Coiffure

Persbericht

Contact Communicatiepartner :
Elsie Van Linthout bij Luna
Gsm : +32 495 26 01 03
elsie@luna.be

Het is 12u15 voor de kappers; voor 74% vormt de crisis een bedreiging

  • Actie van de kappers vandaag om 15 minuten na 12, voor hun kapsalon;
  • Kappers willen zo snel mogelijk openen;
  • 81% werd al benaderd om achter gesloten deuren klanten te kappen.

Gent, 5 december 2020 – Het water staat de kappers aan de lippen. Daarom houden ze vandaag een ludieke protestactie. Ze waren erg ontgoocheld om deze week niet te kunnen open gaan. In een bevraging stelt 74% van de kappers dat de huidige crisis een bedreiging vormt voor hun onderneming. De steunmaatregelen die er zijn in Vlaanderen en Wallonië zijn onvoldoende om de vaste kosten te dekken. In Brussel zijn er nog altijd geen steunmaatregelen. De kappers willen zo snel mogelijk openen. En voor de weken dat ze moesten sluiten willen ze meer financiële steun zodat ze deze crisis overleven. Verder blijkt uit een enquête van 1840 kappers, barbiers en haarwerkers dat 81% van hen al benaderd werd om klanten te kappen achter gesloten deuren.

Vandaag houden kappers in het hele land een ludieke protestactie om aan te geven dat het niet 5 voor 12 is voor hen, maar 15 na 12. Om 12u15 gaan ze een oefenpop knippen, op straat, voor hun kapsalon. Daarmee willen ze op een positieve manier de aandacht trekken op hun zaak. Ze nodigen al hun klanten ook uit om hen te steunen met de hashtag #ikwilnaardekapper (of #jeveuxmoncoiffeur).

81% van de kappers werd al benaderd om klanten achter gesloten deuren te kappen

Een bevraging van 1840 kappers, barbiers en haarwerkers door Coiffure.org toont aan dat maar liefst 81% van de kappers al benaderd werd om mensen achter gesloten deuren of bij hen thuis te knippen. 74% geeft aan deze crisis als een bedreiging voor hun onderneming te zien. Dat is een ontstellend hoog cijfer.

Verder verkoopt 34% geen producten tijdens de lockdown, en 51% bijna geen. Dat wil zeggen dat 85% van de kappers nagenoeg nul inkomen heeft tijdens de lockdown, in tegenstelling tot de horeca. Zij die producten verkopen, halen hier bij wijze van spreken maar een beetje zakgeld uit. Kapper is een dienstenberoep, het is een emotioneel en creatief beroep. De verkoop van producten is bijkomstig.

De kappers willen zo snel mogelijk terug klanten knap knippen

De kappers hebben alle nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om hun klanten en zichzelf te beschermen. Dat vroeg trouwens de nodige investeringen. In Duitsland, Nederland, Luxemburg en Frankrijk, onze buurlanden, zijn de kapsalons en barbiers open. “Als we niet snel kunnen openen, zullen de mensen zich over de grens laten knippen”, aldus Jef Vermeulen, voorzitter van Coiffure.org. “In ons land komt er ook meer en meer oneerlijke concurrentie van bijvoorbeeld vluchtelingen die voor een appel en een ei mensen knippen. Dat zal wellicht minder veilig verlopen dan bij ons. En dat, terwijl niets er op wijst dat er besmettingen plaatsvonden bij de kapper, wel integendeel. We roepen de regeringen dan ook dringend op om ons zo snel het werk te laten hervatten, en om oneerlijke concurrentie aan te pakken”, besluit Vermeulen.

Steunmaatregelen optrekken tot 30% van de omzet om de vaste kosten te dekken

De steunmaatregelen in Vlaanderen (het “Vlaams beschermingsmechanisme”) en Wallonië zijn onvoldoende om de vaste kosten van de kappers te dekken. In het Brussels Gewest zijn er zelfs nog geen maatregelen. Er is enkel een vage belofte dat die er nog aankomen.

Coiffure.org roept de overheden in alle gewesten en federaal op om steunmaatregelen te voorzien ten bedrage van 30% van de omzet van het kapsalon, in dezelfde periode vorig jaar. December is daarbij een maand waarbij makkelijk de dubbele omzet van normaal wordt gehaald. Bovendien vragen de kappers een BTW-verlaging op diensten en de kwijtschelding van de RSZ van het vierde kwartaal, aangezien ze sowieso al een kwartaal dicht zijn in totaal (met de lockdown van het voorjaar erbij).

De regering heeft gesteld dat gezonde bedrijven zullen gesteund worden om te overleven. Doe dat dan ook! We vrezen er voor dat er in januari een pak faillissementen zullen volgen, omdat de kappers dan hun voorschotten voor het vakantiegeld van hun personeel moeten betalen en de RSZ voor hun personeel voor het vierde kwartaal, evenals de RSZ van het voorjaar waarvoor ze uitstel kregen. En dat, terwijl ze werkloos zijn. Geen wonder dat 74% van de kappers aangeeft dat deze crisis een bedreiging vormt voor hun onderneming”, aldus nog Vermeulen.

Aan de redacteuren

Zaterdag om 12u15 houden de kappers een actie om aan te geven hoezeer ze willen werken. Voor hun kapsalon, op de straat, zullen ze een paspop knippen. Een interview met een kapper in jouw regio is mogelijk.
We roepen jullie als journalisten ook graag op om onze hashtag te vermelden bij jullie artikels, en te delen: #ikwilnaardekapper

Wens je meer informatie of een interview? Wil je (als journalist) de volledige enquête ontvangen?
Neem dan contact op met Elsie Van Linthout bij Luna: elsie@luna.be, +32 475 26 01 03


Over Coiffure.org vzw

Als de enige sectororganisatie van alle Belgische kappers die bij ministerieel besluit erkend is in het PC314, zorgt Coiffure.org vzw voor de nodige omkadering binnen alle facetten van het kappersberoep:

  • vorming (artistiek, technisch, management, tendensen,…);
  • informatie en dienstverlening (delen van knowhow, informatie en advies);
  • events en wedstrijden (artistieke inspiratie, samenkomst, kampioenschappen,…);
  • het aanbrengen van sectornieuws;
  • ondersteuning van het kappersonderwijs.

Daarnaast ijvert Coiffure.org voor de waardering van het kappersvak naar de buitenwereld toe. Dit door middel van sensibilisering en promotie van de sector. Tenslotte vertegenwoordigt Coiffure.org vzw de sector naar de overheden toe in het hele land, en verdedigt de sectororganisatie ook daar de belangen van de sector.