Van In

Persbericht

Contact Communicatiepartner :
Elsie Van Linthout bij Luna
Gsm : +32 495 26 01 03
elsie@luna.be

VAN IN investeert 100 000€ extra in digitale infrastructuur om scholen te ondersteunen

De knop ‘naar de online les’ in Bingel al deze week beschikbaar

Wommelgem, 20 april 2020 – VAN IN, ’s lands grootste leermiddelenmaker voor het onderwijs, investeert 100 000€ extra in haar digitale leerplatformen voor het onderwijs, om het sterk verhoogde activiteitenniveau te ondersteunen. Er werden in deze coronatijd ook 56 bijkomende mensen bij ingezet in de serviceorganisatie om het onderwijs te ondersteunen. En dat alles, terwijl VAN IN zijn digitale leerplatformen gratis ter beschikking van het onderwijs stelt.
Maar het beste nieuws is, dat de knop ‘naar de online les’ al deze week actief zal zijn in Bingel. Deze zal leerkrachten in staat stellen een online klasbijeenkomst te houden binnen Bingel, toch wel veruit het populairste digitale leerplatform in het Vlaams lager onderwijs.

Vandaag is alweer een D-Day voor het afstandslesgeven, of ‘pre-teaching’, aangezien vanaf nu in principe door alle leerkrachten nieuwe leerstof zal worden aangeboden. VAN IN bereidde opnieuw een hele reeks filmpjes en andere hulpmiddelen voor, om de leerkrachten te ondersteunen. Deze week zal in Bingel ook de knop ‘naar de online les’ beschikbaar zijn. Met deze knop kunnen leerkrachten aan een hele klas tegelijk afstandslesgeven, via naar keuze Google Meets of Microsoft Teams.

Winfried Mortelmans, CEO van VAN IN: “Het is onze missie om het onderwijs van morgen mee mogelijk te maken. Half maart werd morgen plots vandaag. We hebben de afgelopen weken toch wel een grote bijdrage geleverd tot het afstandslesgeven en -leren, met resultaat, zo tonen de cijfers. Maar we zijn vooral blij met de feedback van de leerkrachten, die alles met open armen ontvangen hebben. Dat is de grootste beloning die we als team konden krijgen.

100K€ bijkomend geïnvesteerd in ICT-infrastructuur voor 1,5 à 2 maanden

De bijkomende gebruikers en het verhoogde activiteitenniveau, vragen ook een verhoogde investering in infrastructuur. Sinds het begin van de lesloze weken, investeerde VAN IN al 100 000€ extra in de noodzakelijke digitale infrastructuur om al die gebruikers en hun activiteiten op te vangen.

Concreet wordt de bijkomende 100 000€ voor infrastructuur, geïnvesteerd in:

  • Het opschalen van de back-end om aan de noden tegemoet te komen;
  • de integratie van Microsoft Teams en Google Meets in Bingel. Dit project startte de week voor de Paasvakantie en zal deze week klaar zijn.

Dat zijn dan natuurlijk ‘maar’ de cijfers, en zegt nog niets over de inspanningen van de vele tientallen mensen bij VAN IN die zich met veel toewijding en betrokkenheid de afgelopen weken hebben ingezet om support te voorzien en deze situatie voor te bereiden.

De knop ‘naar de online les’ in Bingel al deze week beschikbaar

Normaalgezien vraagt een dergelijk project, met de integratie van twee verschillende platformen, minstens vier weken ontwikkeling met 6 mensen fulltime. Nu realiseert VAN IN dit op drie weken, concreet al in de loop van deze week. Met deze knop kunnen leerkrachten in Bingel met een hele klas tegelijk in contact treden, om les te geven of bijvoorbeeld een gespreksronde te houden.

Met Diddit kan je vanop afstand lesgeven via onder meer Smartschool Live.

De serviceorganisatie van VAN IN groeit van 15 naar 71 mensen

Pre-corona werkten er 15 mensen op de klantendienst van VAN IN. 56 andere medewerkers zijn daar tijdens corona aan toegevoegd. De cijfers spreken dan ook voor zich. In Diddit zijn tot 19 keer zoveel taken gemaakt dan pre-corona. Meer dan 5000 leerkrachten volgden webinars over afstandslesgeven met Bingel, en er werden 266 000 individuele feedback-boodschappen gestuurd naar leerlingen binnen Bingel, tegenover 4600 pre-corona.

Naast het feit dat Bingel en Diddit in deze periode volledig beschikbaar blijven voor alle leerkrachten en leerlingen zonder bijkomende kosten, staan er ook voor deze fase van preteaching / afstandslesgeven heel wat hulpmiddelen klaar voor de leerkrachten.

Secundair onderwijs (Diddit):

  • Om leerlingen eenvoudiger toegang te geven tot hun e-book, is dit nu beschikbaar als een extra module in Diddit; Alle presentaties van de infosessies voor het secundair onderwijs, zijn online geplaatst en bereikbaar via de website en ook via Youtube: https://www.youtube.com/user/UitgeverijVanIn/videos
  • Ook de webinars afstandsleren met Diddit zijn online beschikbaar;
  • Er werd een speciale website rond afstandsleren gecreëerd: https://www.vanin.diddit.be/nl/afstandsleren
  • Er is een ontwerp van lessjabloon beschikbaar voor leerkrachten om het afstandslesgeven te faciliteren.

Basisonderwijs (Bingel):

Wens je meer informatie of een interview?
Neem dan contact op met Elsie Van Linthout bij Luna:
elsie@luna.be, +32 2 658 02 70 of +32 475 26 01 03

Over VAN IN

VAN IN draagt met het gratis ter beschikking stellen van Bingel en Diddit bij tot het mogelijk maken van onderwijs op afstand voor alle leerlingen van het lager en secundair onderwijs, in het hele land. VAN IN is de grootste educatieve uitgever in België en maakt deel uit van Sanoma Learning, een onderdeel van de Finse groep Sanoma.

Dankzij de enthousiaste inzet van zo’n 190 medewerkers en nog veel meer auteurs biedt VAN IN het onderwijs innovatieve en kwaliteitsvolle leermiddelen aan, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Het gaat onder meer over de digitale leerplatformen Bingel (N) en Wazzou (F) voor het lager onderwijs, en Diddit (N) en Udiddit (F) voor het secundair onderwijs. Die systemen maken gepersonaliseerd leren en lesgeven mogelijk. Dit schooljaar ‘bingelt’ 81 % van de lagere Diddit scholen in Vlaanderen en oefenden er al meer 360 000 gebruikers secundair onderwijs op.

VAN IN werd opgericht in 1833 en heeft vandaag vestigingen in Wommelgem, Gent en Mont-Saint-Guibert. Meer informatie op https://www.vanin.be/nl.