Leerkrachten secundair en docenten hoger onderwijs werken samen om leerlingen beter voor te bereiden op hogere studies

door Luna

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Aurélie Decoster bij Luna
Mobile: +32 495 59 38 00
aurelie@luna.be

Leerkrachten secundair en docenten hoger onderwijs
werken samen om leerlingen beter voor te bereiden
op hogere studies

Acco en Digitale Methode brengen leerkrachten en docenten samen
om allesomvattende digitale leerpaden te ontwikkelen voor de 3de graad

Leuven, Lokeren, 10 februari 2021 – Acco en Digitale Methode werken samen om de overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs makkelijker te maken. Beide spelers ontwerpen samen digitale leerpaden voor de 3e graad in het secundair onderwijs. Ze maken met name digitale methodes voor de vakken statistiek en Frans. Acco, als leerconsulent en uitgeverij voor het hoger onderwijs, zal de digitale leerpaden ontwerpen. Digitale Methode, digitale uitgeverij in het secundair onderwijs, gaat deze leerinhoud aanbieden op zijn platform. Samen willen ze zo de kwaliteit van het digitaal onderwijs verbeteren en leerlingen hogere slaagkansen geven in het hoger onderwijs.

Digitale Methode en Acco bundelen in 2021 de krachten voor de Digitale Methode Frans en Statistiek voor de 3e graad. De didactisch sterke content van Acco vormt de basis voor digitale methodes die elke leerling de kans bieden vlot de overstap te maken van het secundair naar het hoger onderwijs. Acco heeft als uitgever immers jarenlange expertise in de ontwikkeling van blended (papier versterkt door digitaal) studiemateriaal voor het hoger onderwijs. Met de digitale methodes voor de 3e graad, willen beide partners inzetten op sterk leermateriaal, dat de autonomie van leerkracht en leerling garandeert, waarin differentiatie zorgt voor leren op maat in plaats van ‘onze size fits all’ en waarbij het leermateriaal op het platform van Digitale Methode flexibel kan ingezet worden volgens de behoeften van de leerling.

Digitale Methode werd net voor de Coronacrisis gelanceerd, dit binnen de schoot van ICT-leverancier Signpost. Digitale Methode biedt voor elk vak een geïntegreerde mix van voorkennistesten, tekst, schema’s, lesvideo’s, interactieve elementen en samenvattingen. Al deze inhoud wordt aangeboden in een leerpad dat de leerling zelfstandig kan doornemen of na de klassieke les in de klas als herhaling kan gebruiken. Leerkrachten kunnen zelfs alle inhoud aanpassen op maat van elke leerling. “Begin dit schooljaar hebben al 20 scholen hun klassieke schoolboeken vervangen door Digitale Methode en we verwachten dat dit komend schooljaar minstens zal groeien naar 100”, aldus Cedric Koslowski, managing director bij Digitale Methode. “We krijgen voortdurend vragen om Digitale Methodes voor meer vakken en leerjaren aan te bieden. Dat we dit samen met Acco kunnen doen is schitterend, de content, kennis en ervaring gecombineerd met onze digitale oplossing zal positieve impact hebben voor leerlingen én leerkrachten.

In maart gaat er al een pilootproject van start waarvoor scholen zich vanaf nu kunnen inschrijven. Tegen september zijn de finale digitale methodes dan beschikbaar voor de derde graad op het platform van Digitale Methode.

60% van leerlingen met ASO-achtergrond doet langer over zijn studies

Het aantal studenten met een achtergrond in het ASO behaalt steeds minder een bachelordiploma. Op louter acht jaar tijd daalde het percentage met 10%, waardoor nu slechts 39,84% zijn of haar diploma binnen de voorziene tijd behaalt. Deze trend is er voor andere voortrajecten dan ASO eveneens, maar minder sterk.

Bovendien zetten verschillende Vlaamse universiteiten vanaf academiejaar 2021-2022 nog meer in op een gedisciplineerd studietraject waardoor studenten binnen de twee jaar op alle vakken van het eerste jaar moeten slagen. De vrees is dus dat de slaagpercentages hierdoor nog verder gaan dalen.

Als studentencoöperatieve, uitgever én leerconsulent voor het hoger onderwijs is het ons doel om de slaagkansen van elke student te maximaliseren dankzij sterk blended studiemateriaal. Op die manier willen we hoger onderwijs voor iedereen toegankelijk maken”, vertelt Vicky Adriaensen, CEO van Acco. “Dit doen we door leerlingen al van in het secundair onderwijs kennis te laten maken met inhouden uit het hoger onderwijs, in lijn met de eindtermen van het secundair onderwijs. De manier van kennis verwerven afstemmen tussen het secundair onderwijs en het hoger onderwijs zal het wezenlijke verschil maken.

Statistiek is het buisvak bij uitstek, en het beginniveau Frans moet omhoog

Statistiek staat vanouds gekend als een ‘buisvak’, maar het is tegelijk wel één van de meest gegeven vakken binnen het hoger onderwijs. Meer dan 30 opleidingen binnen het hoger onderwijs hebben een verplicht vak statistiek op het programma staan. Denk maar aan de universitaire bachelors Psychologie, Industriële wetenschappen, TEW,… maar ook binnen de hogescholen is statistiek een veelvoorkomend vak, met name bij de professionele bachelor Toegepaste Psychologie en Bedrijfsmanagement. Concreet hebben jaarlijks meer dan 35.000 eerstejaarsstudenten het vak statistiek in hun curriculum.

Acco en Digitale Methode werken ook samen aan een Digitale Methode Frans voor de 3e graad van het secundair onderwijs. Frans is immers een vak dat ook in meer dan 20 niet-taalgerelateerde opleidingen in het hoger onderwijs wordt gegeven en dat meer dan 22.000 eerstejaarsstudenten moeten volgen. Toch trekken docenten Frans in het hoger onderwijs al jaren aan de alarmbel dat het eindniveau Frans in het secundair onderwijs, jaar na jaar daalt.

Doorheen een nauwe samenwerking tussen docenten hoger onderwijs en leerkrachten 3e graad secundair onderwijs komt een sterk digitaal leertraject tot stand waarbinnen de leerling op eigen tempo zijn Franse taalkennis kan bijspijkeren. Zo willen we hen alle kansen aanreiken om alvast voor Frans en statistiek te slagen in het hoger onderwijs”, zegt Vicky Adriaensen, CEO van Acco.

Aan de redacties:

Voor Digitale Methode:
Wens je meer informatie of een interview? Neem dan contact op met Cedric Koslowski, cedric@digitalemethode.be, +32 473 32 32 44

Voor Acco:
Wens je meer informatie of een interview? Neem dan contact op met Aurélie Decoster bij Luna: aurelie@luna.be, +32 495 59 38 00.

Over Digitale Methode

Digitale Methode is, net als WeZooz Academy een product van WeZooz NV. Deze digitale uitgeverij is gevestigd in Lokeren en maakt deel uit van Signpost, marktleider qua ICT in onderwijsr. Een groep met 70 miljoen euro omzet en 130 medewerkers. Daarnaast ook nog tientallen leerkrachten die gedetacheerd zijn of als bijverdienste leerinhoud maken.

In maart 2020 werd Digitale Methode gelanceerd. Innovatieve, boekvervangende leermethodes voor het secundair onderwijs, waarbij de digitale mogelijkheden worden ingezet om de leerstof interactief, visueel aantrekkelijk én gedifferentieerd aan te bieden. WeZooz NV maakt deel uit van Signpost NV, marktleider in ICT-oplossingen voor het onderwijs.

Over Acco

Uitgeverij Acco is een coöperatieve uitgeverij die in 1960 werd opgericht. Acco specialiseert zich in leerconsultancy, en in de uitgave en verkoop van studiemateriaal en wetenschappelijke publicaties voor het hoger onderwijs.

Als coöperatieve vennootschap heeft Acco meer dan 220.000 aandeelhouders, de overgrote meerderheid daarvan zijn (oud-)studenten. De uitgeverij combineert verschillende activiteiten. Acco is als uitgeverij gevestigd in Leuven, maar heeft ook een drukkerij in Herent en boekhandels in Leuven, Heverlee, Antwerpen, Gent en Kortrijk. Dochterbedrijf Acco Nederland is gevestigd in Den Haag.

Momenteel zijn meer dan 1.000 auteurs actief voor Acco en voor zijn publicaties.