Logo Healthcare Week Luxembourg

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Marie Capelle bij Luna
+32 479 81 11 86
marie@luna.be

Eerste editie van de ‘Healthcare Week Luxembourg’: een belangrijke bijeenkomst, ook voor de Belgische gezondheidssector

6 april 2023 – De eerste editie van de ‘Healthcare Week’ zal doorgaan van 20 tot 22 september 2023 in Luxexpo The Box in Luxemburg. Dit grensoverschrijdende evenement wordt georganiseerd op initiatief van de Federatie van Luxemburgse Ziekenhuizen in samenwerking met het evenementenbureau Quinze Mai (QM). Het zal gewijd zijn aan uitwisselingen en acties om de gezondheid te versterken. De organisatoren verwachten duizenden deelnemers en zien veel potentieel om nationale en internationale relaties te ontwikkelen, net nu België en Luxemburg een samenwerkingsakkoord tekenden voor hun gezondheidszorgsystemen. ‘Healthcare Week Luxembourg’ belooft alvast een mijlpaal te worden voor de wereld van de gezondheidszorg.

Luxemburg heeft een zeer specifieke gezondheidssector, met onder zijn patiënten en personeel ontzettend veel grensarbeiders en expats van verschillende nationaliteiten. Deze situatie confronteert de sector met culturele, sociale, economische en politieke uitdagingen, zowel op nationaal als op internationaal vlak.

Luxemburg ligt immers centraal in hart van Europa en de ‘Grote Regio’, die meer dan 11,7 miljoen inwoners telt. Het gaat concreet om de zogenaamde regio “SAAR-LOR-LUX-BELGIË” waarbinnen er wordt samengewerkt over de landgrenzen van vier landen heen. De Grote Regio bestaat concreet uit het Groothertogdom Luxemburg, België (inclusief de Duitstalige Gemeenschap vlakbij de grens met Luxemburg), La Lorraine (in Noord-Frankrijk), en Saarland en Rijnland-Palts in Duitsland.

Een nieuw platform om regelmatige en gestructureerde uitwisselingen te stimuleren

De Federatie van Luxemburgse Ziekenhuizen zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om zo goed mogelijk te voldoen aan de noden van zijn patiënten. Daarom wilde de federatie een platform creëren voor uitwisselingen en debatten voor alle actoren van de gezondheidssystemen van het land en de Grote Regio. Deze wens leidde tot de ‘Healthcare Week’, een evenement georganiseerd in samenwerking met Quinze Mai, het Parijse evenementenbureau dat ook SantExpo organiseert, het paradepaardje van de Franse ziekenhuissector.

We moeten de activiteiten van de gezondheidssector altijd heruitvinden om rekening te houden met de aanzienlijke vooruitgang van de medische wetenschappen en technologieën, de evolutie van de verwachtingen van burgers/patiënten en de toenemende budgettaire beperkingen. Dit kan alleen door regelmatige en gestructureerde uitwisselingen tussen de betrokken actoren. Verschillende terugkerende evenementen maken dit mogelijk, zoals SantExpo in Frankrijk en MEDICA in Duitsland, maar tot nu toe bestond er niets vergelijkbaars voor de hele Grote Regio’, legt Philippe Turk, voorzitter van de Federatie van Luxemburgse Ziekenhuizen, uit.

België en Luxemburg hebben net woensdag 29 maart een kaderovereenkomst getekend voor een grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van gezondheid. Dit akkoord vormt een wettelijke basis die de samenwerking en uitwisseling, tussen de bestaande gezondheidszorgsystemen in de beide landen, faciliteert. Inwoners in de grensstreek zullen hiermee concreet makkelijker toegang hebben tot de gezondheidszorg in het buurland.

Tentoonstellingen, conferenties, rondetafelgesprekken en workshops

De ‘Healthcare Week’ is bedoeld voor professionals op het gebied van gezondheid, onderzoek en technologische innovatie, onderwijs en economie, evenals alle vertegenwoordigers van staats-, professionele of sociale instellingen. Al deze spelers, maar ook het grote publiek, krijgen de kans om kennis te maken met de trends en vooruitzichten van morgen.

Zo kunnen ze tentoonstellingen gaan zien, en conferenties, rondetafelgesprekken en workshops bijwonen waar internationale experts uit de gezondheidssector aan het woord komen. Deze zullen hun standpunten en ideeën presenteren om de gezondheidssystemen te verbeteren. Dit zullen ze concreet doen door actuele onderwerpen aan te kaarten, zoals de uitdagingen en het beheer van deze systemen, de rol van de patiënt in zijn zorgtraject, onderzoek en onderwijs, innovatie en nieuwe technologieën.

De Federatie van Luxemburgse Ziekenhuizen viert dit jaar net zijn 75ste verjaardag viert. Het evenement zal dan ook een gelegenheid zijn om de beste onderzoeksprojecten en bijzonder ambitieuze en veelbelovende projecten te belonen, gepresenteerd door start-ups uit de Grote Regio. De beste innovatieve projecten op het gebied van ziekenhuisbeheer in de Europese Unie en aangrenzende landen, zullen worden beloond met de ‘EAHM Innovation Awards’ uitgereikt door de European Association of Hospital Managers.

De ‘Healthcare Week’ is het resultaat van een uitgebreid denkproces gericht op het verbeteren van de gezondheidszorg door deze efficiënt en duurzaam te maken, en af te stemmen op de noden van patiënten en de professionals die de zorg beheren. Dit evenement zal dienen als broedplaats voor het ontwikkelen van ideeën, partnerschappen en innovaties die kunnen bijdragen aan de opbouw van een efficiënt en veerkrachtig gezondheidssysteem in de Grote Regio.

Ondertussen is de eerste editie van de ‘Healthcare Week Luxembourg’ de laatste planningsfase ingegaan. Details over het programma, de thema’s die behandeld zullen worden en de nationale en internationale deelnemers zullen in de komende weken worden gepubliceerd op de website www.hwl.lu en/of op de website van FHL

Healthcare Week

Ter attentie van de redacties:

Voor meer informatie of een interview, contacteer Marie Capelle bij Luna via GSM op +32 479 81 11 86 of via e-mail op marie@luna.be.

Ter attentie van geïnteresseerde exposanten of deelnemers:

Gelieve contact op te nemen met: La fédération des hôpitaux luxembourgeois
hwl@fhlux.lu

Over de Federatie van Luxemburgse Ziekenhuizen

De Federatie van Luxemburgse Ziekenhuizen, opgericht in 1948 en vervolgens geformaliseerd in de vorm van een vereniging in 1965, verenigt alle ziekenhuizen in Luxemburg. In totaal gaat dit om 9.000 werknemers en meer dan 1.000 medische specialisten. De Federatie van Luxemburgse Ziekenhuizen draagt bij aan de continue verbetering van het nationale gezondheidssysteem in het belang van de patiënt. Ze vergemakkelijkt de samenwerking en complementariteit tussen ziekenhuizen en andere spelers in de sector om patiënten de meest geschikte zorg te bieden. De federatie is dus in staat om de belangen van haar leden en zorgprofessionals in het algemeen te verdedigen en innovaties en ziekenhuisvooruitgang in al hun vormen te bevorderen. Ze heeft ook als missie om politieke besluitvormers te informeren en te begeleiden over de visie en de strategische ontwikkelingen van de Luxemburgse ziekenhuissector en de gezondheidssector in het algemeen. Als vzw handelt de Federatie van Luxemburgse Ziekenhuizen volledig onafhankelijk.

Voor meer informatie: www.hwl.lu en/of op de website van FHL