Resto du Coeur

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Isabelle Schmit bij Luna
Tel. : +32 2 658 02 93
GSM : +32 495 59 38 06
isabelle@luna.be
Persberichten Resto du Cœur

Resto du Cœur deelt ongeveer 690.000 maaltijden uit tijdens het 1ste semester van 2022, hetzij dubbel zoveel als tijdens een ‘gewoon jaar’

De gestegen armoede baart de Federatie van de Resto du Cœur van België – die nu zelf door de crisis wordt getroffen – zorgen

Assenede, Brussel, Oostende, Tienen, 17 oktober 2022 – Op deze Werelddag van het Verzet tegen Armoede, drukt de Federatie van de Resto du Cœur van België, één van de pijlers van de voedselhulp in het hele land, opnieuw zijn bezorgdheid uit over de toenemende armoede in ons land. In een context van algemene crisis hebben de sociale restaurants tijdens het eerste semester van dit jaar 690.000 maaltijden geserveerd. Deze hoeveelheid komt neer op het dubbele van een normaal referentiejaar zonder grote crisis. Ze registreerden sinds september 30% meer bezoeken aan bepaalde sociale restaurants en een daling van het ingezamelde voedsel met bijna 20 ton tussen 1 januari en 30 september 2022. Het profiel van de begunstigden verandert, waarbij ook de middenklasse steeds meer wordt getroffen.

De Werelddag van het Verzet tegen Armoede wordt elk jaar op 17 oktober gehouden om het woord te geven aan de meest getroffen mensen, over hun levensomstandigheden, hun dagelijks verzet en hun ambities. Het doel is ook om burgers en ambtenaren te mobiliseren, hen te laten overgaan tot actie en een steunpunt te vormen voor een fundamentele armoedebestrijding.

Net op deze dag doet Resto du Cœur een trieste vaststelling: de situatie blijft verder verslechteren. De gevolgen van de energie-, economische en sociale crisissen treffen nu een groot deel van de burgers. Resto du Cœur ziet dat het aantal aanvragen voor hulp steeds toenemen en dat de voedselbehoeften steeds dringender worden.
Een ongeëvenaarde situatie en sombere vooruitzichten

Na een korte stilte, het ‘einde’ van de ‘coronaperiode’ en de hervatting van het werk in de horeca- en cultuursector, staan alle indicatoren helaas weer op rood.

De cijfers voor het eerste semester van 2022 zijn schrijnend: Resto du Cœur deelde 689.718 maaltijden uit. Dat zijn meer maaltijden dan in een ‘normaal jaar’ (2019 is het referentiejaar geworden met 670.000 maaltijden). Ze serveerden 1.084.000 maaltijden in 2020 en 1.350.871 maaltijden in 2021.

Sinds de start van het schooljaar in september registreerde Resto du Cœur in sommige sociale restaurants ook een stijging tot 30% van het aantal bezoeken.

Jean-Gérard Closset, Voorzitter van de Federatie van de Resto du Cœur van België, verklaart: ‘De vooruitzichten zijn niet optimistisch, overheidsmaatregelen zijn niet voldoende om de meest hulpbehoevenden te helpen. De Federatie van de Resto du Cœur van België , een voorloper in de strijd tegen armoede, stelt vast dat steeds meer huishoudens, waaronder ook een groeiend aantal werkende mensen, in de armoede belanden. Het profiel van begunstigden is veranderd. Elke dag zien we nieuwe gezichten. Deze mensen kunnen niet langer zonder hulp. Ze moeten kiezen tussen het betalen van hun rekeningen, het kopen van voedsel, huisvesting, gezondheidszorg, etc. Dit zijn gepensioneerden, studenten, jongeren die beginnen werken, eenoudergezinnen,… en zelfs koppels met een laag inkomen en kinderen. Kortom, de middenklasse wordt nu getroffen.

Om hulp vragen is een moeilijke stap omdat het gevoel van schaamte, de angst voor de blik van anderen en voor stigmatisering aanwezig is. Toch hebben deze mensen geen alternatief. Sommige gezinnen hebben hun spaargeld opgebruikt. Anderen – die al in financiële moeilijkheden verkeren – zinken nog verder weg in armoede’, voegt Closset toe.

Iedereen die getroffen of radeloos is door de hoge eindafrekeningen en/of hoge energievoorschotten kan gratis informatie krijgen via de nummers 0800 35 243 (in Brussel) of 02 553 18 31 (in Vlaanderen).

Resto du Cœur is nu zelf getroffen door de crisis

Resto du Cœur wil alles in het werk stellen om mensen in armoedesituaties te ondersteunen, waarbij solidariteit centraal staat in hun missie en hun visie. Maar hoelang zullen ze dit nog kunnen volhouden als ze zelf zwaar worden getroffen? De stijgende energie- en basisvoedselkosten, het gebrek aan vrijwilligers door de gestegen hulpvraag in sommige sociale restaurants en de afnemende voedseloverschotten hebben impact op de activiteiten van Resto du Cœur. Als er niet snel een oplossing komt, zal er een ernstig gebrek zijn aan (voedings-)middelen.

Tussen 1 januari en 30 september 2022 registreerde de Federatie van de Resto du Cœur van België een daling van bijna 3% in het aantal kilo voedsel dat door de opslagruimte ging. De sociale restaurants registreerden slechts 640.455 kg voedsel, tegen 659.527 kg in 2021 in dezelfde periode. Dat is bijna 20 ton minder om uit te delen, terwijl de vraag naar hulp en de prijzen van basisvoedingsmiddelen exploderen.

Een oproep tot solidariteit om uit de armoede te geraken

Vandaag zou niemand meer honger of kou moeten lijden en toch… De energiecrisis, economische crisis en sociale crisis zullen niet van vandaag op morgen voorbij zijn. Hoe kunnen we voorkomen dat de armoede in ons land toeneemt en effectief strijden voor meer menselijke waardigheid?

Concreet kunnen donateurs Resto du Cœur helpen door een financiële donatie te storten op de volgende zichtrekening: BE44 2400 3333 3345 met de mededeling ‘Werelddag van het Verzet tegen Armoede 2022’ of door rechtstreeks naar het donatieplatform te surfen: donate.restosducoeur.be

Daarnaast kan voor elke donatie gelijk aan of groter dan € 40 een fiscaal attest op naam van de schenkers worden opgemaakt. In 2022 is deze gift fiscaal aftrekbaar tot 45%.

Resto du Cœur

Ter attentie van de redactie:

Graag steeds het correcte logo gebruiken, namelijk dat van de Federatie van de Resto du Cœur van België
(en niet het Franse logo, waarvan het gebruik in ons land niet is toegestaan).

Wens je meer informatie of een interview met Resto du Cœur?
Neem dan contact op met Isabelle Schmit bij Luna: isabelle@luna.be,
+32 2 658 02 93 of +32 495 59 38 06


Over de Federatie van de Resto du Cœur van België

De Federatie van de Belgische Resto du Cœur werd opgericht in 1991. Het is een vereniging zonder winstoogmerk die een reeks diensten aanbiedt om tegen uitsluiting te strijden: voedselhulponderwijshuisvestinggezondheidszorg en ruimtes voor ouders met baby’s.

De Federatie van de Resto du Cœur van België telt momenteel 19 sociale restaurants: 13 in Wallonië (Aarlen, Bergen, Charleroi, Gembloux, La Louvière, Luik, Marche, Moeskroen, Namen, Quiévrain-Honnelles, Val de Sambre, Verviers, Waver), 4 in Vlaanderen (Aarschot, Assenede, Oostende, Tienen) en 2 in Brussel (Laken en Sint-Gillis) naast 5 satellietvestigingen verspreid over heel België. Drie Mobiele Resto du Cœur bezorgen daarnaast voedselpakketten op locatie in Brussel en Wallonië.

Resto du Cœur bestaat uit een team van ongeveer 100 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers.

Voor meer informatie: http://www.restosducoeur.be/nl