VAN IN biedt digitale screenings aan voor het begin van het schooljaar

door Luna
Van In

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Elsie Van Linthout bij Luna
Gsm: +32 475 26 01 03
elsie@luna.be

VAN IN biedt digitale screenings aan
voor het begin van het schooljaar

Wommelgem – Gent, 24 augustus 2020 – VAN IN – ’s lands grootste leermiddelenmaker voor het onderwijs, VAN IN kondigt een aantal hulpmiddelen aan om leerkrachten bij het begin van het nieuwe, bijzondere schooljaar te ondersteunen. De schoolstart belooft immers een uitdaging te worden voor leerkrachten. Ze krijgen van VAN IN onder meer screenings zodat ze makkelijk kunnen inschatten welke leerstof van vorig schooljaar geïntegreerd is of net niet. Er worden ook digitale leermaterialen van het voorgaande schooljaar gratis toegevoegd. Tenslotte worden er gratis webinars opgezet om leerkrachten in verschillende domeinen te ondersteunen. Hiervoor zijn al 6400 leerkrachten ingeschreven. De lagere schoolkinderen, doorgaans grote fan van Bingel, mogen op ontdekking gaan binnen een vernieuwde look van hun digitaal leerplatform.

VAN IN heeft als missie om het Vlaams onderwijs – scholen, leerkrachten én leerlingen – te ondersteunen en zo het leren te bevorderen. Gezien de uitdagingen waarmee alle actoren geconfronteerd werden vorig schooljaar, heeft VAN IN een heel pakket klaar om ook dit schooljaar het onderwijs extra te ondersteunen. De leermiddelenmaker is immers voorstander van blended leren. Dit is een goede mix van klassikaal en afstandsleren, papier en digitale tools.

Basisonderwijs: nieuwe look voor Bingel, en screenings om iedereen zeker mee te nemen

Een aantal leerkrachten zullen zich de vraag stellen wat het startniveau is van hun leerlingen. Of ze alle leerstof die na de paasvakantie gegeven werd, wel geïntegreerd hebben. Daarom stelt VAN IN via zijn digitaal platform Bingel voor de belangrijkste domeinen, taal en wiskunde, startmetingen (screenings) ter beschikking om te peilen naar het niveau van de leerlingen. Zo zien de leerkrachten meteen wie er mee is en kunnen ze daarna voor bepaalde leerlingen gebruik maken van de remediëringsvoorstellen op maat die Bingel aanbiedt, of kan de leerkracht extra lessen geven voor de hele klas.
Alle scholen die minstens één methode van VAN IN gebruiken, hebben toegang tot leermaterialen van alle leerjaren.

Verder is Bingel in een nieuw kleedje gestoken. Het populaire digitale platform, gebruikt door 86% van alle leerlingen basisonderwijs, kreeg een nieuwe look.

VAN IN organiseert sinds 21 augustus startsessies. Dat zijn webinars voor leerkrachten. Zo kunnen leerkrachten zich een uurtje bijscholen en praktische tips en informatie krijgen, door louter in te loggen. Dit jaar zijn er specifieke sessies naar aanleiding van de moeilijke situatie, over bijvoorbeeld differentiëren, evalueren, en leerlingenresultaten opvolgen via de dashboards. Zo kunnen ze de VAN IN-methodes optimaal inzetten om hun leerlingen te ondersteunen en hun werkbelasting te verminderen. Op 21 augustus waren er al 3250 inschrijvingen voor 7 verschillende webinars.

Het secundair onderwijs: het volledige digitale lesmateriaal van het voorgaande schooljaar, en alle ondersteuning voor afstandsonderwijs

Ook voor de methodes voor het secundair, papier en digitaal (Diddit), zijn er screenings beschikbaar.

Aangezien zeker niet voor alle vakken alle leerstof van vorig schooljaar zal gezien, laat staan geïntegreerd zijn, stelt VAN IN bij elke methode ook het volledige digitale lesmateriaal van het voorgaande jaar van die methode ter beschikking tot aan de herfstvakantie. Bijvoorbeeld: bij een methode Nederlands van het tweede jaar, krijgen leerkracht en leerling de methode van het eerste jaar er in digitale vorm bij.

De leerlingen kunnen dus nog zaken gaan opfrissen indien ze dat wensen. De leerkracht kan op zijn beurt snel even een begrip van het voorgaande jaar opfrissen in de klas, wanneer hij merkt dat hij de leerlingen niet mee heeft, of een test gebruiken om de kennis van het voorgaande jaar te toetsen. De leerkracht krijgt daartoe overzichtelijke informatie over de methode van het voorgaande jaar, zoals welke toetsen en oefeningen er beschikbaar zijn, om geen tijd te verliezen met het zoeken naar het juiste materiaal.

De leerkrachten krijgen met de VAN IN-methodes ook de nodige hulpmiddelen om afstandsonderwijs en blended leren (mix klassikaal/papier/digitaal) te faciliteren. Het gaat dan bijvoorbeeld over een sjabloon om afstandsonderwijs te organiseren en informatie over welke methode-specifieke inhoud beschikbaar is om de leerkracht hierbij te ondersteunen (bijvoorbeeld instructiefilmpjes en oefeningen op Diddit,…).

VAN IN brengt dit schooljaar ook 8 nieuwe reeksen uit. Het gaat over volledig nieuwe methodes vanaf het eerste jaar dat het vak gegeven wordt. Voor MicroScoop (Natuurwetenschappen B-stroom), MacroScoop (Natuurwetenschappen A-stroom), TeleScoop (Aardrijkskunde A-stroom), Sapiens (Geschiedenis A-stroom), Mavo & ik (Maatschappelijke Vorming B-stroom) en Buckle Up! (Engels B-stroom) is dat vanaf het eerste jaar. Lift (Basisoptie Economie en organisatie) en WONDER (Basisoptie Wetenschappen) ondersteunen vakken die pas worden gegeven in het tweede jaar.

Tenslotte worden er ook voor de leerkrachten secundair onderwijs maar liefst 13 verschillende workshops, inspiratiesessies en seminaries in de vorm van webinars georganiseerd. Daar zitten een aantal zeer praktische bij, zoals: sessies over specifieke Diddit-modules, of een sessie over ICT-doelstellingen in de eerste graad. Daarnaast biedt VAN IN ook een aantal inspiratiesessies, zoals ‘Lesgeven op afstand / lesgeven in de klas: toolgericht of doelgericht onderwijs?’. Of nog: een sessie ‘Begrijpend lezen in de eerste graad’.

Er schreven zich ook in het secundair onderwijs per 21/8 al meer dan 3000 leerkrachten in voor een webinar.

Aan de redacteuren

Sanoma Learning nam begin juni, dus in volle coronatijd een Europese enquête af bij leerkrachten basis- (BAO) en secundair onderwijs (SO). Sanoma Learning is het Finse moederhuis van leermiddelenmaker en onbetwist Belgisch marktleider in digitale leerplatformen VAN IN. Het doel van de enquête was om de effecten van corona op het lesgeven te meten.
Lees er alles over in ons persbericht.


Wens je meer informatie of een interview?

Neem dan contact op met Elsie Van Linthout bij Luna:
elsie@luna.be, +32 2 658 02 70 of +32 475 26 01 03

Over VAN IN

VAN IN is de grootste educatieve uitgever in België en maakt deel uit van Sanoma Learning, een onderdeel van de Finse groep Sanoma.

Dankzij de enthousiaste inzet van zo’n 180 medewerkers en nog veel meer auteurs biedt VAN IN het onderwijs innovatieve en kwaliteitsvolle leermiddelen aan, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Het gaat onder meer over de digitale leerplatformen Bingel (N) en Wazzou (F) voor het lager onderwijs, en Diddit (N) en Udiddit (F) voor het secundair onderwijs. Die systemen maken gepersonaliseerd leren en lesgeven mogelijk.

Vorig schooljaar ‘bingelde’ 86% van alle leerlingen lager onderwijs in Vlaanderen. De dagpiek qua aantal gemaakte oefeningen lag op 1,9M (de dag met het grootste aantal gemaakte oefeningen pre-corona). Op een gemiddelde dag meer dan 1 miljoen oefeningen gemaakt in Bingel in Vlaanderen.
Het platform voor het secundair onderwijs Diddit, wordt gebruikt in 63% van de Vlaamse scholen.

VAN IN werd opgericht in 1833 en heeft vandaag vestigingen in Wommelgem, Gent en Mont-Saint-Guibert. Meer informatie op https://www.vanin.be/nl.