Digitalisering basisonderwijs stijgt structureel: Bingel +20% zonder lockdown

door Luna
Van In

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Elsie Van Linthout bij Luna
Tel: +32 475 26 01 03
elsie@luna.be

Digitalisering basisonderwijs stijgt structureel:
Bingel +20% zonder lockdown

Digitalisering in het basisonderwijs neemt structureel toe: Bingel toont ook
zonder lockdown een grote stijging in eerste trimester van dit schooljaar

Wommelgem – Gent, 7 januari 2021 – De digitalisering in het basisonderwijs stijgt structureel, ook zonder lockdown. VAN IN – ’s lands grootste leermiddelenmaker voor het onderwijs en pionier in digitale leerplatformen voor het onderwijs, noteert een structurele stijging van het gebruik van Bingel in het eerste trimester van dit schooljaar (2020-2021). Op Bingel, het Vlaams leerplatform voor het basisonderwijs, werden immers 20% meer oefeningen gemaakt (gemiddeld per dag) dan in dezelfde periode vorig jaar.


Basisscholen maken steeds meer gebruik van de digitale mogelijkheden. Het gebruik van Bingel stijgt structureel. De grote meerderheid van de scholen werkt met Bingel (86%), wat deze cijfers representatief maakt voor het basisonderwijs in Vlaanderen. De gebruikers werken duidelijk een stuk intenser met Bingel in vergelijking met de pre-corona periode. Dat is mede het gevolg van de vele opleidingen die leerkrachten sinds maart (ook nog in augustus en september) gevolgd hebben. In de lagere school worden met name meer oefeningen klaargezet door de leerkrachten met de bedoeling om vooral binnen de klasmuren en tijdens de schooluren gepersonaliseerd aan de slag te gaan. Kinderen zo gedifferentieerd mogelijk laten oefenen. Dit o.a. om de leerachterstand aan te pakken die bepaalde leerlingen hebben opgelopen door de Corona-lockdown in het voorjaar.

Leerkrachten maken dus met name meer en meer gebruik van de differentiatiemogelijkheden in Bingel en sturen dus meer, terwijl er vroeger meer spontaan geoefend werd door de leerlingen. Concreet betekent dit dat leerkrachten gepersonaliseerd oefeningen klaarzetten op het niveau en voor de specifieke uitdagingen van elke leering. Het is meteen ook de grote kracht van het platform dat de leerkracht dit makkelijk en snel kan doen, zodat het haalbaar blijft voor de leerkracht. De oefeningen binnen Bingel zijn sowieso zelf ook adaptief. Met andere woorden: indien ze toch te moeilijk blijken voor de leerling, gaat Bingel automatisch over naar makkelijkere oefeningen. Eens de leerling de oefeningen correct maakt, worden ze wat moeilijker.

Na de schoolvakantie was de grote vraag wat er zou overblijven na de digitale sprong voorwaarts van de lockdown’, aldus CEO Winfried Mortelmans. ‘De structurele stijging die we nu zien, toont dat de leerkrachten de mogelijkheden blijven gebruiken die ze tijdens de lockdown ontdekt hebben. Het gebruik van digitale platformen zoals Bingel maakt deel uit van het “blended leren”. Dat kan in de klas of thuis, en is niet beperkt tot het online lesgeven.’

Het gebruik van Diddit, het digitaal leerplatform voor het Vlaams secundair onderwijs, stijgt eveneens. Er waren van 1 september tot 14 december 2020, 47% meer unieke gebruikers. Er werden ook 51% meer oefeningen gemaakt. Ook in het secundair onderwijs is de digitalisering in opmars. Op het einde van het eerste trimester werd er echter wel online lesgegeven in de tweede en derde graad, waardoor het stijgend gebruik in het basisonderwijs en het secundair onderwijs niet kunnen vergeleken worden. VAN IN blijft ook bijkomende methodes op Diddit introduceren, in het kader van de onderwijshervorming. Er werden dit schooljaar methodes voor de tweede graad toegevoegd.

Wens je meer informatie of een interview? Neem dan contact
op met Elsie Van Linthout bij Luna:
elsie@luna.be, +32 2 658 02 70 of +32 475 26 01 03

Over VAN IN

Dankzij de enthousiaste inzet van zo’n 180 medewerkers en nog veel meer auteurs biedt VAN IN het onderwijs innovatieve en kwaliteitsvolle leermiddelen aan, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Het gaat onder meer over de digitale leerplatformen Bingel (N) en Wazzou (F) voor het lager onderwijs, en Diddit (N) en Udiddit (F) voor het secundair onderwijs. Die systemen maken gepersonaliseerd leren en lesgeven mogelijk.

86% van alle leerlingen lager onderwijs in Vlaanderen bingelt. Gemiddeld maken leerlingen in Vlaanderen meer dan 1 miljoen oefeningen per dag in Bingel. De dagpiek qua aantal gemaakte oefeningen lag tijdens het eerste trimester van dit schooljaar op 3,7M. Tijdens corona noteerden we zelfs een piek van 7M oefeningen. Het platform voor het secundair onderwijs Diddit wordt gebruikt in 70% van de Vlaamse scholen.

VAN IN is de grootste educatieve uitgever in België en maakt deel uit van Sanoma Learning, een onderdeel van de Finse groep Sanoma. VAN IN werd opgericht in 1833 en heeft vandaag vestigingen in Wommelgem, Gent en Mont-Saint-Guibert.

Meer informatie op https://www.vanin.be/nl.