HR-communicatiepartner

  • Wilt u meer kandidaten aantrekken voor de vacatures binnen uw organisatie?
  • Neemt u zich voor uw medewerkers meer te betrekken en hen zo langer aan boord te houden?
  • Kijkt u ernaar uit uw onderneming nog meer als een aantrekkelijke werkgever te positioneren?
  • Wilt u uw werknemers meekrijgen in een beoogde verandering binnen uw bedrijf?

Employer branding, of het werken aan een positief en duidelijk werkgeversimago, is van groot belang voor de continuïteit en de groei van een onderneming. Luna kan uw bedrijf hierin op verschillende manieren ondersteunen.

Interne communicatie zorgt voor een goede informatiedoorstroming. Maar Luna heeft ook relevante ervaring inzake change communicatie. Het is niet evident om uw medewerkers mee te krijgen als u met het bedrijf een andere koers wil gaan varen, of als er binnen de organisatie nieuwe processen dienen opgezet te worden. Enkel met de juiste aanpak kunt u er zeker van zijn dat de gewenste verandering ook gedragen wordt door de medewerkers, wat essentieel is voor het welslagen ervan.

Meer weten over Luna als HR-communicatiepartner?

TOP