Leleux Associated Brokers

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Isabelle Schmit bij Luna
Tel : +32 2 658 02 93
GSM : +32 495 59 38 06
isabelle@luna.be

Leleux Associated Brokers blikt vooruit naar 2023

En beveelt 20 aandelen aan

Brussel, 30 november 2022 – In de aanloop naar het nieuwe jaar, schetst Leleux Associated Brokers de macro-economische vooruitzichten en beveelt de beursvennootschap 20 kwaliteitsvolle aandelen met een lange termijn groeipotentieel aan.

Macro-economie: 2022, een tumultueus jaar

De Russische invasie van Oekraïne en de tandem ‘inflatie-monetair beleid’ waren in 2022 op macro-economisch vlak bepalend. Het zijn tevens kernelementen in het macro-economisch scenario dat de hoofdeconoom van Leleux Associated Brokers, Arnaud Delaunay, schetst voor 2023 en voor de komende jaren.

Zelfs als er snel een einde zou komen aan het conflict in Oekraïne, hebben er voor de toekomst grote fundamentele veranderingen plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld aan de energiecrisis en aan het verlies aan concurrentievermogen dat onze bedrijven ten opzichte van de rest van de wereld zullen lijden, of aan de rol van de euro in het mondiale monetaire stelsel nadat werd beslist om de Russische tegoeden in euro te blokkeren“, aldus Arnaud Delaunay.

Andere belangrijke elementen zijn de inflatie en het monetair beleid. Na decennia van gematigde inflatie en lage – zelfs negatieve – rentetarieven wordt de eurozone geconfronteerd met een inflatieniveau dat in decennia niet meer is voorgekomen.

Arnaud Delaunay: “De inflatie in Europa is niet begonnen met de Russische inval in Oekraïne in 2022, nee, ze stak de kop al op in de zomer van 2021. De spanningen in Oekraïne hebben alleen maar een trend versterkt die er al was. De ECB reageerde wel pas toen ze met de rug tegen de muur stond. Bovendien wordt de inflatie in Europa grotendeels aangedreven door hoge energieprijzen, en het zijn niet renteverhogingen die Europa meer gas en olie zullen opleveren!”.

2023: Oekraïne is allesbepalend

Voor het jaar 2023 (en de volgende jaren) zal alles afhangen van de ontwikkelingen in Oekraïne, aldus de hoofdeconoom.

Als het conflict in Oekraïne beperkt blijft tot de regio ten oosten van Europa, is het mogelijk om macro-economische scenario’s op te stellen. Maar indien het conflict zich zou uitbreiden naar de rest van de wereld, moeten we durven zeggen dat alle macro-economische scenario’s de vuilnisbak in kunnen.

Ervan uitgaande dat het conflict in Oekraïne regionaal blijft, kunnen drie macro-economische scenario’s voor de middellange termijn worden opgesteld, in volgorde van waarschijnlijkheid:

Het meest waarschijnlijke scenario is een lichte verbetering van de economische activiteit in de komende maanden en een stabilisatie of lichte daling van de inflatie. In deze context kunnen de aandelenmarkten herstellen, maar zonder nieuwe records aan te tikken.

In een tweede, gunstiger maar minder waarschijnlijk scenario is de verbetering van de economische activiteit meer uitgesproken. Bovendien zou de inflatiecyclus in sommige geografische gebieden kunnen omslaan in een desinflatoire cyclus. In deze context kunnen de aandelenmarkten nieuwe historische hoogtepunten bereiken.

Tot slot het laatste scenario (en op basis van recente macro-economische gegevens het minst waarschijnlijke, tenzij het conflict in Oekraïne zich zou uitbreiden): de economische activiteit versnelt haar krimp, met name als gevolg van een verslechtering van het inflatieniveau. In dit scenario is een beurscrash onvermijdelijk.

In alle scenario’s verwacht de hoofdeconoom van Leleux Associated Brokers dat financiële analisten hun prognoses voor de bedrijfswinst per aandeel zullen gaan verlagen.

Wat het monetaire beleid betreft, blijft het de vraag of de centrale banken, na de forse verhoging van de rentetarieven, in staat zullen zijn liquiditeit aan de financiële markten te blijven onttrekken, en dit zonder een wereld gebukt onder een hyperschuld te destabiliseren.

Kwaliteitsvolle activa, groeipotentieel op lange termijn

Ter herinnering: de analisten van Leleux Associated Brokers selecteren consequent kwaliteitsvolle activa en kiezen voor gevestigde bedrijven die winstgevend kunnen blijven opereren, ongeacht het economische klimaat. Ze besteden bijzondere aandacht aan het groeipotentieel op lange termijn, de financiële fundamenten (investment grade), diversificatie (geografisch, product/dienst en markt) en een adequate waardering.

Bram Vanhevel, analist bij Leleux Associated Brokers: “In onze analyse en selectie primeert de kwaliteit van de activa, en dit in overeenstemming met onze langetermijnbenadering. We hebben 20 kwaliteitsbedrijven uit verschillende sectoren en regio’s geselecteerd die het potentieel hebben om duurzaam in de tijd waarde te creëren en die correct gewaardeerd zijn.”

Wat de geografische spreiding betreft, ligt het zwaartepunt van de selectie in de VS (50% van de selectie), gevolgd door Frankrijk (15%), vervolgens België, Nederland en Zwitserland (elk 10%) en ten slotte Duitsland (5%).

Er werden bedrijven uit verschillende sectoren geselecteerd (IT, chemie, beursgenoteerd vastgoed, farmaceutica enz.) Net als in voorgaande jaren werd ook dit jaar de Europese financiële sector uitgesloten.

Deze selectie van 20 aandelen wordt actief beheerd en kan veranderen onder invloed van de macro-economische actualiteit.

Arnaud Delaunay legt uit: “Laten we de evolutie van de olieprijs, die al sterk gestegen is, als voorbeeld nemen. Als er een correctie komt, zullen wij onze blootstelling aan de oliesector verminderen. Of, als de rente daalt, zullen we het gewicht van technologie en cyclische aandelen verhogen.”

De geselecteerde aandelen zijn:

 • Accenture
 • Aedifica
 • Air Liquide
 • Allianz
 • Alphabet
 • ASML
 • Berkshire Hathaway
 • The Coca-Cola Company
 • Estée Lauder Companies
 • GBL
 • General Dynamics
 • Intercontinental Exchange Inc.
 • LVMH
 • Microsoft
 • Nestlé
 • Nextera Energy
 • Roche
 • Schneider Electric
 • Shell
 • Visa

Voor verdere inlichtingen of interviews,
gelieve contact op te nemen met Isabelle Schmit bij Luna:
+32 2 658 02 93, +32 495 59 38 06 of isabelle@luna.be

Over Leleux Associated Brokers

Leleux Associated Brokers is een onafhankelijke beursvennootschap opgericht in 1928. Al bijna honderd jaar bieden wij onze cliënten advies en beleggingsoplossingen op maat.

Als familiebedrijf dat vanaf de eerste dag dicht bij haar cliënten staat, bouwen we ook vandaag nog verder aan lange-termijnrelaties in een traditie van persoonlijke dienstverlening.

Daarnaast hechten we zeer veel belang aan de kwaliteit die we onze particuliere en institutionele cliënten en ook onze medewerkers bieden. Goed beseffende dat het deze kwaliteit is die ons samen doet groeien.

Leleux Associated Brokers biedt haar particuliere cliënten verschillende beleggingsoplossingen en diensten aan zoals Vermogensbeheer, Algemeen Beleggingsadvies, Gericht Beleggingsadvies en Periodieke Beleggingsplannen.

Meer info op www.leleux.be