Logo Wesold

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Isabelle Schmit bij Luna
Tel: +32 2 658 02 93
GSM: +32 495 59 38 06
isabelle@luna.be
Wesold-persberichten

iBuyer Wesold wordt de eerste GreenBuyer
en investeert miljoenen euro’s

iBuyer engageert zich om de energieprestaties te verbeteren
vooraleer een woning opnieuw op de markt te brengen

Brussel, 19 oktober 2023– Wesold, de eerste iBuyer in België en gespecialiseerd in de “instant” aankoop van residentieel vastgoed, herdefinieert zich als GreenBuyer. Wesold engageert zich namelijk om alle woningen die het aankoopt voortaan (minstens) energetisch te renoveren. Daartoe wierf het twee nieuwe medewerkers aan. Het gaat in totaal om een investering van miljoenen euro’s in dit nieuwe business model. Slechts woningen met een EPC van minstens D worden terug op de markt gebracht. Zo draagt Wesold zijn steentje bij tot de verduurzaming van het Belgische woningpark. Wesold is de eerste Belgische GreenBuyer, en wellicht zelfs de eerste Europese.

De proptech Wesold herdefinieert zich als GreenBuyer. Het bedrijf verbindt zich er vanaf nu toe, om – indien relevant – de energieprestaties te verbeteren van de woningen die het koopt. Wesold doet nog altijd een bod op een woning binnen de 24u na bezichtiging. Vandaag worden de aangekochte woningen deels doorverkocht, en deels aangepast of gerenoveerd. Wesold engageert zich er echter voortaan toe om, bij een slecht EPC, concreet een EPC van E, F of G, eerst de energieprestaties te verbeteren vooraleer de woning opnieuw op de markt te brengen. Een EPC van minimaal D, indien mogelijk C, wordt geambieerd. Zo wordt het vastgoedbedrijf een GreenBuyer, een opkoper van huizen die het vervolgens “groener” maakt. Zo worden de woningen duurzamer, en opnieuw verkoopbaar.

Wesold wordt zo de eerste Belgische GreenBuyer, en wellicht zelfs de eerste op Europees vlak. Om deze ambitieuze plannen op muziek te zetten, heeft het bedrijf twee medewerkers aangeworven, die full-time bezig zijn met deze renovaties, en die met name de verschillende partners en administraties aansturen. Wesold doet in totaal een investering van zo’n 100 000€ à 300 000€ per pand, dus van in totaal miljoenen euro’s, om dit nieuwe business model mogelijk te maken.

Een slecht EPC maakt een woning heel moeilijk verkoopbaar

In Brussel bijvoorbeeld, hebben meer dan de helft van de woningen een EPC G. Net zoals trouwens in de meeste andere Belgische steden. De banken weigeren bijna systematisch om een hypothecair krediet toe te kennen voor de aankoop van een energieverslindende woning. Of ze vragen bijkomende middelen van de toekomstige eigenaar om zeker te zijn dat deze de noodzakelijke werken kan uitvoeren om de woning energiezuiniger te maken.

In Vlaanderen kan zelfs de huurprijs van een woning niet geïndexeerd worden wanneer er een EPC van D of slechter is. In Brussel en Wallonië is deze wet voorlopig on hold gezet.

We horen van de kandidaat-kopers van dergelijke woningen dat banken soms tot 50000€ per verdieping aan eigen middelen eisen, als voorwaarde om een woningkrediet toe te kennen’, aldus Denis Vandamme, oprichter van Wesold. ‘Daarnaast zijn kredieten erg duur geworden, door de hoge intrestvoeten. Daardoor worden heel wat woningen onverkoopbaar, wat de markt immobiliseert. Als GreenBuyer willen we ons steentje bijdragen om het woningenpark duurzamer te maken, en de markt opnieuw vlot te trekken. We zullen hiervoor de middelen inzetten die nodig zijn’, concludeert Vandamme.

Wens je meer informatie of een interview, neem dan contact op met
Isabelle Schmit bij Luna: isabelle@luna.be, 02 658 02 93 of 0495 59 38 06

Over Wesold

Wesold werd opgericht in oktober 2019 als eerste Belgische iBuyer. De start-up is gespecialiseerd in de onmiddellijke aankoop van residentieel vastgoed. Via zijn digitale platform en zijn tools verzorgen zij het hele proces, van de aankoop tot de wederverkoop van een goed. Wesold doet snel een bod, koopt een goed in de bestaande toestand, zonder opschortende voorwaarden, en zorgt voor de verschillende formaliteiten. Het management van de start-up heeft meer dan 20 jaar ervaring in vastgoed. Zo draagt Wesold bij aan het vergroten van de liquiditeit van de vastgoedmarkt door te investeren in vastgoed en de omloopsnelheid te versnellen.

De start-up Wesold is gevestigd in Brussel. Het Wesold-team telt acht medewerkers, waaronder de oprichter.

Voor meer informatie: wesold.be