30 Dagen Minder Wagen

Persbericht & uitnodiging

Contact communicatiepartner:
Jeroen Nedergedaelt bij Luna
GSM : +32 485 64 82 36
jeroen@luna.be
Persberichten Netwerk Duurzame Mobiliteit

5000 Vlamingen laten hun auto de hele maand juni zoveel mogelijk aan de kant

Noot aan de redacties:

We nodigen je graag uit om langs te komen bij een van de deelnemende
organisaties/groepen. Onderaan dit persbericht vind je een concreet voorstel per provincie.

Gent, Leuven, Antwerpen, Brussel – 1 juni 2023 – Vandaag begint voor zo’n 5000 Vlamingen hun ‘30 Dagen Minder Wagen’. De tweede editie van deze campagne daagt deelnemers opnieuw uit om hun auto een maand lang zoveel mogelijk aan de kant te laten en voorrang te geven aan meer duurzame mobiliteitsoplossingen. Uit de eerste bevraging blijkt dat 71% van de deelnemers voor de eerste keer deelnemen. De deelnemers wonen hoofdzakelijk buiten de centrumsteden (62%). Elke leeftijdsgroep is vertegenwoordigd, enkel jongeren onder de 25 voelen zich minder aangesproken. Er zijn deelnemers in (op drie na) alle Vlaamse gemeenten. De meeste deelnemers komen verhoudingsgewijs uit de gemeente Hoeilaart. Men kan nog altijd inschrijven om mee te doen.

‘30 dagen minder met de wagen rijden, lukt jou dat?’ Zo’n 5000 Vlamingen gaan de hele maand juni die uitdaging aan. Ze gingen in op de oproep van Netwerk Duurzame Mobiliteit om dertig dagen lang te kiezen voor alternatieven voor hun eigen auto. Het doel: ingebakken verplaatsingsgewoonten duurzaam veranderen, gesteund door anderen die hetzelfde doel nastreven. Op basis van de bevindingen van de deelnemers worden beleidsadviezen geformuleerd waar lokale, gewestelijke en federale overheden mee aan de slag kunnen.

5000 deelnemers, dat is gelijklopend met de 5200 deelnemers die vorig jaar startten op 1 juni. In de loop van de maand juni 2022 liep dat aantal op tot zo’n 6500 deelnemers. Ook mensen die vandaag of later op de maand inschrijven, zijn nog altijd welkom. Iedereen die zich inschrijft krijgt bruikbare tips rond deelmobiliteit, routes in de buurt en de nodige inspiratie om de maand zoveel mogelijk autovrij door te komen. Intekenen op de campagne kan nog steeds op www.30dagenminderwagen.be.

Opvallend veel nieuwe rekruten

De deelnemers werden na hun inschrijving al kort bevraagd over hun profiel, en hun huidige vervoersgewoontes en verwachtingen. Opvallend is dat 71% van de deelnemers nieuwe inschrijvingen zijn, die met andere woorden niet deelnamen aan de vorige editie van 30 Dagen Minder Wagen.

We durven hopen dat een groot deel van de mensen die vorig jaar deelnamen, hun gewoontes duurzaam hebben veranderd’, oppert Laura Berthoud, campagnecoördinator van 30 Dagen Minder Wagen. ‘Uit de bevraging van de deelnemers van vorig jaar, drie maanden na het einde van de campagne, bleek dat 30,7% zich nog altijd significant minder met de (eigen) wagen verplaatste. Daarom zijn we blij dit jaar een grotendeels nieuwe doelgroep aan te spreken. De groepsinschrijvingen, een andere nieuwigheid van deze editie misten ook hun doel niet, dat kunnen we afleiden aan de in totaal 179 groepen collega’s, buurtbewoners en gezinnen die zich aanmeldden.

Hoeilaart is de gemeente waar in verhouding het meeste mensen deelnemen aan deze editie van ‘30 Dagen Minder Wagen’: ‘Ik nam vorig jaar al deel en vond het heel positief hoe we vanuit de organisatie gestimuleerd werden met onder meer heel wat tips’, zegt Hoeilaarts schepen van mobiliteit Pieter Muyldermans. ‘Ik heb de oproep tot deelname gedeeld met de personeelsleden van de gemeente, en ook binnen mijn partij. Als gemeentebestuur hebben we ook in onze beleidsdoelstellingen gezet om meer mensen te stimuleren tot het gebruik van alternatieve vervoersmodi. Ik ben verheugd dat Hoeilaart als kleine gemeente nu de meeste deelnemers van heel Vlaanderen telt, dus dat onze campagne hier zo goed aansloeg. Zo zie je maar dat de ondersteuning van een dergelijk initiatief door het gemeentelijk niveau echt wel resultaten geeft’, besluit Muyldermans.

Ook Veronique (53) uit Brugge, die vorig jaar deelnam aan de campagne, zag haar mobiliteitsgedrag danig veranderen: ‘Ik heb mijn auto verkocht en een elektrische fiets in de plaats gekocht. Dat was voor mij een beslissing die ik zonder de actie nooit had aangedurfd.

Wie doet dit jaar mee met 30 Dagen Minder Wagen?

Opvallend is dat dit jaar nog meer mensen uit meer landelijke gebieden zich aangesproken voelen. Slechts 38% van de deelnemers woont in de 13 Vlaamse centrumsteden of Brussel. Bij de eerste editie was dat nog 43,6%. Net iets meer vrouwen nemen deel, namelijk 57%. De campagne lijkt vooral hoger opgeleiden aan te spreken: 69% van de deelnemers is hoger opgeleid, tegenover 47% van de globale Vlaamse populatie. Verder zijn alle leeftijdscategorieën ongeveer gelijk vertegenwoordigd: 25-35, 35-45, 45-45, 55-65, en 65+. Elke leeftijdsgroep maakt tussen de 16 en 20% uit van de deelnemers. Enkel jongeren onder de 25 zijn goed voor ‘maar’ 9% van de totale deelnemers.

Laura Berthoud trekt enkele voorlopige conclusies: ‘In alle Vlaamse gemeenten, op drie na (Glabbeek in Vlaams-Brabant, Mesen in West-Vlaanderen en Horebeke in Oost-Vlaanderen) zijn er mensen die deelnemen. Voor het tweede jaar op rij zien we daarnaast dat duurzame mobiliteit voor alle leeftijden is. Enkel jongeren zijn wat ondervertegenwoordigd. Anderzijds is een rijbewijs steeds minder populair bij jongeren. Misschien is duurzame mobiliteit voor hen ‘normaal’, eerder dan iets waarvoor een campagne nodig is?

Noot aan de redacties:

We nodigen je graag uit om langs te komen bij of een gesprek te hebben met één van de deelnemende organisaties/groepen:
Antwerpen:

  • Dirk is een werknemer van Lantis: ‘Ik ben ingeschreven voor 2 belangrijke redenen: In beweging blijven (fietstocht is enkel 40 a 45 minuten – ongeveer 12 km enkel) en om de files te slim af te zijn, ik kom vanuit het Waasland en kantoor ligt in centrum Antwerpen.’
  • Femke werkt bij de Antwerpse vestiging van communicatiebureau Wunderman Thompson. Zij doen een activatie waarbij elke medewerker voor elke dag waarop ze niet met de wagen komen een pingpongballetje in een zuil mag droppen. Hoe meer pingpong balletjes, hoe meer prijzen ze kunnen winnen.

Brussel:

  • Ook aan de VUB doen er een grote groep collega’s mee, over alle campussen en faculteiten. Prof. dr. Cathy Macharis, oprichtster van de onderzoeksgroep Mobilise treedt ook op als ambassadeur van deze campagne.

Limburg:

  • Collega’s van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt nemen deel, net als het lokaal bestuur van de gemeente Pelt.

Oost-Vlaanderen:

  • Een groep werknemers van de Ikea-vestiging in Gent schreven zich in. In Deinze is er Ten Dries, een school voor buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs met een multifunctioneel centrum, waar collega’s enthousiast deelnemen

Vlaams-Brabant:

  • Hoeilaart telt als gemeente verhoudingsgewijs het meest aantal deelnemers. Schepen van Mobiliteit Pieter Muyldermans duidt graag waarom. Ook Thomas Roeland neemt deel met een groep collega’s van het lokaal bestuur van Affligem

West-Vlaanderen:

  • Veronique (52) uit Brugge verkocht na de eerste editie van ’30 Dagen’ haar wagen en verving die door een e-bike. Ze doet nu zo goed als alle verplaatsingen hiermee en zag haar (parkeer)stress zienderogen verdwijnen.
  • Jolien & Steven werken bij A&S Energie, dat niet-recycleerbaar houtafval omzet in groene stroom. Ook zij willen hun mobiliteitsgewoonten uitdagen.
  • Piet (uit Ooigem), productieleider in de textielsector, gaat nu al soms met de fiets naar het werk (in Tielt). Maar dat wil hij nog meer gaan doen. Dat gaat hij met name nu in juni uittesten.
  • Stad Brugge staat ook helemaal achter deze campagne.

Je vindt telkens een hele lijst per provincie op deze link.

Wens je met een van deze mensen te spreken, of wil je langsgaan voor een reportage? Neem dan contact op met Jeroen Nedergedaelt bij Luna, jeroen@luna.be of +32 485 64 82 36, of met Elsie Van Linthout bij Luna: elsie@luna.be, 0475 26 01 03.

Over Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit verenigt als erkende koepel van mobiliteitsverenigingen Autodelen.net (Gent), Bond Beter Leefmilieu (Brussel), Fietsersbond (Brussel), Mobiel 21 (Leuven), Mpact (Gent), Trage Wegen (Gent), TreinTramBus (Gent) en de Voetgangersbeweging (Antwerpen). Ze willen een samenleving mogelijk maken waarin iedereen, zonder onderscheid, zich met minimale negatieve effecten voor mens en planeet vrij kan verplaatsen. Als koepelvereniging brengen ze mensen en organisaties samen die streven naar een maatschappelijke transitie richting duurzame mobiliteit. Samen met hen zetten ze duurzame mobiliteit bovenaan de maatschappelijke agenda en werken we aan innovatieve mobiliteitsprojecten op mensenmaat. Voor deze campagne wordt samengewerkt met de onderzoeksgroep Mobilise van de VUB. Zij zijn gespecialiseerd in duurzaamheidsanalyse en wil de transitie naar een duurzamer en inclusief mobiliteits- en logistiek systeem versnellen