Logo Trevi

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Aurélie Decoster bij Luna
GSM: +32 495 59 38 00
aurelie@luna.be
Trevi-persberichten

Trevi: ‘de sterke push naar duurzamere woningen wordt onbetaalbaar
voor Jan Modaal’

  • De Trevi Trust Monitor voor Q2 2023 is 99,5: de investeerdersmarkt wacht af;
  • De kloof tussen Vlaanderen en Brussel/Wallonië wordt dieper;
  • Kopers gaan op zoek naar alternatieve woonmogelijkheden.

Brussel, 6 juli 2023 – Residentieel vastgoedspecialist Trevi brengt de Trevi Trust Monitor (TTM) uit, de barometer voor het vertrouwen van de Trevi-agentschappen in de vastgoedmarkt. In deze TTM staan de bevindingen van het tweede trimester van 2023 en een vooruitblik op het derde trimester. De TTM zakt naar 99,5. We komen terecht in een afwachtende investeerdersmarkt. Het vertrouwen in de markt is beter dan tijdens het begin van de oorlog, maar de financiële parameters zijn zwakker.

De TTM voor het tweede trimester van 2023 bevestigt dat de vastgoedmarkt in het algemeen afwacht. Vooral het aantal aanvragen van investeerders daalt. Het aanbod aan panden op de Belgische vastgoedmarkt – over het algemeen een huizenmarkt – stijgt met 17% voor huizen en met 10% voor appartementen. Een nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod installeert zich langzaam maar zeker, na twee atypische jaren in de sector. De Trevi-agentschappen merken een daling op van de prijzen voor huizen met gemiddeld 4-5% en voor appartementen met gemiddeld 3,5%.

Deze tendens weerspiegelt de verandering in het koopgedrag van kopers, die meer tijd nemen om panden met elkaar te vergelijken en hun financiële middelen te evalueren voordat ze zich binden. De onderhandelingen zijn ook intensiever geworden, met meer druk op de verkopers. Daarnaast splitst de EPC-score de markt in twee delen op vlak van doorlooptijd en onderhandelingsmogelijkheden. Panden in goede staat en met een EPC-score van C of beter worden gemiddeld verkocht na 5 weken en kunnen maximaal tot 5% onder de vraagprijs zakken. Panden met grotere renovatiewerken of een EPC-score van D of slechter worden gemiddeld verkocht na 3-4 maanden en kunnen tot 10% onder de vraagprijs zakken. Tot slot is er ook een stijgende vraag naar te huren panden: 6% meer voor huizen en 4% meer voor appartementen.

Groeiende kloof tussen vastgoedmarkt in Vlaanderen en Brussel & Wallonië

De Trevi-agentschappen stellen vast dat de vastgoedmarkt anders loopt in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië tijdens het tweede semester van 2023. Waar de markt in Brussel en Wallonië relatief standhoudt, remt de renovatieverplichting de marktdynamiek af in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2023 worden kopers in Vlaanderen verplicht om hun pand met een EPC-score E of lager te renoveren naar een EPC-score D of beter, en dit binnen de 5 jaar na aankoop. In Brussel en Wallonië geldt geen renovatieverplichting bij de aankoop van een woning.

Kim Ruysen, managing director van Trevi legt uit: ‘Het is duidelijk dat de toegang tot de woningmarkt moeilijker geworden is. Jonge mensen of koppels die een eerste woning willen kopen, stranden vaak op de betaalbaarheid van panden binnen de huidige vastgoedmarkt. Het probleem begint al bij het aankoopbudget. Dat moet al een stevige som zijn om de dag van vandaag een goede woning te kunnen aanschaffen, ongeacht of het bestaand vastgoed is of nieuwbouw. Bij nieuwbouw of panden met een EPC-score van A, B of C ligt de aankoopkost hoger, maar bij dergelijke panden hoeft de koper geen rekening te houden met de renovatieverplichting in Vlaanderen. Dit ligt anders bij vaak betaalbaardere panden met een EPC-score van D of lager. Voor deze panden geldt de renovatieverplichting in het noorden van ons land wel. Kopers moeten bij hun aankoop dan ook extra budget voorzien om de renovaties te kunnen bekostigen. Er heerst op dit moment een tweestrijd tussen de energiezuinigheid en de betaalbaarheid van woningen. We roepen de overheid dan ook op om de drang naar immer duurzamer wonen te temporiseren om de gezinnen toe te laten een woning te kunnen blijven kopen in de nabije toekomst.

Andere tendensen die de markt beïnvloeden

Aangezien de kost van een woning voor veel mensen te hoog wordt, zoeken veel niet-woningeigenaars naar een (tijdelijke) oplossing. Er zijn drie opvallende tendensen: weggaan uit de stad, langer huren en kiezen voor co-living.

De eerste oplossing is weggaan uit de steden om nog een woning te vinden aan een schappelijke prijs. Meer en meer kopers uit Waals-Brabant en Brussel vinden zo hun weg naar de provincie Henegouwen, waar de panden betaalbaarder zijn. Daarnaast blijven steeds meer mensen langer op de huurmarkt. Een effect hiervan is dat de huurprijzen blijven stijgen. De huurprijs bij de Trevi-agentschappen ging gemiddeld met 10% omhoog, van het laatste semester van 2022 naar het tweede semester van 2023. Tot slot kiezen meer mensen voor co-living om betaalbaar te kunnen wonen dichtbij hun werkplek, vaak in de stad. Vooral young professionals voelen zich aangetrokken tot een dergelijke woonvorm.

Positieve toekomstverwachtingen

De verkorte zomervakantie in Brussel & Wallonië zorgt ervoor dat de vastgoedmarkt minder lang zal stilliggen dan anders. Bovendien zien we dat de markt zich begint aan te passen aan de nieuwe realiteit van de gestegen intrestvoeten. De eerste prijscorrecties op energieverslindende en te renoveren panden worden door de markt aanvaard. We verwachten ook dat investeerders langzaam aan hun weg naar de markt zullen terugvinden bij gebrek aan goede investeringsmogelijkheden buiten vastgoed. Vastgoed blijft een goede investering, zo tonen ook de cijfers van de Nationale Bank van België. Een woning verdrievoudigt nog altijd in waarde op een termijn van 50 jaar’, aldus nog Ruysen.

De grootste uitdaging voor de vastgoedmarkt in de komende maanden en jaren is het opnieuw koppelen van economie aan ecologie. Concreet moeten we ervoor zorgen dat betaalbaar wonen hand in hand gaat met de energietransitie’, concludeert Ruysen.

Evolutie van de Trevi Trust Monitor tot het tweede semester van 2023

Voor de redacteuren

De Trevi Trust Monitor (TTM) is een vastgoed-vertrouwensbarometer gebaseerd op de meningen van de 35 Trevi-agentschappen verspreid over Brussel, Vlaanderen en Wallonië.
Concreet wordt de TTM berekend aan de hand van verschillende vragen over vier onderdelen, namelijk:

  1. De evolutie van de aanvragen van potentiële kopers (voor eigen gebruik) en investeerders;
  2. De vraag naar de verschillende vastgoedtypes (appartementen met 1, 2 of 3 of meer kamers en huizen met 3, 4 of 5 of meer kamers);
  3. De verwachting van de prijsevolutie voor huizen (met tuin), appartementen en bouwgronden;
  4. De verwachting van het transactievolume per vastgoedtype (huizen (met tuin), appartementen en bouwgronden).

Aan de redacties:

Wens je meer informatie of een interview? Neem dan contact op met Aurélie Decoster bij Luna: via GSM +32 495 59 38 00 of via mail aurelie@luna.be

Over Trevi

Trevi maakt deel uit van de Emeria-groep. De Emeria-groep verenigt in heel Europa merken die gespecialiseerd zijn in aan- en verkoop, beheer van mede-eigendom, verhuurbeheer en vastgoedbeheer, en een aanbod aan vastgoeddiensten aanbiedt, gaande van plaatsbeschrijvingen en technische diagnoses tot verzekeringsmakelaardij, beveiliging, onderhoudswerken in mede-eigendommen of de verkoop van gebouwen.

In 2022 heeft Trevi 4.350 transacties uitgevoerd in nieuw en bestaand residentieel vastgoed.

Met haar merken Trevi, Syncura, Rencura, Gestea, Esset, Trea, Insure, OP en Esset ondersteunt Emeria dagelijks meer dan 50.000 klanten in elke fase van hun leven. Dit gaat van de eerste keuze om een pand te huren of te kopen, om er te gaan wonen, erfgoed op te bouwen, een bedrijf op te zetten of een inkomen aan te vullen.

Emeria is de nummer 1 in het beheer van mede-eigendommen, verhuurbeheer en vastgoedverhuur in België, Frankrijk en Duitsland, en nummer 2 in Zwitserland. Emeria is ook aanwezig in Luxemburg en is ook een van de Europese leiders op het gebied van vastgoedbeheer.

Voor meer informatie: https://www.trevi.be/