Partenamut

Klantenfiche

PartenaMut

Sector: Gezondheidszorg & Pharma, Overheid


Doelgroep van de klant: B2C


Positie Luna: PR-partner


Activiteiten: Persrelaties


Periode: 2018


Regio: België

Omschrijving:

Partenamut, voornamelijk actief in Brussel en Wallonië, is een vrije mutualiteit. Partenamut telt meer dan een miljoen klanten en duizend medewerkers. De mutualiteit voert bijna 20.000 terugbetalingen per dag uit.

Voor Partenamut hebben we een hele dag mediatraining georganiseerd. Hiervoor werkte Luna nauw samen met een professionele journalist en een cameraman. Onze mediatrainingen omvatten immers onder meer gefilmde interviewsimulaties. Het doel was om een marketing- en managementteam van vijf mensen voor te bereiden op een belangrijke aankondiging. We trainden ze in interviewtechnieken. En ze leerden hoe zich te gedragen voor de camera, en hoe beknopte en weldoordachte antwoorden te geven, zelfs op netelige vragen.

Een tweede project waar Luna voor Partenamut aan werkte, was de aankondiging van ‘Vitalité’, een mobiele app voor de e-coaching van haar klanten. De app was opgebouwd rond drie pijlers: goed eten, goed bewegen en een goed mentaal welzijn. Luna adviseerde Partenamut over de invalshoek van deze persaankondiging en schreef ook het persbericht voor de aankondiging.