Partena vzw & HDP

Klantenfiche

Partena vzw & HDP

Sector: HR, Consulting & Diensten


Doelgroep van de klant: B2B, B2C


Positie Luna: PR-partner, Content marketing & copywritingpartner


Activiteiten: Persrelaties, Crisiscommunicatie, e-mailings


Periode: 2011 – 2012


Regio: België

Omschrijving:

In het kader van de fusie tussen Partena en HDP (Hulp Der Patroons) heeft Luna gezorgd voor de volledige communicatie naar de verschillende doelgroepen: pers, medewerkers, partners en klanten. Los hiervan, was Luna ook de PR-partner van het sociaal secretariaat van Partena (Partena Professional).

Luna stelde voor de fusie een allesomvattend communicatieplan op, met als doel de boodschappen en de verschillende communicatiefases voor de verschillende doelgroepen in kaart te brengen.

Op het vlak van de communicatie naar de media, werd er een eerste persbericht gelanceerd om de fusieplannen bekend te maken, gevolgd door een tweede persbericht om te bevestigen dat de fusie een feit was. Over de fusie werden ook tal van interviews georganiseerd. Er werd tenslotte ook gecommuniceerd over de naam die voor de nieuwe groep gekozen werd.

Wat betreft de interne en externe communicatie, heeft Luna verschillende gepersonaliseerde e-mailings geschreven en verzonden, afzonderlijk voor Partena en HDP, en dan nog eens per departement, per type klant en per betrokken partner. De verzending gebeurde door Luna in naam van Partena of HDP, volgens een strikt tijdsschema gezien de gevoeligheid van de communicatie. Het personeel was uiteraard niet op de hoogte van de fusieonderhandelingen. Ook hier verliep de communicatie in 2 fases.

Deze fusie lag gevoelig, onder meer gezien Partena een mutualiteit in de groep had, en HDP gelinkt was met een andere mutualiteit. Een ander delicaat punt was dat sociale secretariaten het allemaal erg moeilijk hadden, maar dat het toch de bedoeling was dat er andere boodschappen naar voor kwamen om de fusie te motiveren.