Mercer: rendement Belgische pensioenfondsen stijgt naar 5,6% voor 2016

door Luna

Persbericht

Contact communicatiebureau:
Isabelle Schmit bij Luna
Tel : +32 2 658 02 93
GSM: +32 495 59 38 06
isabelle@luna.be

Mercer: rendement Belgische pensioenfondsen stijgt naar 5,6% voor 2016

Brussel, 30 januari 2017 – De mediaan van het rendement van Belgische pensioenfondsen over het jaar 2016 bedraagt 5,6%. Dat is een stijging met afgerond 14% ten opzichte van het rendement in 2015 (4,9%). Dat blijkt uit de Pension Investment Performance Survey (PIPS) – de jaarlijkse analyse van zo’n kwart van de actieve, Belgische pensioenfondsen – door Mercer. De stijging is vooral het gevolg van de betere prestaties van de beleggingen in obligaties. Het rendement bedroeg daar 3,5%, tegenover 0,5% over 2015. Dat is het gevolg van de lage – en zelfs negatieve – intresten het voorbije jaar. Het rendement op aandelen bleef stabiel: 8,7% over 2016 tegenover 8,8% over 2015.

Mercer analyseert jaarlijks een tachtigtal actieve fondsen, wat overeenstemt met 50% van de actieve pensioenfondsen in België. De rendementen hierboven zijn gebaseerd op zo’n helft daarvan: een 40-tal fondsen. De beste resultaten werden behaald in de Amerikaanse aandelenmarkt  en die van de nieuw opkomende economieën,  met rendementen van respectievelijk +15.6% en +14.4%. Het minst goede resultaat werd gerealiseerd met beleggingen in vastgoed: een verlies van 3.0% tegenover een winst van 18.4% vorig jaar.

Maar pensioenfondsen zijn natuurlijk vooral gericht op de langere termijn. Ook daar ziet de situatie er goed uit. Over periodes van 5, 10 en 20 jaar behaalden de Belgische bedrijfspensioenfondsen een rendement van respectievelijk +8.8%, +3.6% en +5.3% per jaar. Dat stemt overeen met een reëel rendement na inflatie van respectievelijk +7.5%, +1.7% en +3.4% per jaar. Het slechtere resultaat over 10 jaar is voornamelijk het gevolg van het beursrampjaar 2008, met een rendement op aandelen van -24,7%.

De evolutie die we vaststellen is dat men meer kiest voor fondsen die ‘geïndexeerd  beleggen’, het zogenaamde ‘index tracking’”, aldus Willy Santermans, actuaris bij Mercer. “Dat betekent dat ze een bepaalde index kopiëren – bijvoorbeeld de Amerikaanse index Standard & Poor’s. De index verslaan is moeilijk, dus volgen ze de index.

Overzicht van de rendementen van Belgische pensioenfondsen op korte en lange termijn:

De verdeling van de activa over de verschillende investeringscategorieën over 2016 in vergelijking met 2015:

Voor meer informatie over deze survey of voor een gesprek
met Mercer, contacteer Isabelle Schmit bij Luna
op
02 658 02 93 of 0495 59 38 06 of via isabelle@luna.be
Over Mercer

Mercer is wereldleider op het vlak van consulting, outsourcing en investeringsdiensten en telt wereldwijd meer dan 25.000 klanten. Mercer-consultants helpen klanten bij het uitstippelen en beheren van hun extralegale voordelen en het optimaliseren van hun human capital. De specialisten van Mercer geven niet alleen advies op het vlak van pensioenen, verloning, health en benefits en human resources, maar ook inzake fusies en overnames. Zij helpen bedrijven bij het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen door de effectiviteit van het HR-beleid te verhogen en tegelijkertijd de financiële risico’s te verminderen. Mercer verzorgt verder ook de administratie, de technologie en de totale uitbesteding van voordeelplannen.

Wereldwijd stelt Mercer meer dan 20.000 personen tewerk, verdeeld over 43 landen. De Belgische vestiging telt 70 medewerkers. De Mercer-consultants werken met klanten om zowel globale als lokale oplossingen en mogelijkheden te ontwikkelen. Mercer heeft ervaring met zowel grote als groeiende middelgrote ondernemingen.

Meer informatie op www.mercer.be