Van In brengt als eerste uitgeverij een eigentijdse Vlaamse methode islamitische godsdienst uit

door Luna

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Elsie Van Linthout bij Luna
Gsm: +32 475 26 01 03
elsie@luna.be

Van In brengt als eerste uitgeverij een eigentijdse
Vlaamse methode islamitische godsdienst uit

Gloednieuw lesmateriaal op papier en digitaal,
voor de eerste en tweede graad secundair

Wommelgem, 6 februari 2023 – ‘s Lands grootste, innovatieve leermiddelenmaker VAN IN brengt een “methode” islamitische godsdienst uit voor schooljaar 23-24. Sīra bestaat uit een leerwerkboek aangevuld met digitaal werkmateriaal voor het eerste en derde jaar van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Van In is de eerste educatieve uitgever die een eigentijdse Vlaamse methode islamitische godsdienst uitbrengt.

Het aantal leerlingen dat kiest voor islamitische godsdienst is al 10 jaar stijgend. In schooljaar 21-22 volgden welgeteld 34 352 leerlingen islamitische godsdienst bij een 450-tal leerkrachten in zo’n 380 scholen secundair onderwijs. Leerkrachten behelpen zich vaak met oude Nôer-boeken, of met ander verouderd materiaal dat weinig aansluit bij de leefwereld van de jongeren/leerlingen. Zelfs de lerarenopleiding islamitische godsdienst bestaat nog maar zo’n 20 jaar in Vlaanderen, terwijl er al van in de jaren ’70 islamitische godsdienst gegeven wordt in het gemeenschapsonderwijs.

Eerste methode islamitische godsdienst

Van In brengt als eerste educatieve uitgeverij nu een “methode” islamitische godsdienst uit. Een methode is een pakket leermiddelen volgens een bepaalde methodologie, dat in dit geval bestaat uit een leerwerkboek van zo’n 160 pagina’s, en digitale lesmaterialen voor uitbreiding van de basisleerstof en met oefeningen. Zo hebben leerkrachten alle vrijheid om zelf te beslissen wat ze brengen. Sīra vertrekt vanuit de Qur’ān en ḥadīth, én biedt de leerlingen ook de nodige context. Voor de leerkrachten is er namelijk bijkomend heel wat achtergrondinformatie beschikbaar om ook moeilijke thema’s te behandelen, en een handleiding. Van In gaat qua leerstof verder dan het leerplan. Leerkrachten zitten zoals altijd aan het stuur, zij bepalen wat ze op papier en wat digitaal gebruiken, en hoe ze de leerstof aanbrengen aan de leerlingen.

Sīra, de naam van de gloednieuwe methode, slaat op de levensweg van de profeet. Deze staat centraal in de methode. De naam Sīra staat daarbij ook symbool voor het feit dat de leerling op zijn eigen sīra gaat, zijn eigen levenspad, en met name zijn levensbeschouwelijke groei.

Ahmed Azzouz is inspecteur-adviseur islam, bevoegd voor lager en secundair onderwijs en voor het hoger onderwijs. Van In vroeg hem eveneens om feedback op het eerste proefhoofdstuk dat de auteurs en Van In maakten. Azzouz: “De methode is geschreven door docenten die opgegroeid zijn in Vlaanderen, die de Vlaamse taal en cultuur beheersen, en die de actualiteit en de maatschappij kennen. Docenten die hier jong geweest zijn en dus ook de taal spreken van de jongeren. Deze docenten interpreteren de islam en vertalen deze naar de moderne maatschappij van vandaag. En dat in combinatie met de expertise van een professionele uitgever op het vlak van methodologie. Volgens mij zullen de leerkrachten islamitische godsdienst blij zijn deze methode te kunnen gebruiken. De kwaliteit van het islamonderwijs zal hiermee zeker verbeteren.”

De methode wordt nu aangekondigd aan de leerkrachten islam. Ze zal beschikbaar zijn volgend schooljaar 2023-2024 in versies voor het eerste en het derde jaar secundair. Voor het tweede jaar van de eerste en tweede graad, het tweede en vierde jaar secundair, brengt Van In dan een versie uit tegen het schooljaar 2024-2025. Zo kunnen de leerkrachten islamitische godsdienst in de hele eerste en tweede graad met de methode werken.

Twee jaar om een nieuwe methode te maken

Van In is al twee jaar bezig met deze methode. Vier auteurs werken er aan mee. Mohamed El Fadili, lector islamitische godsdienst aan de lerarenopleiding van de Thomas More-hogeschool Mechelen-Antwerpen, is auteur en coördinator van de auteursploeg. De methode bevat ook laagdrempelige werkvormen, waaronder Koranverzen die in het Arabisch ingelezen zijn, interactieve afbeeldingen, en stukken die ingesproken zijn door de auteurs zodat ze makkelijker kunnen gebruikt worden voor leerlingen met een taalachterstand. De illustraties in de methode zijn prachtige tekeningen rond een bepaald thema, op maat gemaakt voor deze methode. Digitaal kunnen de leerlingen met de muis over de tekening glijden, waarbij ze hotspots vinden waar ze kunnen op klikken voor meer informatie.

Er bestaat vandaag geen eigentijdse Vlaamse methode voor islamitische godsdienst”, licht Vicky Adriaensen, Managing Director van Van In, toe. “En er is een groeiende vragende doelgroep. Als grootste educatieve uitgeverij zijn we er dus helemaal voor gegaan. Concreet streven we er daarbij naar de materie op een correcte manier weer te geven en in een methode te gieten zodat ze op de best mogelijke manier kan onderwezen worden. We reiken de leerkrachten ook hulpmaterialen aan, zoals bronnenmateriaal en een handleiding. We hebben hier een diverse groep specialisten bij betrokken, en we zijn best fier op het eindresultaat. De methode wordt ook goed onthaald door de testleerkrachten en andere partijen die ze al onder de loep namen. Dus we hebben er vertrouwen in dat deze methode het gaat maken”, besluit Adriaensen.

Er is ook een stuurgroep die waakt over de ontwikkeling van de lesmaterialen. Daar zit onder meer godsdienstwetenschapper en islamkenner Cherif El Farri in. De stuurgroep bewaakt de inhoudelijke lijn. Concreet gaat ze bijvoorbeeld na of er voldoende diversiteit aan bod komt, of gevoelige materie op een genuanceerde manier aan bod komt, of de leerinhouden niet strijdig zijn met andere sleutelcompetenties, enzoverder.

De methode wordt alvast enthousiast onthaald door de 6 “testleerkrachten” en zo’n 150 “testleerlingen”, die mee feedback gaven.


De “ontdekplaat” over het vasten tijdens de maand Ramadan van de nieuwe methode Sīra van Van In

 

Aan de redacteuren

Wens je meer informatie of een interview? Wil je graag het proefhoofdstuk van de nieuwe methode inkijken (via pdf)? Of met bijvoorbeeld een testleerkracht spreken? Neem dan contact op met Elsie Van Linthout bij Luna: elsie@luna.be, +32 475 26 01 03.


Over VAN IN

Dankzij de enthousiaste inzet van zo’n 180 medewerkers en nog veel meer auteurs, biedt VAN IN het onderwijs innovatieve en kwaliteitsvolle leermiddelen aan, op papier en digitaal, in Vlaanderen en in de Franse Gemeenschap. Het gaat onder meer over de digitale leerplatformen Bingel (N) en Wazzou (F) voor het lager onderwijs, en Diddit (N) en Udiddit (F) voor het secundair onderwijs. Die systemen maken gepersonaliseerd leren en lesgeven mogelijk.

86% van alle leerlingen lager onderwijs in Vlaanderen bingelt. Gemiddeld maken leerlingen in Vlaanderen meer dan 1,3 miljoen oefeningen per dag in Bingel (weekends meegerekend). Tijdens corona noteerden we zelfs een piek van 7M oefeningen op één dag. Het platform voor het secundair onderwijs Diddit, wordt gebruikt in 75% van de Vlaamse scholen.

VAN IN is ’s lands grootste educatieve, innovatieve leermiddelenmaker en maakt deel uit van Sanoma Learning, een onderdeel van de Finse groep Sanoma. VAN IN werd opgericht in 1833 en heeft vandaag vestigingen in Wommelgem, Gent en Mont-Saint-Guibert.

Meer informatie op https://www.vanin.be/nl.