New Logo Co2logic

Persbericht


Contact communicatiepartner
Isabelle Schmit bij Luna
Tel: +32 2 658 02 93
Gsm: +32 495 59 38 06
isabelle@luna.be

Eerste bedrijven gecertificeerd met
het nieuwe CO2 Neutral-label van CO2logic

Vernieuwing en prioriteiten van het label:

  • volledige transparantie en vermindering van uitstoot;
  • QR-code op het label om toegang te krijgen tot details van het klimaattraject van gelabelde bedrijven;
  • een geleidelijke aanpak die de vooruitgang weerspiegelt die bedrijven hebben geboekt.

Brussel, 29 november 2023 – CO2logic en moederonderneming South Pole, samen de grootste onafhankelijke leverancier van klimaatoplossingen en ontwikkelaar van koolstofprojecten ter wereld, certificeren de eerste 85 pionierende bedrijven op het gebied van klimaatactie, met hun nieuwe CO2 Neutral-label. Momenteel wordt er een audit uitgevoerd bij 15 andere bedrijven. CO2logic wil jaarlijks 180 tot 200 bedrijven certificeren. Met de nieuwe versie van het label kunnen bedrijven transparant communiceren over hun engagement en hun klimaatactieplan. Het label biedt een antwoord op het groeiende bewustzijn van de bevolking en de bedrijven over klimaatkwesties en anticipeert op de verwachtingen van de wetgever en de markt. Concreet bevestigt het label dat de CO2-voetafdruk van een product, dienst of organisatie nauwkeurig wordt gemeten, dat acties om de uitstoot te verminderen prioriteit krijgen en dat het bedrijf gecertificeerde klimaatprojecten financiert om zijn restuitstoot te compenseren. De nieuwe versie van het label introduceert ook een stapsgewijze aanpak (Bronze, Silver, Gold) die onder meer de mate van ontwikkeling van bedrijven en de concrete vooruitgang weerspiegelt. Dit maakt het voor eindgebruikers mogelijk om het niveau van de milieuprestaties van de betrokken bedrijven te vergelijken.

Sinds zijn oprichting in 2007, begeleidt het Belgische CO2logic, bedrijven uit alle sectoren bij hun klimaattransitietraject. CO2logic lanceerde het CO2 Neutral-label om bedrijven te helpen hun engagement aan het grote publiek te communiceren. Dit label kan elk jaar worden verlengd en verzekert dat het bedrijf inspanningen levert op het gebied van decarbonisatie.

In vijftien jaar tijd is het landschap van klimaatactie veranderd. Nu bedrijven geconfronteerd worden met toenemende druk om zich in te zetten voor het klimaat, zijn consumenten beter geïnformeerd en veeleisender, evolueert het wettelijke kader snel en wordt het steeds restrictiever. Het milieuonderwerp is populair bij de publieke opinie en bij investeerders, en staat nu op de agenda van de meeste bedrijven.

Toen ik in 2008 aan klimaatvraagstukken begon te werken, was CO2-neutraliteit een boeiend en nieuw concept. Voor de eerste keer droegen bedrijven vrijwillig financieel bij aan klimaattransitieprojecten over de hele wereld, met als doel de impact van hun activiteiten te verzachten. Tegenwoordig is dit niet langer voldoende. Ze moeten een versnelling hoger schakelen en acties richten op vermindering en aanpassing’, onderstreept Eric Dierckx, Head of Climate Strategies bij CO2logic.

Om beter aan deze evolutie te kunnen beantwoorden en te anticiperen op de verwachtingen van de wetgever en de markt, biedt de nieuwe versie van het CO2 Neutral-label volledige transparantie over het ambitieniveau van gelabelde bedrijven. Ook het wetenschappelijk protocol werd geactualiseerd, in samenwerking met onafhankelijk auditor Vinçotte, en geeft prioriteit aan maatregelen om de uitstoot terug te dringen.

Een label dat transparanter is voor consumenten en ambitieuzer voor bedrijven

Een individuele QR-code, aanwezig op elk label, geeft vanaf nu toegang tot een persoonlijke pagina. Hierop worden de volgende elementen weergegeven: de reikwijdte van het product, de dienst of het bedrijf, de details van de klimaatverbintenissen die de bedrijven zijn aangegaan en de bestaande en toekomstige verminderingsmaatregelen. Ook de CO2-compensatiemiddelen die door de bedrijven gekozen zijn, verschijnen op deze pagina.

Transparantie, volledigheid, klimaatwetenschap en ambitieniveau zijn de uitgangspunten van ons verbeterde CO2 Neutral-label’, verklaart Dierckx.

Het protocol is openbaar, afgestemd met de klimaatwetenschap en richt zich op de uitstootverminderingsmaatregelen die nodig zijn om het label te behalen. Een wetenschappelijk comité is ook opgericht om de maandelijkse monitoring van wetenschappelijke, technologische en regelgevende ontwikkelingen mogelijk te maken.

De introductie van een stapsgewijze aanpak (Bronze, Silver, Gold) maakt het mogelijk om het ontwikkelingsniveau van elk bedrijf, de reeds geboekte vooruitgang en de klimaatambities op korte en lange termijn zo goed mogelijk weer te geven. Kortom, om te begrijpen waar het bedrijf zich bevindt op zijn transitietraject. Deze aanpak heeft tot doel klanten en eindgebruikers in staat te stellen om het niveau van de milieuprestaties van een product of bedrijf gemakkelijker te vergelijken en zo weloverwogen keuzes te maken. Op die manier worden bedrijven ook aangemoedigd om hun klimaatambities te verhogen, in overeenstemming met wetenschappelijke aanbevelingen.

Het behalen van het ‘Bronze’ label is een belangrijke mijlpaal die betekent dat het bedrijf zijn klimaatverantwoordelijkheid serieus neemt en zijn transitie naar een milieuvriendelijkere bedrijfsvoering opstart. De vooruitgang richting het ‘Silver’ of ‘Gold’-niveau vindt plaats naarmate het bedrijf zijn ambitie verhoogt in de richting van een steeds ambitieuzer uitstootreductieplan.

Om de nauwkeurigheid van de evaluatie te garanderen, bevestigt onafhankelijk auditor, Vinçotte, de naleving van het protocol voor elk label. Jaarlijks wordt er een update uitgevoerd.

Uitstootvermindering is de prioriteit

In een situatie van absolute klimaaturgentie moet prioriteit worden gegeven aan inspanningen om de uitstoot te verminderen. Koolstofcompensatie of -bijdrage maakt het vervolgens mogelijk om de uitstoot op mondiaal niveau te compenseren: ‘CO2-neutraliteit is geen doel op zich. Het is de eerste stap die gezet moet worden op het traject naar een emissievrij leven’, vervolgt Dierckx.

Het terugdringen van de uitstoot volgens een traject dat verenigbaar is met een gemiddelde opwarming van de aarde van maximaal +1,5°C vereist aanzienlijke aanpassingsinspanningen van bedrijven en organisaties, en deze veranderingen kunnen tijd vergen.

Terwijl bedrijven wachten tot ze hun transitie op een concrete en volledige manier kunnen financieren of implementeren, kunnen ze ervoor kiezen om vanaf vandaag klimaatprojecten te ondersteunen. Dit gaat dan meer specifiek over projecten die essentieel zijn voor de transitie naar een CO2-arme maatschappij, om de biodiversiteit alsook de gemeenschappen die het meest kwetsbaar zijn te beschermen tegen klimaatverandering. In dit geval maakt koolstofcompensatie of -bijdrage het mogelijk om onmiddellijk een positieve impact te hebben op de planeet en haar ecosystemen. Het concept van koolstofneutraliteit kan in dit geval richtinggevend zijn voor de investeringsinspanningen van bedrijven, die gecertificeerde klimaatprojecten financieren om hun uitstoot te compenseren.

Het nieuwe CO2 Neutral-label bouwt voort op deze overtuiging. De drie ambitieniveaus stellen bedrijven in staat om stap voor stap verder te gaan en door de jaren heen richting het ‘Gold’ niveau te evolueren. Dat niveau is in lijn met de klimaatwetenschap en verenigbaar met de verplichtingen van de Klimaatovereenkomst van Parijs.

Voorbeelden van succesvolle transities naar het nieuwe label

De Benefits and Rewards Services (Sodexo BRS) van Sodexo Pluxee Belgium (voorheen Sodexo Pass Belgium) behaalde het allereerste CO2 Neutral ‘Gold’ bedrijfslabel en bewijst daarmee zijn engagement en ambitie naar CO2-neutraliteit. Sodexo is een van de toonaangevende bedrijven op het vlak van cateringdiensten en facility management en werknemersvoordelen in België. Als onderdeel van zijn certificeringsproces heeft de verdeler van onder andere maaltijdcheques een plan geïmplementeerd om zijn uitstoot te verminderen met meer dan twintig concrete acties. Het uiteindelijke doel? Zijn ambities op het gebied van koolstofneutraliteit tegen 2035 verwezenlijken. Deze acties zijn gericht op het bestrijden van de belangrijkste ‘uitstoothotspots’ (verantwoordelijk voor maximaal tot 80% van hun totale ecologische voetafdruk).

De Belgische chocolatier Guylian kreeg het CO2 Neutral ‘Silver’ label als erkenning van zijn inzet voor duurzame ontwikkeling: geen voedselverspilling, 100% recycleerbare verpakkingen, groene energievoorziening en vermindering van waterverbruik, optimalisatie van de productie op het gebied van duurzaamheid, afwezigheid van palm- en sojaolie in alle producten, klimaatfinanciering, etc. De fabrikant verplicht zich ertoe om de uitstoot van scope 1 en 2 tegen 2030 te verminderen, in overeenstemming met het Science Based Targets initiative (SBTi) en om de resterende uitstoot elk jaar te compenseren dankzij gecertificeerde koolstofkredieten.

De fabrikant van luiers en andere hygiëneproducten Drylock Technologies verkreeg het CO2 Neutral ‘Bronze’ label. Het is de eerste wereldspeler in de hygiënesector die een 100% hernieuwbare groene energieproductie realiseert. Bovendien heeft het bedrijf ook een CO2-neutrale productie- en bedrijfsstatus. Deze pionier in de klimaattransitie van de sector zet zich in om de absolute uitstoot van broeikasgassen van scope 1 en 2 met 70% te verminderen tegen 2030 en de relatieve uitstoot van scope 3 met 52% te verminderen tegen 2030 door toegevoegde waarde. Deze cijfers worden vergeleken met het referentiejaar 2021.

De details over de klimaatverplichtingen van deze succesvolle transities en over het CO2 Neutral-label zijn beschikbaar door de QR-code van hun individuele label te scannen.

Eric Dierckx
Eric Dierckx, Head of Climate Strategies bij CO2logic

Wens je meer informatie of een interview? Neem dan contact op
met Isabelle Schmit bij Luna : isabelle@luna.be,
+32 2 658 02 93 of +32 495 59 38 06

Over CO2logic

CO2logic sloot zich in 2021 aan bij de South Pole Group en vormden zo samen wereldwijd de grootste onafhankelijke aanbieder van klimaatoplossingen en ontwikkelaar van uitstootreductieprojecten. Samen adviseren en ondersteunen ze bedrijven en overheden over de hele wereld bij het definiëren en implementeren van ambitieuze en geïntegreerde duurzaamheidsstrategieën om de klimaatuitdaging aan te gaan. CO2logic is gespecialiseerd in het berekenen, verminderen en compenseren van CO2-uitstoot. CO2logic is B-Corp gecertificeerd.

Voor meer informatie: co2logic.com/nl