Grand Thornton

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Jeroen Nedergedaelt bij Luna
GSM : +32 485 64 82 36
jeroen@luna.be

Nieuwe Antwerpse kantoren van Grant Thornton
omarmen hybride werken

Berchem– 24 januari 2022 – De Antwerpse tak van Grant Thornton verhuist midden januari 2022 naar een nieuw kantoor. Sinds eind december is alles geleidelijk aan overgebracht van de Potvlietlaan naar de nieuwe locatie op nummer 72 in de Uitbreidingstraat. Na 23 jaar komt er dus een verhuis. Niet zozeer omdat de oude kantoren te klein of verouderd waren, maar vooral omdat ze qua inrichting niet meer passen bij de nieuwe, hybride manier van werken bij Grant Thornton. Het audit-, accountancy- en advieskantoor kiest hiermee resoluut voor well-being en een nieuwe manier van samenwerken.

Grant Thornton wil af van de klassieke kantooromgeving en mikt op een flexibele kantoorinrichting waarin iedere medewerker autonoom zijn of haar setting kiest in functie van zijn of haar activiteiten of voorkeur, het zogenaamde Activity Based Working-principe.

Het nieuwe kantoorconcept is ontworpen door Colliers International en bestaat in grote lijnen uit drie specifieke zones. De primaire Office Zone is een veelzijdige kantoorsetting die alleen toegankelijk is voor Grant Thornton-personeel. Daarnaast is er een Meeting Zone voor vergaderingen en een gedeelte voor lunches en informele ontmoetingen.

Flexibele kantoren voor hybride cultuur

Grant Thornton omarmt daarbij volop het hybride aspect: de werkvloer blijft bij uitstek de plek voor uitwisseling en laat collega’s over departementen heen samenwerken. Die persoonlijke aanpak en teamwerk worden bemoeilijkt door louter thuiswerk. Maar 100% kantoorwerk is ook niet zaligmakend. De medewerkers van Grant Thornton zijn in principe vrij om te kiezen welk regime hen het beste past, maar de teamleider ondersteunt en stuurt bij waar nodig.

Ria Verheyen, Managing Partner, legt uit: ‘Hybride werken bij Grant Thornton is een kwestie van de juiste balans zoeken, zonder opgelegde verhouding tussen thuis- en kantoorwerk. Onze adviseurs wisselen sowieso vaak tussen één van onze satellietkantoren, of werken bij de klant. Die flexibiliteit zit er al een hele tijd in, en hebben we sinds corona bestendigd in een flexibel beleid waarbij autonomie, verantwoordelijkheid en vertrouwen centraal staan. We zijn blij dat ook onze eigen kantoren nu diezelfde spirit uitstralen. Onze bedrijfsidentiteit en -cultuur zitten vervat in dit gebouw.

Flexibiliteit draagt bij aan well-being en engagement

De Office Zone is zodanig samengesteld dat iedereen het type werkplek kan kiezen dat het best aansluit bij zijn of haar persoonlijke voorkeur of naargelang het soort werk of dagindeling. Er is een ‘open space’-gedeelte, maar er zijn ook bubbels en individuele werkstations. In de Meeting Zone zijn alle vergaderspots gecentraliseerd. Er kunnen zowel geplande als spontane meetings plaatsvinden. Tot slot is er ook een ‘Eat-Meet-Work-Fun’-gedeelte. Dat is vooral bedoeld als lunchomgeving, maar net zo goed als ontmoetings- en ontspanningszone.

Grant Thornton wil met deze operatie het engagement en het welzijn van hun huidige werknemers verder versterken, maar ook toekomstig talent een signaal geven. Leslie Van den Branden, Head of People & Culture, besluit: ‘Werknemers blijvend motiveren en geëngageerde mensen aantrekken kan, dankzij een combinatie van zinvol werk in een autonoom en aangenaam kader, binnen een bedrijf met impact waar een persoonlijke aanpak centraal staat. We willen dat dat het gevoel is dat je krijgt als je bij ons binnenstapt.

Ria Verheyen
Ria Verheyen, Managing Partner
Leslie Van den Branden
Leslie Van den Branden, Head of People & Culture

Aan de redacteuren

Wens je meer informatie of een interview? Neem dan contact op met Jeroen Nedergedaelt bij Luna: jeroen@luna.be, +32 485 64 82 36.


Over Grant Thornton

Grant Thornton Belgium is een full-service bedrijfsadviseur met expertise in audit, accountancy, tax en legal, en bedrijfsadvies. Het bedrijf telt zo’n 200 medewerkers in ons land, in 6 vestigingen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië (in Antwerpen, Brussel, Gent, Doornik, Turnhout en Jumet).

Ruim 58.000 Grant Thornton medewerkers, in meer dan 140 landen, streven ernaar om het verschil te maken voor hun klanten, collega-specialisten en de gemeenschappen waarin we leven en werken.