Leleux Associated Brokers neemt de kaap van de 300 000 cliënten in onderaanneming

door Luna

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Elsie Van Linthout bij Luna
GSM: +32 475 26 01 03
elsie@luna.be

Leleux Associated Brokers neemt de kaap van de 300 000 cliënten in onderaanneming

Vier banken werken met LAB voor outsourcing solutions

Brussel, 1 augustus 2017 – Leleux Associated Brokers, ‘s lands grootste onafhankelijke beursvennootschap, neemt de kaap van de 300 000 cliënten in onderaanneming. Het gaat om klanten van vier Belgische banken die gebruik maken van Leleux Associated Brokers’ outsourcing diensten. Dat zijn diensten op het vlak van de uitvoering van beursorders, de inbewaarneming van financiële instrumenten en het administratief beheer van de effectenportefeuilles van particuliere investeerders. Voeg hierbij de 13.000 eigen cliënten, en de door Leleux Associated Brokers beheerde portefeuilles zijn goed voor een totaal gedeponeerd kapitaal van 13 miljard €.

“We begrijpen dat de Europese beleidsmakers meer transparantie en rapportering willen”, aldus Olivier Leleux, voorzitter van het directiecomité van Leleux Associated Brokers. “We roepen hen echter op om ook rekening te houden met de technologische implicaties van hun beleid én met andere noodzakelijke – bijvoorbeeld fiscale – aanpassingen voor de financiële spelers. Iedereen is gebaat met haalbare deadlines”, besluit Olivier Leleux.

De onderaannemingdiensten van Leleux Associated Brokers gaan terug tot het begin van de jaren ‘80, toen het bedrijf al de onderaanneming van de beursorders van het Gemeentekrediet en het Krediet aan de Nijverheid verzorgde. Op het einde van de jaren ‘90 kregen de banken dankzij de financiële deregulering rechtstreeks toegang tot de financiële markten, zodat ze de afhandeling van hun beursorders niet langer uitbesteedden aan beursvennootschappen. In het midden van de jaren 2000 keerde die trend weer om, ten gunste van de beursvenootschappen.

De laatste jaren moeten de vele wijzigingen in de regelgeving steeds sneller toegepast worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de verschillende Europese MiFID-directieves, en over fiscale wijzigingen, zoals de 4% aanvullende crisisheffing in 2011 of nog: de speculatietaks  van vorig jaar. De controleorganen worden daarnaast steeds veeleisender. Specialisatie en kritieke massa zijn nodig om een kwalitatieve dienst te verzekeren die beantwoordt aan de reglementaire en wettelijke eisen op het vlak van beursactiviteiten.

Olivier Leleux legt uit: “Leleux Associated Brokers heeft een geavanceerd technologisch platform voor het uitvoeren van beurstransacties, de inbewaarneming van financiële instrumenten en het administratieve en financiële beheer van portefeuilles van roerende goederen. We hebben connecties gebouwd met heel wat buitenlandse beurzen en befaamde depositarissen. Onze organisatie is al sinds 2010 elk jaar ISAE 3402-gecertificeerd. We zijn dan ook verheugd dat al die inspanningen bekroond worden met het vertrouwen van niet minder dan vier banken en 300.000 particuliere investeerders.”

Om het voorbeeld van de speculatietaks te hernemen: deze werd op 27 december 2015 aangekondigd en trad, ondanks de complexiteit van de wet, al in werking op 1 januari 2016, of minder dan vier dagen na publicatie. Leleux Associated Brokers was op 4 januari 2016 als eerste klaar om deze belasting automatisch te berekenen en rechtstreeks in te houden op de uitvoeringsborderellen van de cliënten. De banken die gebruik maakten van de onderaannemingsdiensten van de beursvennootschap waren eveneens per 4 januari 2016 in regel, zonder enige moeite te hoeven doen.

De nieuwe rapporteringseisen van de Europese directieve MiFID 2 – die op 1 januari 2018 in werking treedt – vereisen dat de beursmarkten de communicatieinterface met hun leden wijzigen. Dat betekent dat de banken en de beursvennootschappen die hun beursorders direct naar de markten doorsturen, hun interface moeten aanpassen. Onder de verplichtingen van de eerste Europese MiFID-richtlijn moeten beursvennootschappen en banken verbonden zijn met verschillende markten om de best mogelijk verwerking van beursorders (‘Best Execution’-principe) te verzekeren. Dat betekent dat men de IT-aanpassingen die voortvloeien uit de nieuwe Europese richtlijnen met een factor 4 of 5 moet vermenigvuldigen als men met 4 of 5 markten verbonden is. Dit is met andere woorden een titanenwerk, waar de vier banken die gebruik maken van het technologisch platform van Leleux Associated Brokers rechtstreeks en gratis van profiteren.

Wenst u meer inlichtingen of een interview, neem dan contact op
met Elsie Van Linthout bij Luna, 0475 26 01 03 of elsie@luna.be

Over Leleux Associated Brokers NV

Leleux Associated Brokers is de eerste onafhankelijke Belgische beursvennootschap, opgericht in 1928. Met meer dan 30 kantoren in heel België en meer dan 120 medewerkers, levert Leleux Associated Brokers investeringsdiensten (Gericht Beleggingsadvies en Portefeuillebeheer) aan meer dan 15.000 particuliere cliënten. Verder biedt de beursvennootschap dienstverlening aan rond transacties en bewaring van effecten voor 8 financiële instellingen. Via de internettoepassing “Leleux Online” is Leleux Associated Brokers ook lid van heel wat financiële centra, zoals Euronext, Xetra, de bourse de Luxembourg, BATS, Euronext Derivatives en Chi-X Europe, waartoe ze real-timetoegang biedt.  Leleux Associated Brokers biedt ook de mogelijkheid om online-transacties uit te voeren op meer dan 18 buitenlandse beurzen (NASDAQ, NYSE, AMEX, OTC BB en CBOT). De vennootschap is verder geaggregeerd voor de verdeling van Staatsbons en is lid van FundSettle.

Voor meer informatie: www.leleux.be.