Federale Verzekering: een bevredigend financieel resultaat voor 2020 gezien de context

door Luna

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Elaine Coussement bij Luna
Gsm: +32 473 70 30 03
elaine@luna.be

Federale Verzekering: een bevredigend financieel
resultaat voor 2020 gezien de context

Tom De Troch is de nieuwe CEO van Federale Verzekering,
in opvolging van Tom Meeus

Brussel, 11 mei 2021 – Federale Verzekering, Belgische coöperatieve verzekeraar, realiseerde in 2020 een geconsolideerd nettoresultaat (vóór ristorno’s leven en niet-leven) van €84,2 miljoen. Dit resultaat is bevredigend, ondanks de daling van de inkomsten, gezien de huidige context. Het stelt de verzekeraar in staat zijn eigen vermogen te versterken, rekening houdend met de aanbevelingen in het kader van het voorzichtigheidsprincipe van de Nationale Bank van België. Het bedrijf deelt ook €8,2 miljoen winst met zijn klanten (ristorno’s leven en niet-leven).

Tom De Troch is de nieuwe CEO van Federale Verzekering. Hij is bestuurder-directeur van de activiteiten met betrekking tot leven, actuariaat en herverzekering. Hij is ook lid van het directiecomité. Hij volgt Tom Meeus op, die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De ambitie van de nieuwe CEO is om verzekeringen eenvoudiger, begrijpelijk en toegankelijker te maken voor de klant.

Het geconsolideerde nettoresultaat stijgt

Het geconsolideerde nettoresultaat over het boekjaar 2020 (vóór toekenning van ristorno’s leven en niet-leven) bedraagt €84,2 miljoen. De volgende factoren hebben hiertoe bijgedragen: een stijging van de financiële opbrengsten; een daling van de last van schadegevallen; en een daling van de inkomsten van €521,1 miljoen in 2019 naar €459,7 miljoen in 2020 (inclusief de inkomsten van dochteronderneming Optimco) wat neerkomt op een daling van 11,78% ten gevolge van de COVID19-crisis. Deze daling moet worden genuanceerd: de verzekeringen niet-leven kenden een lichte omzetstijging, terwijl de levensverzekeringen in 2020 met 23% gezakt zijn tot het niveau van 2018. De levensverzekeringen kenden een uitzonderlijk hoge groei in 2018 (28%) en in 2019 (23%).

Dit resultaat maakt het mogelijk om het eigen vermogen van Federale Verzekering te versterken. De solvabiliteit bedraagt 146%, wat hoger is dan de wettelijke vereisten op dit gebied. De Nationale Bank van België, die toezicht houdt op de spelers in de Belgische verzekeringsmarkt, heeft vanuit het voorzichtigheidsprincipe alle verzekeraars uitdrukkelijk gevraagd om bijkomende reserves op te bouwen. Zo kunnen ze het hoofd bieden aan de onzekerheden in het kader van de pandemie en de lage rentevoeten. Om hieraan te voldoen moest de coöperatieve verzekeraar, ondanks het stijgende resultaat, het bedrag van zijn ristorno’s verlagen naar €8,2 miljoen voor 2020.

Tom Meeus, CEO van Federale Verzekering in 2020, onderstreept: ‘Voor onze continuïteit op lange termijn, en dus in het belang van onze klanten, voldoen we graag aan de vereiste van de Nationale Bank van België. De extra reserves die we opbouwen blijven sowieso binnen de onderneming, aangezien we als coöperatieve vennootschap geen externe aandeelhouders hebben die we moeten vergoeden.’

Een nieuwe CEO in een ongeziene context

Federale Verzekering benoemt Tom De Troch (47) tot Chief Executive Officer. Hij neemt de touwtjes in handen in een unieke context: een gezondheidscrisis, lage rentetarieven, en andere grote uitdagingen voor de verzekeringswereld. De Troch trad in 2014 in dienst bij Federale Verzekering als Director Life. Hij hield toezicht op de pensioenverzekeringsactiviteiten van de 2de en 3de pijler, en op de korte- en langetermijnspaarproducten van de takken 21 en 26. Eén van zijn belangrijkste uitdagingen in deze functie was het realiseren van groei door het aangaan van partnerschappen met toegevoegde waarde. Onder zijn leiding werd in 2019 ook het levensverzekeringsproduct Vita Flex 44 (tak 44) gelanceerd. Sinds 2017 is De Troch lid van het directiecomité en bestuurder-directeur van de activiteiten leven, actuariaat en herverzekering.

Tom De Troch: ‘Ik ben vereerd Tom Meeus op te volgen, voor wiens carrière ik veel respect heb. Hij realiseerde met succes ons vijfjarenplan Str@teGO!. Ik ben vastberaden om de vele uitdagingen van de verzekeringswereld van morgen aan te gaan. Daartoe behoren zeker de verdere digitale transformatie van de verzekeringswereld , de versterking van de strijd tegen cybercriminaliteit en het bepalen van een model waarmee we dicht bij de klant kunnen blijven in een voortdurend veranderende omgeving. Om deze nabijheid met de klant te behouden, is het cruciaal dat we er alles aan doen opdat verzekeringen als eenvoudig, begrijpelijk en toegankelijk worden ervaren.’

Tom De Troch, de nieuwe CEO van Federale Verzekering

Voor meer informatie of een interview met Tom De Troch,
gelieve contact op te nemen met Elaine Coussement
bij Luna: 02 658 02 92 of 0473 70 30 03 of via elaine@luna.be


Over Federale Verzekering

Federale Verzekering biedt voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren een volledige waaier aan verzekeringen en financiële producten aan. Dankzij haar bijzondere structuur als onderlinge en coöperatieve onderneming, zonder externe aandeelhouders, staan haar klanten centraal en deelt Federale Verzekering haar winst met hen.*

Federale Verzekering werd in 1911 opgericht door een groep aannemers. Nog altijd behoort de bouwsector in België tot één van haar belangrijkste doelgroepen. Met een totaal marktaandeel (leven en niet-leven) van 1,5 procent en een totaal op de geconsolideerde balans van 4,6 miljard euro (2020), staat Federale Verzekering in de top-15 van verzekeraars in België. ** De groep Federale Verzekering stelt in totaal 682,1 mensen te werk. Haar commerciële netwerk – van meer dan 60 adviseurs, 35 kantoren, 5 gewestelijke zetels en 2 Business Centers (Bergen en Antwerpen) – bestrijkt het hele land.
Meer info op www.federale.be

* De ristorno’s en de ristorno’s leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de ondernemingen die deel uitmaken van de Groep Federale Verzekering, zoals omschreven op www.federale.be. De toekenning van de ristorno’s en de ristorno’s leven is niet gewaarborgd in de toekomst. De ristorno’s en de ristorno’s leven variëren per categorie en per type product. De regels inzake hun toekenning zijn opgenomen in de statuten van de ondernemingen die deel uitmaken van de Groep Federale Verzekering. De statuten kunnen geraadpleegd worden op www.federale.be.
** bron: Assuralia