VAN IN biedt lagere schoolkinderen gratis Bingel’s digitale boekenkast aan

door Luna
Van In

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Elsie Van Linthout bij Luna
Gsm: +32 475 26 01 03
elsie@luna.be

VAN IN biedt lagere schoolkinderen
gratis Bingel’s digitale boekenkast aan

229 boekjes om te lezen vanaf deze drie weken paasvakantie,
tot het einde van het schooljaar

Wommelgem, 26 maart 2021 – Drie weken Paasvakantie. Voor ouders van kinderen tot 12 jaar, is het opnieuw een hele opgave om hun kinderen – als het even kan zinvol – “bezig te houden”. Blijven lezen is daarbij belangrijk voor jonge kinderen, zeker in het kader van het debat over leerachterstand. Leermiddelenmaker VAN IN zet de digitale boekenkast binnen Bingel daarom gratis open vanaf deze verlengde paasvakantie, tot het einde van het schooljaar.

Ouders van lagere schoolkinderen zijn op zoek naar manieren om hun kinderen zinvol bezig te houden”, aldus Winfried Mortelmans, CEO van VAN IN. “En ook de kinderen riskeren zich te vervelen gedurende drie weken paasvakantie, met kampen die wegvallen en beperkte contact-, dus ook speelmogelijkheden. Anderzijds zijn er ook best wel wat ouders die bezorgd zijn over leerachterstand. Blijven lezen is inderdaad cruciaal, want lezen is belangrijk. Als leermiddelenmaker, en werkgever van heel wat mama’s en papa’s, willen we ons steentje bijdragen door de digitale boekenkast gratis open te stellen binnen Bingel voor de (ouders van) lagere schoolkinderen.”

Daarnaast kunnen kinderen natuurlijk ook gewoon oefenen op Bingel – het meest gebruikte en ook door kinderen meest geapprecieerde leerplatform – en pingping verdienen of aan hun avatar werken. Van januari 2021 tot 24 maart 2021, werden er maar liefst 108 miljoen oefeningen gemaakt, waarvan 29 miljoen spontaan. De rest van de oefeningen werd opgegeven door leerkrachten.

Er is een website voor ouders, met concrete tips over de boekenkast en informatie en een filmpje hoe ze hun kinderen kunnen helpen met Bingel in het algemeen: https://bingelvoorouders.be/

Digitale boeken lezen is leuk en educatief

De digitale boekenkast in Bingel is een verzameling van 229 leesboeken op alle leesniveaus van het kind. De leerkracht kan de boekenkast in Bingel vullen met boekjes op het leesniveau van elk kind. Het kind kiest dan zelf een boekje uit wat er klaar staat, of gewoon uit de hele lijst, op zijn leesniveau. Het boekje opent zich op scherm, dus het kind kan het boekje lezen op het scherm van de tablet of laptop. Het overzicht van alle leesboekjes met het leesniveau staat op de website voor ouders: https://bingelvoorouders.be/filmpjes/#boekenkast

Een kind kan verder het boekje ook laten voorlezen, zodat het de uitspraak hoort. Het kan vooraf de moeilijke woorden inoefenen en achteraf bijhorende Bingeloefeningen maken, met vragen over de inhoud en het verhaal. De leerkracht kan alles opvolgen.

Normaal is deze functie tegen betaling, maar VAN IN stelt ze nu – vanaf de drie weken van de paasvakantie tot het einde van het schooljaar – gratis ter beschikking binnen Bingel.

Wil je dit zelf bekijken op scherm? Neem dan contact op
met Elsie Van Linthout bij Luna en we demonsteren dit via videocall:
elsie@luna.be, +32 2 658 02 70 of +32 475 26 01 03.
Wens je meer informatie, een interview, of een illustratie?
Dat kan natuurlijk ook!

Over VAN IN

Dankzij de enthousiaste inzet van zo’n 180 medewerkers en nog veel meer auteurs, biedt VAN IN het onderwijs innovatieve en kwaliteitsvolle leermiddelen aan, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Het gaat onder meer over de digitale leerplatformen Bingel (N) en Wazzou (F) voor het lager onderwijs, en Diddit (N) en Udiddit (F) voor het secundair onderwijs. Die systemen maken gepersonaliseerd leren en lesgeven mogelijk.

86% van alle leerlingen lager onderwijs in Vlaanderen bingelt. Gemiddeld maken leerlingen in Vlaanderen meer dan 1 miljoen oefeningen per dag in Bingel. De dagpiek qua aantal gemaakte oefeningen lag tijdens het eerste trimester van dit schooljaar (2020-2021) op 3,7M. Tijdens corona noteerden we zelfs een piek van 7M oefeningen. Het platform voor het secundair onderwijs Diddit wordt gebruikt in 70% van de Vlaamse scholen.

VAN IN is de grootste educatieve uitgever in België en maakt deel uit van Sanoma Learning, een onderdeel van de Finse groep Sanoma. VAN IN werd opgericht in 1833 en heeft vandaag vestigingen in Wommelgem, Gent en Mont-Saint-Guibert. Meer informatie op https://www.vanin.be/nl.