Vormelek-Formelec (vandaag Volta)

door Luna

Vormelek-FormelecKlantenfiche

Sector: Bouw, Onderwijs & Opleiding
Positie Luna: PR-partner

Activiteiten: Persrelaties
Periode: 2012 – 2014

Regio: België

Omschrijving: 

Luna zette voor Vormelek-Formelec – vandaag Volta – een PR-campagne op naar aanleiding van de jaarlijkse ‘Elektro Challenge’, een wedstrijd voor jonge Belgische elektriciens. Het doel was om via deze weg de elektrotechnische sector op een positieve manier in de aandacht te brengen en de aandacht te vestigen op het tekort aan elektriciens in ons land. Luna stelde onder meer een persactie voor waarbij Vormelek-Formelec een opinie formuleerde. De titel van de persactie werd: Vormelek: “Binnenkort wordt het 2 jaar wachten op een elektricien”
De actie werd een groot succes, met meer dan 60 artikels en radio en tv-reportages.

Luna verzorgde daarna verder gerichte persacties om ouders, kinderen en leerkrachten te sensibiliseren over de mogelijkheden en voordelen van een elektrotechnische opleiding.

Met deze persacties kreeg Vormelek-Formelec eindelijk een kentering in de immer dalende instroom van studenten in de elektrotechnische studierichtingen. Voor het eerst steeg de instroom.