Resto du Coeur

Persbericht

Communicatiepartner:
Isabelle Schmit bij Luna
Tel. : +32 2 658 02 93
GSM : +32 495 59 38 06
isabelle@luna.be

Resto du Cœur: 18% meer uitgedeelde maaltijden in 2023 tegenover vorig jaar

Nieuw historisch record voor de Federatie van de Resto du Cœur van België: 1.621.489  uitgedeelde maaltijden in 2023

Fernelmont, 5 februari 2024 – Resto’s du Cœur, één van de pijlers van de voedselhulp in heel België, maken de recentste cijfers bekend over het totaal aantal uitgedeelde maaltijden door alle Resto’s. De Resto’s du Cœur en de Mobiele Resto’s du Cœur hebben in totaal meer dan 1.6 miljoen maaltijden uitgedeeld in 2023. Dit is een triest record voor de organisatie. Het aantal uitgedeelde maaltijden is met 18% gestegen tegenover 2022. De ernst van de situatie wordt nog duidelijker als men de cijfers van 2023 vergelijkt met die van 2019. In dat jaar, het laatste dat ze als een ‘gewoon’ referentiejaar beschouwen, deelden de Resto’s  670.000 maaltijden uit. De stijging is spectaculair: +141% in 4 jaar tijd. Gelijklopend merken de Resto’s du Cœur een daling van 19% van het aantal gekregen onverkochte goederen van supermarkten en donaties van gratis producten.

Het recht op voedsel is een basisrecht. De cijfers die zojuist bekend gemaakt zijn, zijn echter pijnlijk… Ze benadrukken dat de armoede sterk blijft toenemen. Al vier jaar lang zien de Resto’s du Cœur het aantal hulpaanvragen toenemen. Onder druk zetten de teams van Resto’s du Cœur hun inzet voort.

Aanpassing en veerkracht van vrijwilligers en werknemers ondanks uitdagingen

De toegewijde teams van Resto’s du Cœur staan ​​voor enorme uitdagingen, maar blijven vastberaden.

Frank Duval, Voorzitter van de Federatie van de Resto du Cœur van België, verklaart: ‘Ondanks de beangstigende cijfers is het opmerkelijk om te zien dat de Resto’s du Cœur hun acties voortzetten. De teams hebben het moeilijk, maar passen zich aan om de verschillende dagelijkse hulpmissies zo goed mogelijk uit te voeren. De Resto’s du Cœur hebben daarom tal van operationele aanpassingen doorgevoerd om dit te bereiken: een tweede ‘service’ opzetten in de restaurants, de voedselpakketten gelijktijdig met de maaltijden verdelen, de openingstijden van de Resto’s uitbreiden, etc.’

Bovendien hebben de Resto’s du Cœur de afgelopen maanden gemerkt dat het profiel van de begunstigden is veranderd. Er is een toename van het aantal aanvragen van nieuw samengestelde gezinnen of eenoudergezinnen, gepensioneerden, studenten, voormalige begunstigden die terugkeren. Een opvallende stijging zien we bij de ‘werkende armen’, mensen die voltijds werken maar van wie het inkomen onvoldoende is om basisuitgaven (huisvesting, energierekening, verplaatsingen, etc.) te dekken, voegt Duval toe.

Daling van 19% van het aantal onverkochte goederen en gratis producten: een financiële uitdaging

De Federatie van de Resto du Cœur van België krijgt steeds minder gratis goederen. Hetzelfde is al enkele maanden aan de gang met onverkochte voorraden in supermarkten.

Waar de Federatie vroeger meerdere palletten ontving, blijft dat nu soms beperkt tot enkele dozen. Soms laat de versheid van de producten te wensen over. De producten kunnen dus niet systematisch worden herverdeeld over de Resto’s du Cœur.

Hierdoor is de Federatie van de Resto du Cœur van België steeds meer gedwongen goederen aan te kopen om aan het groeiend aantal hulpaanvragen te kunnen beantwoorden. In een inflatoire context, leiden deze aankopen tot een stijging van de totale uitgaven van de Federatie, die al onder druk stonden ​​door de stijgende energie- en transportkosten.

Voedselhulp blijft essentieel voor mensen in armoede. De genomen overheidsmaatregelen zijn een stap in de juiste richting, maar ze zijn onvoldoende. Hoe lang kan de steun van de Resto’s du Cœur in de huidige economische situatie nog gehandhaafd worden voor mensen in armoede? Deze situatie is op de lange termijn onhoudbaar, besluit Duval.

Ter attentie van de redacties:

Gelieve steeds het correcte logo te gebruiken, namelijk dat van de Federatie van de Resto du Cœur van België (en niet het Franse logo, waarvan het gebruik in ons land niet is toegestaan).

Wens je meer informatie of een interview met de Resto du Cœur ? Neem dan contact op met Isabelle Schmit bij Luna: isabelle@luna.be, +32 2 658 02 93 of +32 495 59 38 06.

Over de Federatie van de Resto du Cœur van België

De Federatie van de Resto du Cœur van België werd opgericht in 1991. Het is een vereniging zonder winstoogmerk die een reeks diensten aanbiedt om tegen uitsluiting te strijden: voedselhulp, onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en ruimtes voor ouders met baby’s.

De Federatie van de Resto du Cœur van België telt momenteel 20 Resto’s du Coeur: 4 in Vlaanderen (Aarschot, Assenede, Oostende, Tienen), 2 in Brussel (Laken en Sint-Gillis) en 14 in Wallonië (Aarlen, Bergen, Charleroi, Gembloux, La Louvière, Luik, Marche, Mariembourg, Moeskroen, Namen, Quiévrain-Honnelles, Val de Sambre, Verviers, Waver), met daarnaast 5 satellietvestigingen verspreid over heel België. Drie Mobiele Resto’s du Cœur bezorgen daarnaast voedselpakketten op locatie in Brussel en Wallonië.

Resto du Cœur bestaat uit een team van ongeveer 100 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers.

Voor meer informatie: http://www.restosducoeur.be/nl