Gas verandert – gas.be

Klantenfiche

La Gaz Change

Sector: Nutsvoorzieningen & Energie, Overheid, Federaties


Doelgroep van de klant: B2B, B2C


Positie Luna: PR Partner, Content marketing & copywriting Partner, Business Development Partner


Activiteiten: Websites, Campagnes, Persrelaties


Periode: 2017-2018


Regio: België

Omschrijving:

Luna bereidde de communicatie voor over de omschakeling van arm gas naar rijk gas (www.gasverandert.be) van bijna de helft van de gasverbruikers in België. Als onderdeel van dit project heeft Luna met name voor de volgende zaken gezorgd:

  • Het concept: we stelden de kameleon voor als logo voor het conversieproject en werkten het hele project uit. Het logo werd vervolgens getekend door een webontwikkelaar.
  • De website www.gasverandert.be, in vier talen (NL, FR, ENG, Duits). We schreven de tekst en bespraken deze (uitermate gedetailleerd) met de distributienetbeheerders en de betrokken openbare instellingen (voornamelijk de FOD Economie).
  • De website voor geautoriseerde technici, niet toegankelijk voor het grote publiek. Deze bevat technische informatie over de gasconversie. Wij ontwikkelden het concept en de inhoud. Een webpartner ontwikkelde de site.
  • Een informatiebrochure voor het grote publiek.
  • De communicatie met betrekking tot verschillende informatiesessies voor de – heel diverse – verschillende doelgroepen (o.a. de uitnodigingen, een online registratiesysteem en de praktische organisatie van de sessies).
  • Een mobiele app voor gecertificeerde technici: het idee voor de app kwam van Luna, Luna selecteerde potentiële ontwikkelaars en volgde de ontwikkeling op.
  • Het schrijven / vertalen van artikels.
  • Het schrijven en verspreiden van een persbericht.
  • Het samenstellen van een dossier met marketingbestanden dat kon gedownload worden, bestemd voor leden en betrokken derden.

Het project werd uitgevoerd in opdracht van gas.be, de Belgische Federatie van distributienetbeheerders. We hebben nauw samengewerkt met de FOD Economie, met de leden van de vereniging en met verschillende andere betrokken verenigingen (zoals die van de elektriciteitsleveranciers en -producenten en technici).