Leleux Associated Brokers

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Isabelle Schmit bij Luna
Tel : +32 2 658 02 93
GSM : +32 495 59 38 06
isabelle@luna.be
Persberichten Leleux Associated Brokers

Leleux Associated Brokers stelt
haar 20 aandelen voor 2024 voor

Brussel, 10 januari 2024 – Aan het begin van het nieuwe jaar presenteert Leleux Associated Brokers haar macro-economische vooruitzichten en verwachtingen. Geopolitieke gebeurtenissen en een aantal factoren die aangeven dat 2024 waarschijnlijk geen herhaling wordt van 2023 krijgen hierbij bijzondere aandacht. De beursvennootschap heeft ook 20 aandelen geselecteerd die beleggers in de huidige omgeving groeivooruitzichten op lange termijn bieden.

Macro-economie : 2023, de pessimisten hadden ongelijk

Eind 2022 stelde Arnaud Delaunay, hoofdeconoom bij Leleux Associated Brokers, het macro-economische scenario dat “een lichte verbetering van de economische activiteit in de komende maanden en een stabilisatie of lichte daling van de inflatie” voor als het meest waarschijnlijke voor 2023. Op dat moment ging dit scenario, dat zich uiteindelijk als het juiste toonde, in tegen de verwachtingen van een groot deel van de analisten.

Terugblikkend op het voorbij jaar, was 2023 het jaar waarin de verwachte recessie uitbleef en het inflatierisico sneller afnam dan verwacht.

Nu we 2024 ingaan, blijkt dat steeds meer beleggers een zachte landing voor de wereldeconomie verwachten, of zelfs een versnelling van de groei.

De vrees dat de stijgende prijzen zouden kunnen omslaan in hyperinflatie is afgenomen en de daling van de inflatie geeft reden om te geloven dat de piek in de belangrijkste rentetarieven achter ons ligt en dat de centrale banken opnieuw de ruimte hebben om de rente indien nodig te kunnen verlagen. Toch lijkt de consensus me veel te optimistisch over de economische groei en onderschat ze de impact van de internationale spanningen“, legt Arnaud Delaunay uit.

2024 : het extrapolatie-risico

Het “Goudlokje”-scenario, d.w.z. de aanhoudende vertraging van de inflatie in combinatie met een aantrekkende economie, zou wel eens een waanidee kunnen blijken te zijn, aldus de hoofdeconoom.

Beleggers lopen namelijk het risico om de macro-economische situatie van eind 2023 te extrapoleren naar het volledige jaar 2024. Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat de economische groei in 2024 veel zwakker zal zijn:

 1. Een aantal factoren die de groei tot nu toe hebben ondersteund, zullen waarschijnlijk verdwijnen. Amerikaanse en Europese consumenten hebben het spaargeld dat ze tijdens de pandemie hadden opgebouwd opgebruikt. Het positieve effect van het herstel van de toeleveringsketens is inmiddels weggeëbd, net als dat van de daling van de energieprijzen. Regeringen krijgen opnieuw aandacht voor de gezondheid van hun begrotingen. Derecente geopolitieke gebeurtenissen maken het onwaarschijnlijk dat de grondstofprijzen sterk zullen dalen.
 2. Strengere kredietvoorwaarden zullen in toenemende mate op de economie wegen. Tot nu toe hebben de minder gunstige financieringsvoorwaarden slechts een beperkte impact gehad en dit dankzij bedrijven en huishoudens (en zelfs overheden) die gebruik maakten van de zeer lage rente in 2020 en 2021 om hun schulden te herfinancieren en de looptijd ervan te verlengen. Naarmate de behoefte aan herfinanciering groter wordt, zullen de strengere voorwaarden echter een grotere impact hebben op de economie.
 3. Economische indicatoren zoals de inkoopmanagers index (PMI), bankkredieten, de industriële productie en de rentecurve zijn unaniem: ze wijzen allemaal al enige tijd in de richting van een recessie.
 4. 2024 wordt een jaar vol verkiezingen (VS, Rusland, India, het Europees Parlement, Taiwan, Mexico, Venezuela, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, enz.) Bijna 50% van de wereldbevolking trekt naar de stembus. In deze context valt het niet uit te sluiten dat de politieke onzekerheid in de aanloop naar bepaalde verkiezingen (zoals in de Verenigde Staten) zal wegen op de overheidsinvesteringen in deze landen.
 5. Het geopolitieke risico blijft een belangrijke factor voor beleggers, zoals de voorzitter van de Fed ook benadrukte in een recente toespraak. Het conflict tussen Oekraïne en Rusland zal daarenboven waarschijnlijk het begin zijn van een nieuwe cyclus van internationale spanningen.
 6. Ten slotte, wat de inflatie betreft, merkt Arnaud Delaunay op: “De geschiedenis heeft telkenmale aangetoond dat internationale conflicten van nature inflatoir zijn; zonder een oplossing voor het conflict in Oekraïne en/of het conflict in het Midden-Oosten kan de inflatie niet duurzaam dalen”.

Deze factoren suggereren dat 2024 een heel ander jaar wordt dan 2023. Terwijl we 2023 op basis van onze analyse met voorzichtig optimisme begonnen, zal 2024 een veel complexer jaar worden om te analyseren, grotendeels vanwege de geopolitieke context,” aldus Arnaud Delaunay.

Uitdagingen en aandachtspunten voor 2024

De verdere evolutie van het aanhoudende gewapende conflict aan de grenzen van Europa en de houding die de politieke leiders – Europese en andere – ten aanzien van dit conflict aannemen, zijn van een niet te onderschatten belang.

Op de obligatiemarkten verdienen overheidsobligaties, die de afgelopen tijd minder goed hebben gepresteerd dan bedrijfsobligaties, het om in de gaten te worden gehouden. Dat Jerome Powell het Congres waarschuwde dat het begrotingstekort “onhoudbaar” is, zou een teken aan de wand kunnen zijn. En dat de risicopremies op overheidsobligaties een comeback maken, valt niet uit te sluiten. Ook niet in Europa.

Op de aandelenmarkten zou de Amerikaanse technologiesector kunnen gaan achterblijven en plaats moeten maken voor andere sectoren. Als dit het geval is, is waakzaamheid bij beleggers geboden.

Vertrekkend vanuit de hypothese van zwakke groei, zullen aandelen met een hoog dividendrendement het waarschijnlijk goed doen. In dit geval zijn Value-aandelen te verkiezen op Growth-aandelen.

Kwaliteitsactiva, groeipotentieel op lange termijn

Ter herinnering: de analisten van Leleux Associated Brokers selecteren steevast kwaliteitsactiva en kiezen voor gevestigde bedrijven die winstgevend kunnen blijven opereren, ongeacht het economische klimaat. Ze besteden bijzondere aandacht aan het groeipotentieel op lange termijn, de financiële gezondheid van het bedrijf (Investment Grade), diversificatie (geografisch, producten/diensten en markten), en dit alles tegen een correcte waardering.

Op basis van deze criteria selecteerden de analisten van Leleux Associated Brokers aan het begin van het jaar 20 aandelen met groeipotentieel op lange termijn. Deze selectie van 20 aandelen wordt actief beheerd en kan veranderen onder invloed van macro-economische ontwikkelingen.

Geografisch gezien staan de Verenigde Staten bovenaan (40% van de selectie), gevolgd door Frankrijk (20%), Zwitserland (15%), België en Nederland (elk 10%) en tot slot Duitsland (5%).

Er werden verschillende sectoren geselecteerd (IT, chemie, beursgenoteerd vastgoed, farmaceutica, enz.). Net als in voorgaande jaren werd de Europese financiële sector uitgesloten.

De geselecteerde aandelen zijn :

 • Aedifica
 • Air Liquide
 • Allianz
 • ASML
 • Berkshire Hathaway
 • Electronic Arts
 • EssilorLuxottica
 • GBL
 • General Dynamics
 • Halliburton
 • Intercontinental Exchange Inc.
 • LVMH
 • Microsoft
 • Nestlé
 • Roche
 • Schneider Electric
 • Sika
 • Shell
 • Thermo Fisher Scientific
 • Visa

Voor verdere inlichtingen of interviews,
gelieve contact op te nemen met Isabelle Schmit bij Luna:
+32 2 658 02 93, +32 495 59 38 06 of isabelle@luna.be

Over Leleux Associated Brokers

Leleux Associated Brokers is een onafhankelijke beursvennootschap opgericht in 1928. Al bijna honderd jaar bieden wij onze cliënten advies en beleggingsoplossingen op maat.

Als familiebedrijf dat vanaf de eerste dag dicht bij haar cliënten staat, bouwen we ook vandaag nog verder aan lange-termijnrelaties in een traditie van persoonlijke dienstverlening.

Daarnaast hechten we zeer veel belang aan de kwaliteit die we onze particuliere en institutionele cliënten en ook onze medewerkers bieden. Goed beseffende dat het deze kwaliteit is die ons samen doet groeien.

Leleux Associated Brokers biedt haar particuliere cliënten verschillende beleggingsoplossingen en diensten aan zoals Portefeuillebeheer, Algemeen Beleggingsadvies, Gericht Beleggingsadvies en Periodieke Beleggingsplannen. Daarnaast maken verschillende financiële instellingen gebruik van de institutionele dienstverlening van de beursvennootschap.

Meer info op www.leleux.be