, op papier en digitaal, in Vlaanderen en in de Franse Gemeenschap. Het gaat onder meer over de digitale leerplatformen Bingel (N) en Wazzou (F) voor het lager onderwijs, en Diddit (N) en Udiddit (F) voor het secundair onderwijs. Die systemen maken gepersonaliseerd leren en lesgeven mogelijk.

86% van alle leerlingen lager onderwijs in Vlaanderen bingelt. Gemiddeld maken leerlingen in Vlaanderen meer dan 1,5 miljoen oefeningen per dag in Bingel. Het platform voor het secundair onderwijs Diddit, wordt gebruikt in 75% van de Vlaamse scholen.

VAN IN is ’s lands grootste educatieve uitgever en maakt deel uit van Sanoma Learning, een onderdeel van de Finse groep Sanoma. VAN IN werd opgericht in 1833 en heeft vandaag vestigingen in Wommelgem, Gent en Mont-Saint-Guibert. Meer informatie op https://www.vanin.be/nl