Fedict-Bosa

Klantenfiche

Fedict

Sector: IT, e-government


Doelgroep van de klant: B2C


Positie Luna: PR- en communicatiepartner


Activiteiten: Perscontacten, copywriting, interne communicatie


Periode: 2016-2017


Regio: België

Omschrijving:

Fedict is de federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie. Fedict zorgt voor de uitwerking van e-government en ontwikkelt systemen waarmee andere overheidsdiensten hun dienstverlening aan burgers, ondernemingen en ambtenaren kunnen verbeteren. Een belangrijk project is de ontwikkeling van de software achter de elektronische identiteitskaart. In 2018 werd de dienst omgevormd tot de DG Digitale Transformatie, een onderdeel van de nieuwe FOD Beleid en ondersteuning.

Voor Fedict verzorgde Luna de contacten met de pers over nieuwe projecten en werden er teksten en blogs voor de website geschreven. Luna trad ook op als communicatiepartner en adviseur bij een aantal interne projecten van gevoelige aard.