Federale Verzekering: mooi jaarresultaat in combinatie met sterke groei

door Luna

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Jelle Couder bij Luna
Tel: +32 2 658 02 79
GSM: +32 496 83 01 72
jelle@luna.be

Federale Verzekering: mooi jaarresultaat in combinatie met sterke groei

  • Omzet stijgt met bijna 10 %
  • Federale Verzekering beantwoordt ruimschoots aan Solvency II-normen: solvabiliteitsmarge ligt op 200 %
  • Inzet op de band met de klant via kantoren en verzekeringsadviseurs

Brussel, 16 mei 2017 – Federale Verzekering laat in 2016 opnieuw een mooi resultaat optekenen. Ondanks de nog steeds moeilijke economische omstandigheden steeg het totaal van de geconsolideerde balans van 3,4 miljard euro naar 3,6 miljard euro. Ook de omzet ligt 9,4 % hoger dan in 2015, wat ruim hoger is dan de gemiddelde groei op de markt. Ten slotte bieden de levensverzekeringen totaalrendementen die opnieuw tot de beste op de Belgische markt behoren.

De resultaten laten Federale Verzekering toe om 12,8 miljoen euro aan restorno’s en winstdeelnames* uit te keren aan haar klanten, wat CEO Tom Meeus tevreden stemt. “De inkomsten van onze beleggingen evenaren het recordniveau van 2015”, zegt Tom Meeus. “En dat terwijl we in een steeds moeilijker investeringsklimaat leven. Bovendien hebben we de stijging van onze bedrijfskosten, die verwacht was, goed onder controle gehouden.”

De sterke omzetstijging van 2016 hangt samen met een fors hoger aantal schadeclaims bij arbeidsongevallen. “Het positief nieuws is dat de last van schadegevallen desalniettemin zo goed als stabiel is gebleven”, zegt Tom Meeus. “En omdat er in 2016 geen ernstige arbeidsongevallen moesten worden vergoed, is de verhouding tussen schadegevallen en premies in 2016 dan ook gunstig geëvolueerd. Dat toont dat onze klantenportefeuille van uitstekende kwaliteit is.”

Waakzaamheid blijft geboden

Waakzaamheid blijft echter geboden. “De tendens is dat de schadelast in sommige andere takken dan arbeidsongevallen verzwaart”, aldus Tom Meeus. “Met de toenemende regelgeving op het gebied van risicobeheer, solvabiliteit en klantenbescherming moet er gewaakt worden over de kosten die we verplicht zijn te maken om aan de regels te blijven voldoen. Hierdoor moeten we bijvoorbeeld extra investeren in bepaalde IT-oplossingen en meer gespecialiseerd personeel aanwerven.”

De solvabiliteitsmarges van Federale Verzekering liggen ruimschoots boven de in 2016 wettelijk vastgelegde Solvency II-normen. Dat zijn de Europese solvabiliteitsrichtlijnen voor verzekeraars. De solvabiliteitsratio van de groep bedraagt 200 %. “Onze jarenlange voorbereiding op deze normen werpt zijn vruchten af”, zegt Tom Meeus. “We besturen als goede huisvaders en dragen het voorzichtigheidsprincipe hoog in het vaandel. Het behouden van de gezondheid op lange termijn van Federale Verzekering is onze prioriteit. Daarom gaat een groot deel van de winsten en inkomsten naar de aanleg van reserves en naar de versterking van onze kapitaalbasis. Wat een extra garantie is voor onze klanten.”

Inzetten op de band met de klant via kantoren en verzekeringsadviseurs

Federale Verzekering is momenteel volop bezig met de implementatie van haar nieuwe strategie voor de toekomst, waarmee de maatschappij inzet op nog meer hoogwaardige diensten en producten, aangepast aan de noden van zowel de bedrijven als de particulieren. Een onderdeel daarvan is de ontwikkeling van een ‘multikanaal’-communicatie met de klanten. Die aanpak wordt mogelijk gemaakt door onder andere: de digitalisering van verschillende bedrijfsprocessen; een betere ondersteuning van de verkoopskantoren en van de adviseurs en door een nieuwe, meer gebruiksvriendelijke, website met nieuwe functionaliteiten.

Maar ondanks de inspanningen op het vlak van digitalisering, blijft de nabijheid en het persoonlijke contact met de klant dé prioriteit voor Federale Verzekering. Zorgen voor een hogere klantentevredenheid is dan ook een van de belangrijkste objectieven voor elk afdeling van de groep. Daarnaast wordt ook het aantal verkoopskantoren verhoogd. In 2017 komen er drie nieuwe vestigingen en, in Antwerpen, een business center bij.

Ten slotte wordt de expertenploeg voor beleggings- en levensverzekeringen versterkt, om zo meer advies op maat van de klant te leveren. Met al die maatregelen wil Federale Verzekering haar band met de klanten verdiepen en een nog betere dienstverlening bieden.

Voor meer informatie of een interview over dit onderwerp,
gelieve contact op te nemen met Jelle Couder bij Luna:
02 658 02 79 of 0496 83 01 72 of via Jelle@luna.be

Over Federale Verzekering

Federale Verzekering biedt een volledige waaier aan verzekeringen en financiële producten voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren aan. Dankzij haar bijzondere structuur als ‘onderlinge’ en ‘coöperatieve’ onderneming, zonder externe aandeelhouders, biedt de Groep zeer gunstige voorwaarden aan haar klanten en deelt ze haar winst met hen*. Federale Verzekering werd in 1911 opgericht door een groep aannemers en is nog altijd de referentieverzekeraar van de bouwsector in België. Haar commerciële netwerk van meer dan 60 adviseurs, 5 gewestelijke zetels en 33 kantoren bestrijkt het hele land. Meer info op www.federale.be.

Een kopie van het volledige jaarverslag is op aanvraag verkrijgbaar.

* De restorno’s en de winstdeelnames evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de ondernemingen die deel uitmaken van de Groep Federale Verzekering, zoals omschreven op www.federale.be. De toekenning van de restorno’s en de winstdeelnames is niet gewaarborgd in de toekomst. De restorno’s en de winstdeelnames variëren per categorie en per type product. De regels inzake hun toekenning zijn opgenomen in de statuten van de ondernemingen die deel uitmaken van de Groep Federale Verzekering. De statuten kunnen geraadpleegd worden op www.federale.be.