Logo Aqtor

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Jeroen Nedergedaelt bij Luna
Tel: +32 2 658 02 96
GSM: +32 485 64 82 36
jeroen@luna.be

Orthopediespeler Aqtor! realiseert
drie strategische overnames

Gent, Antwerpen, Schilde, Kapellen, Brasschaat, Luik, Sint-Pieters-Leeuw, Edingen, Soignies – 5 juni 2023– Aqtor!, de op één na grootste specialist in technische orthopedie in ons land, kondigt drie overnames aan. Protos Medica, Ortho+ en Orthopedia vervoegen de Eqwal Group, die in België onder de naam Aqtor! opereert. Met deze overnames bouwt Aqtor! in ons land zijn positie in de wereld van de technisch-orthopedische hulpmiddelen verder uit, zowel qua spreiding in België als qua specialisatie. Er is een algemene consolidatiegolf aan de gang in de markt van de technische orthopedie in ons land.

Uitbreiding van het orthopedische portfolio

Orthopedia is met in totaal 16 werknemers actief in twee vestigingen (een in Luik en een in Brussel). Ortho+ telt 7 medewerkers en telt drie locaties (Schilde, Kapellen en Brasschaat). De derde overgenomen partij is het Henegouwse Protos Medica, dat 7 medewerkers tewerk stelt in Soignies en Edingen.

Deze drie overnames betekenen een uitbreiding van het orthopedische portfolio van Aqtor!. Met deze overnames telt de groep 230 medewerkers en verwacht het een omzet van 53 miljoen euro in 2023. De totale Belgische technische orthopediemarkt is goed voor een omzet van zo’n 400 miljoen euro.

Sinds 2021, toen Aqtor! bij de Eqwal Group kwam, nam de specialist in technische orthopedie al 11 bedrijven over. Voor deze drie overnames, werden ook al Leunen Orthopedie, Ortho Applications, Revalitech, Mobility by Olivier, Orthopedie Van Der Steen, StomaCare Belgium, Tricolast en Foot Life opgenomen in de groep. Alle Belgische bedrijven die vandaag deel uitmaken van Aqtor!, tellen samen 21 locaties in ons land.

Noodzakelijke krachtenbundeling

Net als in veel andere sectoren, is ook in de markt van de technische orthopedie, schaalvergroting en consolidatie aan de orde van de dag. Dit vloeit voort uit de nood aan innovatie, de digitalisering van de ambacht, de evolutie naar specialisatie in de markt en de optimalisatie van processen. Iedereen gaat bij Aqtor! bijvoorbeeld over naar één centraal ERP-pakket. Ook het gestegen volume aan wetgeving en normering in domeinen als gegevensbescherming en ESG (milieu, maatschappij en governance) spelen hierbij een rol.

Filip Hoornaert, CEO van Aqtor!, licht dit toe: ‘Wij geloven in schaalvergroting. Door onze krachten te bundelen kunnen we de zorg verbreden en patiënten sneller en beter helpen. We willen zo iedereen alle kansen geven, zowel de patiënt als het gaat om zorg op maat, als onze medewerkers op het vlak van bijvoorbeeld professionele ontwikkeling. Binnen een grotere structuur kun je bijvoorbeeld een medewerker naar het buitenland sturen voor een gespecialiseerde opleiding of een oplossing zoeken voor een patiënt door een beroep te doen op gespecialiseerde vaardigheden van een zusterbedrijf.’

Wens je meer informatie of een interview? Neem dan contact op met
Jeroen Nedergedaelt bij Luna: jeroen@luna.be, 02 658 02 96 of 0485 64 82 36.


Over Aqtor!

Aqtor! is al meer dan 40 jaar actief in het aanmeten, fabriceren en afleveren van orthesen, prothesen, orthopedische schoenen, mobiliteitshulpmiddelen en bandagisterie. In België telt Aqtor! 230 medewerkers, goed voor een verwachte omzet van 53 miljoen euro voor 2023. Daarmee is het de tweede grootste op de Belgische technische orthopediemarkt. De hoofdzetel is gevestigd in Oostakker bij Gent. Aqtor! maakt deel uit van de Franse Eqwal Group.

Aqtor! beschikt over een uitgebreid netwerk van Mobility Centers waar patiënten geholpen worden door een multidisciplinair team van erkende bandagisten, orthesisten et prothesisten, podologen, ergotherapeuten en kinesisten. Ze kunnen er met ondersteuning van nieuwe technologieën terecht voor een professionele maatname, productie en aflevering van o.a. orthesen, prothesen, steunzolen, orthopedische schoenen en mobiliteitshulpmiddelen.

Meer informatie: https://nl.aqtor.be/