BVBO: De effecten van de aanslagen: de bewakingssector groeide met 9,7% in 2016

door Luna

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Jelle Couder bij Luna
Tel +32 2 658 02 79
GSM +32 0496 83 01 72
jelle@luna.be

BVBO: De effecten van de aanslagen: de bewakingssector groeide met 9,7% in 2016

  • De sector (eindelijk) als volwaardige partner erkend door de veiligheidsketen
  • Stijgende kosten door de pieken in de vraag
  • 10,2% meer personeel
  • 13,7% meer opleiding

Brussel, 30 mei 2017 – De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) groeide in 2016 met 9,7% ten opzichte van 2015. Dat is het gevolg van de aanslagen in Frankrijk en Brussel, eind 2015 en in 2016. De operationele winst daalde licht, naar 3,4% op de omzet tegenover 3,5% in 2015. Er was een bijkomende vraag naar bewaking van goederen en naar persoonscontrole. Anderzijds deden de banken minder beroep op de bewakingsfirma’s. Het aantal personeelsleden van de bewakingsfirma’s steeg met 10,2% of 1297 voltijdse jobs (FTE). Opvallend is dat 31,1% van de in 2016 tewerkgestelde mensen 45+ was. De bewakingssector is effectief een belangrijke aanwerver van 45+’ers, waaronder heel wat laaggeschoolden. Ten slotte investeerde de bewakingssector actief in nieuwe technologie waardoor ze mensen gerichter kunnen inzetten.

2016 is het jaar waarin de activiteiten van de bewakingsfirma’s op veel bredere basis gerespecteerd werden en de sector als volwaardige partner erkend werd door de verschillende partijen in de veiligheidsketen. “We hebben ons vorig jaar snel aangepast aan de gewijzigde markt- en veiligheidsomstandigheden”, licht Danny Vandormael, voorzitter van de BVBO, toe. “Onze agenten hebben zich zeer flexibel ingezet. We hebben overtuigd door ons professionalisme en we hebben goed samengewerkt met de publieke veiligheidsdiensten. Ons imago kreeg een mooie boost. Daar zijn we blij mee want we hebben de voorbije jaren enorm geïnvesteerd in materialen en opleiding. Onze bewakingsagenten zijn trouwens de best gescreende in Europa”, aldus nog Vandormael.

Omzet + 9,7%, winst lager dan in 2015

De sector kende met een omzet van 726,6 M€ zoals verwacht een mooie omzetgroei in 2016: +9,7% in vergelijking met de 662 M€ omzet van 2015. Het bedrijfsresultaat evolueerde iets minder dan proportioneel in dezelfde richting en bedroeg +3,4% op de omzet – tegenover 3,5% opde omzet in 2015.

In 2016 gaven de opleidingsinstellingen van de BVBO-leden maar liefst 656 054 lesuren opleiding, of 13,7% meer dan in 2015. Dat komt op jaarbasis neer op 374,9 FTE’s of 2,6% van het totale personeelsbestand. Dit is het gevolg van de plotse pieken in de vraag naar bewakingsdiensten na de aanslagen.

“De onverwachte piek van de vraag na 22 maart, bracht meer dan proportionele kosten met zich mee”, stelt Vandormael. “Je moet extra inzetten op aanwervingen, mensen opleiden, materiaal bijkopen; onregelmatige en extra werkuren kosten meer; en ga zo maar door. Daarom is de winst minder dan proportioneel geëvolueerd. In het najaar van 2016 nam de vraag, ondanks het aanhoudende dreigingsniveau 3, terug af; wellicht trad er een zekere gewenning op aan het dreigingsniveau, dat nochtans nog altijd op 3 staat”, besluit Vandormael.

Met de tijdelijke inzet van bijkomend bewakingspersoneel, wilden organisaties de mensen duidelijk door ‘zichtbare’ maatregelen een veiliger gevoel geven. Op langere termijn is een meer structurele aanpak opportuun, zoals extra bewakingsmensen in combinatie met meer middelen en technologie. BVBO stimuleert haar leden om volop te gaan voor nieuwe, innovatieve technologie en dit in combinatie met bewakingsmensen aan te bieden. Een voorbeeld van zo’n nieuw aanbod is de terbeschikkingstelling van drones met operatoren, bijvoorbeeld voor sportmanifestaties.

Ongelijke stijging in de sectoren

Het aantal klanten steeg licht. Het waren vooral de bestaande klanten die meer diensten afnamen. De gemiddelde omzet per klant bedroeg 51 478€ in 2016 tegenover 48,076€ in 2015. Met name de vraag in de transportsector steeg significant. Er werden maar liefst 43,8% meer diensten geleverd aan luchthavens, zeehavens en treinstations. Deze sector is nu de derdegrootste afnemer van de BVBO-leden, na overheidsorganisaties en de industrie in het algemeen, met 16% van de totale omzet. Hun vraag steeg in reactie op de aanslagen in Frankrijk en Brussel.

De banken namen 1,1% minder diensten af, door de verdere daling van het aantal klassieke bankkantoren en de vermindering van de geldtransporten. Het aandeel van de banken in de omzet van de leden van BVBO daalde daarmee van 12,4% in 2015 naar 11,2% in 2016. Ze zijn nu de vierde belangrijkste sector voor de BVBO-leden.
Een andere belangrijke sector is de distributie (groothandel). De vraag in deze sector steeg met 8,7%, tot 9,8% van de omzet in de sector. Opmerkelijk is dat de vraag naar bewakingsdiensten op evenementen met 30,8% steeg, tot 1,8% van de totale omzet.
Qua activiteiten kwam het gros van de omzet uit goederenbewaking (68,6%). Op de tweede plaats komt de bewaking en controle van personen (18,5%). Dit is het toezicht op het gedrag van personen, bijvoorbeeld de toegang tot een plaats. Geldtransporten komen met 11,6% op de derde plaats.

De sector zet actief in op innovatieve technologie in combinatie met mensen. Naast het feit dat men heel wat mensen bijkomend heeft aangeworven, investeert de bewakingssector ook actief in nieuwe technologie waardoor ze mensen gerichter kunnen inzetten.

Een voorbeeld van zo’n toepassing is technologie waarbij men met operators vanop afstand kan werken via camera’s om bijvoorbeeld winkeldiefstal te zien en de bewakingsagent in de winkel naar de dief te leiden, eerder dan dat winkelinspecteurs (bewakingsagenten) fysiek in voldoende mate moeten aanwezig zijn om het gedrag van (alle) klanten zelf te observeren. Een andere voorbeeld hiervan is het maken van virtuele bewakingsrondes via camera’s door operatoren in meldkamers, of nog het openen en sluiten van deuren en het in- en uitschakelen van alarmsystemen vanop afstand.

Een andere toepassing is het gebruik van X-ray om de tassen van bezoekers te screenen. Tot voor kort werd deze technologie enkel op de luchthaven gebruikt. Vandaag wordt ze meer en meer ingezet, bijvoorbeeld in rechtbanken. De bewakingssector levert hiervoor de totaaloplossing, inclusief technologie en mensen.

Actief op zoek naar 50+’ers

De bewakingssector is een mensgedreven sector. Er kwamen bij de leden van BVBO dan ook maar liefst 1297 FTE’s bij, of 10,2%, in 2016. Van de totale tewerkstelling in 2016 waren er 16,8% medewerkers in de leeftijdscategorie 18-25; 52% tussen 26 en 45; en 31,1% ouder dan 45. Als we er van uitgaan dat de leden van BVBO goed zijn voor meer dan 90% van de tewerkstelling in de sector, wil dat zeggen dat er in de hele bewakingssector minstens 1441 FTE’s zijn bijgekomen.

“We gaan actief op zoek naar 45+’ers en 50+’ers, die we in combinatie met jongere mensen inzetten”, aldus nog Vandormael. “Het is altijd de bedoeling om mensen die snel zijn en goed in de fysieke actie in te zetten samen met mensen die wat bezadigder zijn. We streven naar een goed evenwicht tussen de leeftijdsgroepen en tussen snelheid en maturiteit. 50+’ers die omwille van bijvoorbeeld fysieke klachten hun beroep niet meer verder kunnen uitoefenen, krijgen zo bij ons een tweede carrièrekans.”

Interessant is ook dat 83% van de tewerkgestelden enkel een diploma middelbaar onderwijs had. 10,1% had zelfs enkel een diploma lager onderwijs. Er is een lichte stijging van het aantal tewerkgestelden met minstens een diploma middelbaar onderwijs (89,9%) ten opzichte van de tewerkgestelden met enkel een diploma lager onderwijs.
15,3% van de tewerkgestelden bij de BVBO-leden in 2016 waren vrouwen; dat was 0,3% meer dan het jaar ervoor.

Wenst u meer informatie of een interview? Graag contact opnemen met Luna:
Jelle Couder, Jelle@luna.be, 0496 83 01 72

Nota aan de redacties:

De hierboven vermelde cijfers gelden voor de leden van de beroepsvereniging BVBO, maar zijn representatief voor de sector.

Over BVBO

De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) is de representatieve werkgeversfederatie voor de private bewakingssector. De leden van de BVBO vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische bewakingsmarkt en stellen meer dan 90% van het totale aantal bewakingsagenten in de sector tewerk.