30 Dagen Minder Wagen – Netwerk Duurzame Mobiliteit

Klantenfiche

30 Dagen Minder Wagen

Sector: Non-profit


Doelgroep van de klant: 


Positie Luna: PR-partner


Activiteiten: Persrelaties


Periode: april – juni 2023


Regio: België

Omschrijving:

Netwerk Duurzame Mobiliteit verenigt als erkende koepel van mobiliteitsverenigingen Autodelen.net (Gent), Bond Beter Leefmilieu (Brussel), Fietsersbond (Brussel), Mobiel 21 (Leuven), Mpact (Gent), Trage Wegen (Gent), TreinTramBus (Gent) en de Voetgangersbeweging (Antwerpen). Ze willen een samenleving mogelijk maken waarin iedereen, zonder onderscheid, zich met minimale negatieve effecten voor mens en planeet vrij kan verplaatsen.

Ze organiseren sinds 2022 de campagne ’30 Dagen Minder Wagen’ die mensen oproept om heel de maand juni de auto zoveel mogelijk aan de kant te laten. Luna werd gevraagd om het persluik van die campagne te verzorgen, van het aankondigen van de tweede editie van deze campagne, tot het bekendmaken van de resultaten ervan eind juni. Daarbij kozen we voor een dubbele strategie, die zowel nationaal als regionaal coverage genereerde. Nationaal ging het voornamelijk over de overkoepelende resultaten van de campagne. Regionaal werd het bericht overgenomen als het ging om het in de kijker zetten van lokale initiatieven van bedrijven, persoonlijke verhalen of ervaringen rond duurzame mobiliteit tijdens de campagnemaand. Daarnaast gaven we ook advies over de bredere communicatie- en social mediastrategie van ’30 Dagen Minder Wagen’.

‘We hebben graag samengewerkt met Luna. We vonden hun manier van communiceren aangenaam, met veel enthousiasme en concrete ideeën. We waren ook gecharmeerd door hun voorstellen voor een regionale insteek van het persluik van de campagne. Kleine gebaren maakten dat ze echt deel werden van ons team, en dat we konden samenwerken met veel professionalisme maar even goed met aandacht voor de mensen achter de collega’s.’