Op één lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen

Op één lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen

Binnen minder dan een jaar trekt België weer naar de stembus om nieuwe bestuurders te kiezen voor alle 589 gemeenten. Dat betekent dat de campagnemachine binnenkort weer op volle toeren draaien. Steeds vaker doen de lokale afdelingen van politieke partijen een beroep op een communicatiebureau om hun campagne in goede banen te leiden. Daarom alvast enkele tips.

Een van de eerste stappen die je met een communicatiebureau kan zetten, is om tijdens een brainstorm de belangrijkste campagnethema’s om te zetten in communicatiepunten. Het is belangrijk om daar met je leden en kandidaten grondig over te discussiëren, zodat aan het eind van de rit iedereen op dezelfde pagina zit.

Aan de hand van de prioriteiten en de lijnen die tijdens de brainstorm uitgezet worden, kan een communicatiebureau de boodschappen opsommen. Dankzij de brainstorm en bijhorende discussie zorgen we ervoor dat de gekozen thema’s en boodschappen door iedereen gedragen worden. De toegevoegde waarde van een communicatiebureau kan bij het bovenstaand proces het verschil maken. Je wordt daarbij professioneel begeleid, de brainstorm gebeurt onder leiding van je bureau en het resultaat is er dan ook naar.

Wie zijn boodschap goed heeft afgelijnd is trouwens ook meteen beter gewapend om de discussie aan te gaan met de kiezer en hem te overtuigen. Ook in debatten met kandidaten van andere partijen komt dit van pas. Een goed omschreven boodschap geeft je kandidaten houvast en een positie om op terug te vallen tijdens de hele campagne.

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit een goede campagne. Maar hoe breng je de boodschap over via die weg? Hoe beheer je de profielen en hoe bereik je best je doelpubliek? Met al die vragen kan je terecht bij een communicatiebureau. Sociale media kunnen zeker bij lokale verkiezingen een enorme meerwaarde betekenen, maar kunnen evengoed een mijnenveld zijn voor de kandidaten. Het is dus zeker de moeite waard om er goed voorbereid aan te beginnen.

Hou er ten slotte altijd rekening mee dat communicatieadvies helaas niet gratis is. Wie met een beperkt budget werkt, maakt dus best goede afspraken over wat er verwacht wordt en wat er geleverd moet worden.