Grand Thornton

Persbericht

Communicatiepartner:
Jeroen Nedergedaelt bij Luna
GSM : +32 485 64 82 36
jeroen@luna.be
Persberichten Grant Thornton

Grant Thornton: Women in Business-rapport: wereldwijd 33,5% vrouwen in topmanagement

  • Stijgende lijn zet zich traag door, aantal vrouwelijke ceo’s daalt zelfs
  • Terugdraaien flexibel werk en gebrek aan diversiteitsstrategie vertragen het proces

Berchem, Brussel, Gent, Jumet, Doornik en Turnhout – 6 maart 2024 – Grant Thornton Belgium, bedrijfsadvieskantoor met expertise in audit, accountancy, tax & legal en bedrijfsadvies in de ruime zin, publiceert vandaag de resultaten van de 20e editie van het Women in Business-rapport. Deze wereldwijde bevraging in 28 landen toont aan dat vandaag wereldwijd 33,5% van de topfuncties in bedrijven wordt ingenomen door een vrouw; 1,1% meer dan vorig jaar. In de EU noteren ze een stijging naar 35%. In 2020 was dat nog 30%. 93% van de middelgrote bedrijven wereldwijd heeft minstens 1 vrouw in een senior managementfunctie. Aan dit tempo zullen we pas in 2053 de pariteitsgrens bereiken, waarbij 50% van de senior managementrollen door vrouwen wordt ingevuld.

De balans van twintig jaar onderzoek

33,5% van alle senior management-posities wereldwijd wordt vandaag door een vrouw uitgeoefend, tegenover 32% vorig jaar en 31% in 2021. Bij de start van de metingen in 2004 was dat 19,4%. In de Europese Unie klokken bedrijven dit jaar af op 35%, een lichte stijging na enkele jaren van stagnerende cijfers (33% in 2023 en 2022, en 34% in 2021).

93% van alle middelgrote bedrijven wereldwijd heeft minstens één vrouw in senior management, tegenover 91% vorig jaar en 66% in 2012 (toen dit aspect de eerste keer werd bevraagd). In de Europese Unie telt 91% van alle middelgrote bedrijven minstens één vrouw in senior management.

De vrouwelijke aanwezigheid blijft het sterkst in operationele managementfuncties, zoals hr director (46%), chief financial officer (39%) of chief marketing officer (28%). Wereldwijd heeft 19% van de bevraagde bedrijven een vrouwelijke ceo, waar dat vorig jaar nog 28% was.

Stappen gezet, nog lange weg te gaan

Van de 28 landen die vandaag aan het onderzoek deelnemen, zijn 18 er sinds de eerste editie in 2004 bij. In die 18 landen is er vooruitgang geboekt qua vrouwelijk leiderschap. Vier daarvan hebben zelfs een stijging van 20 procentpunten of meer gekend: Ierland (20 procentpunten), Turkije (21 procentpunten), India (22 procentpunten) en Spanje (26 procentpunten).

Dat alles blijkt uit het Women in Business-rapport van Grant Thornton. Dat is één van de grootste onderzoeken wereldwijd over gendergelijkheid in senior management, met 10.000 bevraagden uit middelgrote bedrijven in 28 landen.

Leslie Van den Branden, Managing Partner bij Grant Thornton Belgium, maakt de balans op: Op 20 jaar tijd is er heel wat veranderd op vlak van genderinclusiviteit en diversiteit. Maar het is duidelijk dat we nu nog meer vastberadenheid moeten tonen en de voordelen ervan extra in de verf zetten. Diversiteit in de brede zin is in alle opzichten gunstig voor bedrijven. Het moedigt verschillende manieren van denken aan, resulteert in betere resultaten en beslissingen en creëert nieuwe groeikansen.

Back to the office

Er werden ook drie factoren onderzocht die positief correleren met vrouwelijk leiderschap:

  • Flexibele werkregelingen
  • Een apart diversiteits- en inclusiebeleid
  • Dat wordt opgevolgd door de juiste (combinatie van) personen.

Uit het onderzoek van Grant Thornton is gebleken dat bedrijven met flexibele of hybride werkmodellen het hoogste niveau van vrouwen in hogere leidinggevende functies hebben. Het effect van de covidcrisis lijkt wat dat betreft wat uitgewerkt. Meer nog, wereldwijd is er een omgekeerde beweging aan de gang. 47% van de bedrijven grijpt terug naar een office-based werkmodel (11% meer dan bij de vorige editie). Hybride (met een vastgelegde verhouding tussen kantoor- en thuiswerk) en flexibel werk (waarbij de werknemer zelf die mix kiest) verliezen dan weer evenredig terrein. Het aantal bedrijven dat een hybride model hanteert daalt van 53% naar 45%, bij de flexibele regimes is er een daling van 8% naar 5%.

In bedrijven die hybride of flexibele manieren van werken niet langer omarmen of zelfs terugdraaien, kunnen vrouwen in de praktijk wellicht vaak niet anders dan deeltijds werk overwegen. Dat kan hun loopbaanontwikkeling belemmeren. Deze bedrijven zijn daardoor over het algemeen minder aantrekkelijke werkplekken voor vrouwen. Bedrijven onder leiding van een vrouwelijke ceo zijn vaker geneigd een hybride model te adopteren (50%) dan bedrijven onder leiding van een mannelijke ceo (40%).

Dankzij onze open en steunende cultuur en onze flexibele manier van werken bieden we aan alle werknemers kansen.’ voegt Van den Branden nog toe. ’Zo krijgt iedereen de gelegenheid om op eigen tempo te bouwen aan het carrièrepad dat hen gelukkig maakt.’

Meer gelijkheid door gericht beleid

Daarnaast werd ook het belang van een inclusiestrategie bevestigd. Bedrijven met een apart diversiteits- en inclusiebeleid, maar zonder ESG-strategie (Environmental, Social & Governance), hebben het hoogste gemiddelde percentage senior managementfuncties dat door vrouwen wordt bekleed (38%), kort gevolgd door bedrijven die zowel een ESG- als een diversiteitsstrategie hanteren.

Die lagere score impliceert dat een ESG-strategie alleen niet voldoende is. Als een diversiteitsboodschap in een ESG-strategie wordt verwerkt, verwatert het belang van die boodschap mogelijk. Van groot belang is dat de impact van dat beleid objectief wordt gemeten binnen het bedrijf.

Welke maatstaf voor diversiteit (welbevinden, loongelijkheid, vrouwen in leidinggevende posities,…) daarbij wordt gehanteerd is van weinig belang. Het grote verschil zit ‘m in het feit dat er effectief wordt gemeten. Bedrijven waar geen enkele maatstaf wordt gehanteerd, blijven gemiddeld hangen op 25% van de hogere leidinggevende posities die door vrouwen worden bekleed. Van zodra er een of meer aspecten wordt gemeten, stijgt dat naar 35% of meer.

Ook wie de leiding heeft en de verantwoordelijkheid heeft over dat diversiteitsbeleid is van cruciaal belang voor het vergroten van het percentage vrouwen in het senior management. Wanneer een ceo (m/v/x) daarbij samenwerkt met een vrouwelijke senior manager, ziet men dat 38% van de hogere functies bekleed worden door vrouwen. De beste combinatie krijgt men als een chief information officer de leiding krijgt over diversiteit en inclusie, met een vrouwelijke senior manager als rechterhand, dan stijgt percentage vrouwen in senior management naar 39%.

Methodologie

De gegevens voor het Women in Business-rapport zijn afkomstig uit Grant Thorntons International Business Report (IBR) – een onderzoek onder zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde middelgrote bedrijven. Dit IBR, opgestart in 1992, geeft nu inzicht in de opvattingen en verwachtingen van ongeveer 10.000 bedrijven in 28 landen. De gegevens voor dit persbericht zijn afkomstig uit interviews die van oktober tot november vorig jaar zijn gehouden met ceo’s, managing directors, voorzitters of andere senior executives uit alle sectoren.

Aan de redacteuren

Wens je meer informatie of een interview? Neem dan contact op met Jeroen Nedergedaelt bij Luna: jeroen@luna.be, +32 485 64 82 36.

Over Grant Thornton

Grant Thornton Belgium is een full-service bedrijfsadviseur met expertise in audit, accountancy, tax en legal, en bedrijfsadvies. Het bedrijf telt meer dan 250 medewerkers in ons land, in 6 vestigingen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië (in Antwerpen, Brussel, Gent, Doornik, Turnhout en Jumet).

Ruim 72.000 Grant Thornton medewerkers, in meer dan 140 landen, streven ernaar om het verschil te maken voor hun klanten, collega-specialisten en de gemeenschappen waarin we leven en werken.