Resto du Coeur

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Isabelle Schmit bij Luna
Tel. : +32 2 658 02 93
GSM : +32 495 59 38 06
isabelle@luna.be

Resto du Cœur roept op tot donaties
voor de aankoop van schoolgerief

De Federatie van de Resto du Cœur van België wil via onderwijs
de overdracht van armoede van generatie op generatie bestrijden

Fernelmont, 16 augustus 2023 – Resto du Cœur, één van de pijlers van de voedselhulp in het hele land, doet een nationale oproep tot donaties voor de aankoop van schoolbenodigdheden voor kinderen van de kansarme gezinnen. De Terug Naar School-actie van Resto du Cœur heeft tot doel het onderwijstraject van jongeren te vergemakkelijken, financiële hulp te bieden aan hun gezinnen en, meer in het algemeen, de intergenerationele armoede terug te dringen. Resto du Cœur wil met de donaties sets schoolgerief verdelen onder alle betrokken kinderen.

Net zoals de voorbije drie jaar, roept de Federatie van de Resto du Cœur van België op tot solidariteit en nodigt ze iedereen uit om een gift te doen zodat kinderen in alle rust aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.

Veel gezinnen in een precaire situatie zien een nieuw schooljaar met tegenzin tegemoet. De hoge kosten van schoolbenodigdheden drukken zwaar op hun toch al beperkte budget, waardoor ze verder moeten beknibbelen op voedings- en andere aankopen of sociale activiteiten. Ook kinderen uit kansarme milieus willen net zoals hun klasgenootjes graag nieuwe schoolspullen. Dat is cruciaal voor hun zelfbeeld en zorgt er tegelijkertijd voor dat hun gevoel van sociale uitsluiting vermindert.

Onderwijs tegen intergenerationele armoede

Het belang van onderwijs als essentiële pijler in de strijd tegen armoede staat buiten kijf.

Uit een bevraging van EU-SILC, Statbel in 2021 onder respondenten van 25 tot 59 jaar, bleek dat bij kinderen van 14 jaar:

  • 3% leefde in gezinnen met zeer ernstige financiële problemen,
  • 3,9% had geen toegang tot basisschoolspullen,
  • 5% kwam niet aan de aanbevolen dagelijkse eiwitbehoefte omdat vlees te duur was voor hun ouders,
  • 24% ging niet op vakantie, zelfs niet voor een week.

De enquête benadrukt ook de impact van kansarmoede tijdens de puberteit op de financiële situatie als volwassene: 30% van de kinderen die in zeer precaire omstandigheden zijn opgegroeid, leeft later ook als volwassene onder de armoedegrens. Dit bevestigt de intergenerationele dimensie van armoede. Deze bevindingen zijn zorgwekkend voor de toekomst van pubers uit gezinnen in moeilijkheden.

Frank Duval, voorzitter van de Federatie van de Resto du Cœur van België, legt uit:
Onderwijs is essentieel om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Jongeren die erin slagen hun schoolparcours succesvol af te ronden, zijn over het algemeen beter gewapend tegen armoede. Daarom organiseert de Federatie in 2023 voor het derde achtereenvolgende jaar de Terug Naar School-actie. Het doel is om schoolbenodigdheden aan te bieden aan de kinderen (lager en secundair) van begunstigden van Resto du Cœur in België.’

Dit initiatief zorgt ervoor dat kinderen hun schooljaar in gunstigere omstandigheden beginnen, terwijl hun sociale verschillen minder doorwegen. Een nieuw setje schoolgerief, net zoals hun klasgenoten, versterkt hun zelfvertrouwen. Bovendien wordt zo de sociale band met hun leerkrachten onderhouden en aangemoedigd. Kortom, naast het vergemakkelijken van het onderwijstraject van kansarme kinderen, heeft de Terug Naar School-actie tot doel financiële hulp te bieden aan precaire gezinnen, en zo bij te dragen aan het terugdringen van intergenerationele armoede.’

Vorig jaar zorgde de Terug naar School-actie voor 3280 schoolkits voor kinderen van de begunstigden van Resto du Cœur. Recente cijfers tonen aan dat armoede in België aanhoudt. Het aantal maaltijden dat tijdens de eerste helft van 2023 werd uitgedeeld, vertoont een verdere stijging van 16% in vergelijking met de eerste helft van 2022. Toen werd al het trieste record van het aantal uitgedeelde maaltijden door de sociale restaurants verbroken (1.367.187 maaltijden).

Hoe kan je de onderwijssituatie van kinderen in kansarmoede verbeteren?

Door gehoor te geven aan de oproep van Resto du Cœur kunnen donateurs de betrokken kinderen een betere toekomst bieden. Onderwijs is een van de vele factoren die de cirkel van armoede kan doorbreken en kansen biedt om er definitief uit te komen. Elke donatie helpt de begunstigden aan de middelen die ze nodig hebben om zich goed te voelen en te slagen in hun opleiding. Daarom wordt ieders bijdrage gevraagd, zodat Resto du Cœur effectief kan optreden.

Concreet kunnen schenkers op twee manieren Resto du Cœur helpen bij deze actie om schoolmateriaal aan kinderen aan te bieden:

  • Financiële donaties op het rekeningnummer BE44 2400 3333 3345 met de mededeling: ‘Terug naar school 2023’.
  • Donateurs kunnen vanaf 16 augustus rechtstreeks terecht op de website van Resto du Cœur: www.restosducoeur.be. Daar kunnen ze één (of meerdere) terug-naar-schoolkit(s) kiezen. Het is ook mogelijk om individuele schoolitems te selecteren.

De Federatie van de Resto du Coeur van België plaatst de bestellingen op basis van de ontvangen donaties en verdeelt het materiaal onder de families die het nodig hebben, in alle Resto du Coeur-vestigingen in België. Voor elke schenking van € 40 of meer wordt een fiscaal attest op naam van de schenker afgeleverd. In 2023 is deze gift tot 45% aftrekbaar.

Ter attentie van de redactie:

Gelieve steeds het correcte logo te gebruiken, namelijk dat van de Federatie van de Resto du Cœur van België (en niet het Franse logo, waarvan het gebruik in ons land niet is toegestaan).

Wens je meer informatie of een interview met de Federatie van de Resto du Cœur van België? Neem dan contact op met Isabelle Schmit bij Luna: isabelle@luna.be, +32 2 658 02 93 of +32 495 59 38 06.

Over de Federatie van de Resto du Cœur van België

De Federatie van de Resto du Cœur van België werd opgericht in 1991. Het is een vereniging zonder winstoogmerk die een reeks diensten aanbiedt om tegen uitsluiting te strijden: voedselhulp, onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en ruimtes voor ouders met baby’s.

De Federatie van de Resto du Cœur van België telt momenteel 20 Resto du Coeur: 14 in Wallonië (Aarlen, Bergen, Charleroi, Gembloux, La Louvière, Luik, Marche, Mariembourg, Moeskroen, Namen, Quiévrain-Honnelles, Val de Sambre, Verviers, Waver), 4 in Vlaanderen (Aarschot, Assenede, Oostende, Tienen) en 2 in Brussel (Laken en Sint-Gillis) naast 5 satellietvestigingen verspreid over heel België. Drie Mobiele Resto du Cœur bezorgen daarnaast voedselpakketten op locatie in Brussel en Wallonië.

Resto du Cœur bestaat uit een team van ongeveer 100 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers.

Voor meer informatie: http://www.restosducoeur.be/nl